Studentenraad TU Delft
Header

Algemeen

“Organisatie RAtionele Studenten”

Centrale Studentenraad TU Delft
Van Der Burghweg 1 – B1. 070 t/m B1.120
2628 CE Delft (Gebouw 26)

Telefoonnummers

Josephine Dumas en Lucas Pijnacker Hordijk: 015 -27 83349
Mathias de Koning, Natalie Brik en Max Capelle: 015 -27 81768
Ellard Volmer en Valérie de Vlam
: 015 – 27 81289

Whatsapp: +316 4603 2348

Bij geen gehoor en dringende zaken:
Ambtelijk secretaris:   015-27 81430

Emailadressen

Algemeen
info@oras.nl

Persoonlijke emailadressen:
Mathias de Koning: Mathias@oras.nl
Natalie Brik: Natalie@oras.nl
Ellard Volmer: Ellard@oras.nl
Max Capelle: Max@oras.nl
Valérie de Vlam: Valerie@oras.nl
Josephine Dumas: Josephine@oras.nl
Lucas Pijnacker Hordijk: Lucas@oras.nl