Studentenraad TU Delft
Header

Update leenstelsel

May 27th, 2014 | Geplaatst door in Landelijke ontwikkelingen | Reisrecht | Sociaal leenstelsel | Studiefinanciering

Sociaal LeenstelselGisteren is er in Den Haag een overleg geweest waarin minister Bussemaker het met de fractievoorzitters van de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks over de laatste details van het integrale leenstelsel heeft gehad. Voor de zomer zal het plan gepresenteerd worden om vervolgens in september in de Tweede Kamer besproken te worden. Op zijn vroegst zal het leenstelsel dus ingevoerd worden per september 2015. Daarvoor is eerst nog een meerderheid in de Eerste Kamer nodig: GroenLinks heeft hiervoor nog randvoorwaarden gesteld. Onder andere het behoud van toegankelijkheid door middel van een OV kaart is voor GroenLinks een belangrijk punt. Wij zullen jullie op de hoogte houden!

Volgens ScienceGuide zijn er al wel een aantal contouren duidelijk:

1. De ‘weigerachtige ouders’ zijn als factor alsnog weggepoetst. Halbe Zijlstra’s bezuiniging op studenten in de meest ernstige omstandigheden wordt ingeslikt. 17.000 studenten zijn daarmee gered, evenveel als de bevolking van heel de TU Delft, of hogescholen als Windesheim en Zuyd.

2. Het veel meer lenen voor de hele studie wordt na het behalen van het diploma uitgesmeerd. Studenten zullen na hun studie zeker twee maal zo lang mogen en moeten afbetalen aan hun opgebouwde schulden. Ze zijn daarmee tenminste 30 jaar na afstuderen aanvullend belast, wellicht zelfs 35 jaar of nog langer. Het maandbedrag zou dan lager uitkomen, mits de student niet gedwongen zou zijn veel te lenen.

3. De aanvullende beurs gaat omhoog, afhankelijk van het inkomen van de ouders van de student. Zonder een majeure plus op dit punt doet GroenLinks niet mee. Alleen is nog onhelder wat dit de facto betekent of zou gaan kosten. Dat hangt van de verschillende opties en scenario’s af. De keuze daar is nog niet gemaakt.

De rekensommen op dit punt zijn uiterst complex gebleken. Een algemene plus voor alle aanvullende beurzen zou volgens sommigen zelfs de middeninkomens extra helpen verhogen en dat vindt men op links dan weer onnodig. VVD, D66 en PvdA pogen daarom nu GroenLinks ervan te overtuigen, dat de compensatie door verhoging van dit beursdeel sterk beperkt moet blijven en wel tot de kinderen van de allerlaagste inkomensgroepen. Aangezien zulke ‘kinderen van bijstandsmoeders’ in HBO en WO niet of nauwelijks voorkomen, is zo’n gebaar niet zo duur en weinig substantieel.

Probleem is in dit verband echter dat de VSNU en VH op een maximale variant hebben ingezet. Zij eisen een toegankelijkheidsgarantie à la de verst strekkende variant van GroenLinks. Die garantie is voor de coalitietop echter onhaalbaar, want onbetaalbaar.

4. Als de studenten flink tegemoet gekomen worden, dan kunnen VVD en PvdA hun regeerakkoord verder vergeten en daar voelen zij niets voor. “De concessies die wij nu al doen, kosten al erg veel geld,” kreunt men. De oorspronkelijk voorziene opbrengst à €800 miljoen zou in belangrijke mate wegspoelen en ruimte voor de beloofde investeringen in kwaliteit van HBO en WO – die de legitimatie vormden voor het leenstelsel – wordt steeds geringer vrezen de bewindslieden en hun fracties.

Dat raakt nu al pijnlijke, zelfs kleinere pluspunten. Zo is een geringe, maar essentiële tegemoetkoming voor bèta-studenten, die extra schulden moeten maken door langer en intensiever te studeren, vooralsnog niet op tafel gekomen. Elke verdere inperking van de voorziene opbrengst van het leenstelsel maakt de ruimte voor de besprekingen en een eindakkoord lastiger.

5. D66 pleit erg voor een andere, niet zo kostbare, ingreep die de studenten zou kunnen overtuigen dat het leenstelsel-pakket zo slecht toch niet is. Pechtold c.s. willen hen in ruil voor dat lenen veel machtiger maken.

De WHW zou worden aangepast om het instemmingsrecht van de medezeggenschap in HBO en WO bij de begroting van de instellingen vast te spijkeren. De vraag is of dit haalbaar geacht mag worden. Alleen als de hier steeds recalcitrante Eerste Kamer  – die immers ook de studentassessor al eens uit de WHW-wijziging schrapte – in zou stemmen met zo’n wetswijziging is dit te realiseren. Of de vele hoogleraren in de Senaat zoiets zouden accepteren wordt in Den Haag zeer betwijfeld.

6. De OV-kaart zou in het pakket nog ruimte voor verzachting van de leendruk op studenten kunnen bieden. Hier is een akkoord tussen de vier partijen en het kabinet nog allerminst rond, zo hoort ScienceGuide.  Een nieuwe kaart zou zo’n €1 miljard per jaar gaan kosten. In de Kamer is eigenlijk niemand bereid zulke vervoerssubsidies nog te bekostigen.

Check voor meer informatie ons dossier stufi!

Je kan de reacties op deze post volgen via RSS 2.0 Je kan zelf reageren, of een trackback plaatsen.