Studentenraad TU Delft
Header

Studenten TU Delft delen zorgen Rendementsdenken Amsterdam

February 26th, 2015 | Geplaatst door Lucas Pijnacker Hordijk in Landelijke ontwikkelingen | ORAS | Studiesucces | TU Delft

TU Delft

26 februari 2015 – Naar aanleiding van de bezetting van het Maagdenhuis is ook de discussie op de TU Delft over het rendementsdenken in het onderwijs weer opgeleefd. Studenten van de TU Delft delen de zorgen van de maagdenhuisbezetters als het gaat over het rendementsdenken. Ook op de TU Delft zijn veel voorbeelden te vinden van maatregelen die de keuzevrijheid en zelfstandigheid van studenten inperken.

 

De studenten van de TU Delft zien de prestatieafspraken zoals deze zijn gemaakt door de TU met het ministerie van OCW als één van de belangrijkste oorzaken van het verdwijnen van de zelfstandigheid op de TU Delft. Jeroen Delfos, voorzitter van de Centrale Studentenraad: “De prestatieafspraken zijn veel te veel gericht op het vergroten van studierendement, en minder op de kwaliteit van het onderwijs. Op deze manier blijft er geen ruimte over om jezelf te ontwikkelen binnen en buiten je studie.” Ook worden volgens Delfos de vrijheden ingeperkt om je studie op je eigen manier te volgen.

Als voorbeelden van de studiedruk verhogende maatregelen noemt Delfos het toenemende aantal verplichte tussentoetsen en colleges waarbij aanwezigheid verplicht is om mee te doen aan het eindtentamen. Ook voorzitter van de Studentenvakbond VSSD, Eric van Enter, deelt te zorgen over het rendementsdenken: “Studenten worden steeds meer aan het handje gehouden om aan rendementseisen te voldoen, terwijl je op de universiteit juist moeten leren zelfstandig te zijn”. Ook noemt hij het BSa van 45 punten als een verschoolsende maatregel die afdoet aan de ontwikkeling van de student.

“We hopen dat de TU Delft zich hard wil gaan maken voor de kwaliteit voor het onderwijs”, aldus Delfos. Hij vreest dat die kwaliteit in het geding komt door de eerder genoemde rendementsprikkels. Ontwikkelingen op dit vlak in Amsterdam zullen dan ook op de voet gevolgd worden door de studentvertegenwoordigers van de TU Delft.

Je kan de reacties op deze post volgen via RSS 2.0 Je kan zelf reageren, of een trackback plaatsen.