Studentenraad TU Delft
Header

Voorinvesteringen

September 29th, 2015 | Geplaatst door Noortje van Wageningen in Financiën | TU Delft

De middelen die vrijkomen door de invoering van het studievoorschot (dus door het wegvallen van de basisbeurs), maken een flinke investering in de kwaliteit van het hoger onderwijs en daaraan gerelateerde onderzoek mogelijk. Deze middelen zijn echter pas vanaf 2018 beschikbaar. Omdat de student die in de jaren 2015-2017 aankomt in Delft geen basisbeurs ontvangt en ook geen direct profijt heeft van de investeringen die vanaf 2018 gedaan worden, zal de TU Delft tot 2018 uit eigen reserves 6 miljoen op jaar basis extra investeren. Dit worden de voorinvesteringen genoemd. – Lees verder

TU DelftIn de Delta wordt op 7 januari 2015 bericht gegeven over de petitie “Naar een andere universiteit”. Ondertekend door een aantal medezeggenschapsraden van verschillende universiteiten, wordt ingegaan op een aantal zaken die op de universiteit spelen. Ook de naam van de Centrale Studentenraad van de TU Delft wordt genoemd, waarover wij hieronder het één en ander verduidelijken.

Lees verder

13052011109-300x225De 25 miljoen euro die de TU Delft in zes jaar geleden kreeg na de brand bij de faculteit Bouwkunde, hoeven niet volledig terugbetaald te worden.  Het ministerie van Onderwijs heeft de rechtszaak hierover tegen de TU ingetrokken, zo werd vandaag bekend. In een schikking is besloten dat de TU 15 miljoen euro hiervan niet terug hoeft te betalen. Het is nog onduidelijk welke overwegingen ten grondslag lagen aan dit besluit.

Bij een grote brand in 2008 was het pand van de faculteit Bouwkunde onherstelbaar beschadigd, waarna Ronald Plasterk (toenmalig minister van Onderwijs) 25 miljoen euro schonk om een nieuw faculteitsgebouw te realiseren dat een architectonisch icoon zou moeten vormen. – Lees verder

Reactie Studentenraad op declaraties CvB

January 25th, 2012 | Geplaatst door admin in Financiën

Op 24 januari 2012 verscheen in het NRC Handelsblad een artikel over het declaratiegedrag van het College van Bestuur (CvB) van de Technische Universiteit Delft. De Studentenraad (SR) van de TU Delft vindt dat er kritisch moet worden gekeken naar de bestedingen van het CvB, maar vindt ook dat er gewaakt moet worden voor het overhaast trekken van conclusies. – Lees verder

Herijking update

November 11th, 2011 | Geplaatst door admin in Financiën

Er zijn momenteel grote ontwikkelingen op financieel gebied. Er wordt landelijk bezuinigd, zeker met de komst van het nieuwe kabinet gaat er naar verhouding minder geld naar het onderwijs. Dit heeft ook gevolgen voor de TU Delft. De TU heeft dit in een vroeg stadium gesignaleerd en probeert hier op in te spelen door middel van de procesherijking. De komende drie jaar zal er 45 miljoen bezuinigd worden waarvan 30 miljoen zal worden vrijgemaakt om opnieuw  in de TU te investeren. Dit om er sterker uit te komen met het oog op de toekomst.

De herijking kan ingrijpende gevolgen hebben voor de student. De Studentenraad volgt het verloop van de procesherijking nauwlettend en houd hier de TU brede gevolgen voor de student in het oog.

Maandagavond 26 april vindt om 20:30 @ speakers de ORAS discussie plaats. Hierbij zal het gaan over de financiën van de TU en de gevolgen hiervan voor studenten.
Zoals jullie misschien wel weten is de TU Delft op dit moment flink aan het bezuinigen, zo’n 45 miljoen. Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de landelijke investeringsagenda op het hoger onderwijs. Daarom organiseert ORAS volgende week maandagavond een discussieavond in de Speakers op welke wijze deze bezuinigingen plaats kunnen vinden zonder de onderwijskwaliteit te raken. Daarnaast kijken wij naar de wijze van financiering van de TU en wat daarvan de gevolgen (kunnen) zijn voor studenten.

Lees verder