Studentenraad TU Delft
Header

Uitslag ORAS Komt Naar Je TU: Tijden van Studeren

May 13th, 2017 | Geplaatst door Lucas Pijnacker Hordijk in ORAS | ORAS-komt-naar-je-TU

2014_11_25_uitslag_OKNJTÉén van de belangrijkste dingen voor studenten, en daarom ook voor ORAS is het hebben van een plek om te studeren. We merken dat in het weekend, vooral rond tentamens, het ontzettend druk kan zijn, waardoor er niet genoeg plek is. Om precies te kijken wat het probleem is en hoe we dit kunnen hebben we een enqûete afgenomen onder meer dan 1000 studenten over waar en wanneer ze het liefst studeren in het weekend.

Daarnaast hebben we bekeken op welke tijden mensen studeren. Hierbij hebben we gevraagd naar de voorkeuren voor de ochtend, middag en avond.

De resultaten zijn binnen en de conclusies zijn bekend!


Vragen

Op 28 en 29 maart hebben we enqûetes afgenomen met daarin de volgende vragen:

 1. In welke weken van de periode zou je in het weekend op de campus willen studeren?
 2. Hoe ervaar je het aantal studieplekken in het weekend?
 3. Waar studeer je het liefst?
 4. Op welk moment van de dag doe je het liefst aan zelfstudie?
 5. Op welk moment van de dag heb je het liefst college?
 6. Op welk moment van de dag maak je het liefst een tentamen?
 7. Door colleges tussen 17:45 en 19:30 word ik (waarschijnlijk) …

Uit de resultaten hebben we heel veel informatie kunnen halen en hebben we een uitgebreid verslag geschreven. Om het overzichtelijk te maken hebben we onze bevindingen hieronder kort beschreven. Mocht je geïnteresseerd zijn in het volledige verslag, klik hier!

Resultaten

We hebben de uitslagen opgedeeld in 2 thema’s

Vraag 1: In welke weken van de periode zou je in het weekend op de campus willen studeren?

Week 10 en week 9 zijn officiële tentamenweken. Daarom is het logisch dat in de weekenden voor week 8, 9 en 10 studenten aangeven op de campus te willen studeren. Ook bij week 5 is een kleine piek te zien, omdat hier ook tussentoetsen worden ingeroosterd, hierin is wel duidelijk verschil te zien per studie. De huidige XXL openingstijden en extra openstelling in het weekend is ingericht op deze weken (week 8- week 10) en volgens de cijfers sluit dit goed aan op de vraag.

welk weekend

 

Vraag 2: Hoe ervaar je het aantal studieplekken in het weekend?

26% van de ondervraagde studenten geeft aan niet in het weekend op de campus te hebben gestudeerd.
Van de overige 74% van de deelnemers geeft 70% aan een tekort in het aantal studieplekken in het weekend te zien.

hoe ervaar je het aantal studieplekken (totaal)

 

 

 

 

 

Vraag 3: Waar studeer je het liefst?

Er zijn grote verschillen te zien tussen de studies, dit kan zijn omdat elke faculteit er heel anders uitziet en omdat de afstanden tot andere gebouwen verschilt.

Er is wel een duidelijk beeld te zien bij:

 • Het aantal studenten dat graag thuis studeert, dit geeft bij elke studie ongeveer 30% aan.
 • De sterke voorkeur van studenten om op de faculteit studeren, bij elke studie is dit meer dan 50%. Behalve bij LR, daar zijn de UB en de Fellowship ook populaire studieplekken.

waar studeer je het liefst.

Vragen 4,5 & 6 : Op welk moment van de dag doe je het liefst aan zelfstudie, volg je college en maak je het liefst een tentamen?

Voor de keuze wanneer studenten het liefst studeren, college volgen en tentamens maken, werden er verschillende dagdelen als optie gegeven: ochtend, middag en avond. Studenten konden hiervoor een 1e, 2e en 3e keuze als voorkeur opgeven.

Voorkeuren voor tijden van studerewanneer heb je het liefstn

Zelfstudie

De meeste studenten studeren het liefst in de middag, daarna in de ochtend en het minst graag in de avond. Toch is binnen elk tijdstip een redelijke groep studenten die hier 1e voorkeur aan geeft, ook in de avond, dat laat zien dat er veel verschillende type studenten zijn.

College:

De meeste studenten hebben het liefst ’s ochtends college, daarna in de middag en het minst graag in de avond. Bij deze vraag is er een breder gedeelde mening dan de vorige vraag: studenten (93%) hebben het minst graag een college in de avond.

Tentamen:

Er is te zien dat de meeste studenten het minst graag in de avond een tentamen maken. De 1e en 2e keuzes worden in grote aantallen aangeven bij ochtend, maar ook bij middag. De gedeelde mening onder 86% van de studenten is dat zij het minst graag een tentamen maken in de avond.

 

Vraag 7: Door colleges tussen 17:45 en 19:30 word ik (waarschijnlijk)

Gerelateerd aan de vorige vragen over voorkeuren van tijden is een specifieke vraag gesteld over colleges tussen 17:45 en 19:30. Hier komen aantallen naar boven die je aan de hand van vorige vragen kan verwachten. 83% van de studenten geeft aan belemmerd te worden in het dagelijks leven.door colleges tussen ....


Conclusies en aanbevelingen

 

 • Aantal studieplekken in het weekend van de tentamenperiodes vergroten

Het aanbod van studieplekken in het weekend verschilt in sterke mate van het aantal doordeweeks. De ervaring is onder studenten dat er een tekort is in aantal studieplekken in het weekend rond de tentamens. Aanbeveling is om meer studieplekken te realiseren, waarbij gelet wordt op het type werkplek, welke niet per se hetzelfde is voor ieder type student. Vooruitkijkend zou het aanbieden van studieplekken in Pulse in 2018 een goede oplossing zijn voor het probleem in aantal studieplekken. Maar tot die tijd zijn er nog 5 tentamenperiodes te verwachten met druk op de capaciteit.

 • Vindbaarheid van beschikbare studieplekken vergroten

Een aanzienlijk deel van de studenten ervaart een tekort, maar ook een aardig deel (30%) ervaart genoeg studieplekken. Dit kan komen doordat de vindbaarheid van studieplekken verschilt. De plekken in de Library zijn bekender dan de plekken in de Fellowship. Inzetten op vindbaarheid van alle beschikbare studieplekken zal daarom ook bij kunnen dragen aan de ervaring van het aantal studieplekken.

 • Wat voor soort werkplek

Bij de vraag waar je het liefst studeert kwam de faculteit als eerste voorkeur naar boven, daarnaast wordt ook de Library door veel studenten gewaardeerd. Voor de Aula, een cafe of de Fellowship geeft minder dan 10% aan hier graag te studeren. Bij voorkeur wordt bij het creëren van extra werkplekken gekeken naar een faculteit of uitbreiding van de Library.

 • Zelfstudie mogelijk de hele dag

Studenten geven voor colleges en tentamens aan dit het minst graag in de avond te hebben. Voor zelfstudie zie je een ander beeld, hier geeft 21% de 1e keuze aan studeren in de avond. Voor deze groep studenten zou het mogelijk moeten zijn om ook in de avond te kunnen studeren op de campus.

 • 9e en 10e uur verminderen

Voor colleges en tentamens geeft respectievelijk 93% en 86% aan dit het minst graag in de avond te hebben. De aanbeveling is om dit te verminderen en daarmee uiteindelijk geen tentamens en colleges in de avond roosteren.

Je kan de reacties op deze post volgen via RSS 2.0 Je kan zelf reageren, of een trackback plaatsen.