Studentenraad TU Delft
Header

Collegegeldvrij besturen maakt het mogelijk voor studenten die een fulltime (12 maanden) bestuursjaar doen en dus dat jaar geen onderwijs volgen, om zich een jaar uit te schrijven en toch bestuurswerk te doen en RAS-maanden te ontvangen. Door zich uit te schrijven hoeven deze bestuurders dat jaar geen collegegeld te betalen en lopen ze geen extra jaar vertraging op in het kader van de Langstudeerregeling. Je kan dan geen onderwijs volgen en geen tentamens maken.

Lees verder

Overwinning Nuna

Al eerder deze zomer was het goede nieuws aangekondigd, maar de regeling Collegegeldvrij Besturen op de TU begint nu ook daadwerkelijk vorm te krijgen. Komend jaar kunnen studenten die zich een fulltime jaar bezig houden met een bestuursfunctie, topsport, medezeggenschap of studentenprojecten zoals NUNA of DUT Racing, gebruik maken van de regeling. Zo telt hun jaar niet mee voor de langstudeerboete en hoeven ze geen collegegeld te betalen. – Lees verder

Voor de huidige en toekomstige voltijdstudenten blijft de langstudeerdersboete in stand, zo blijkt vandaag uit de uitspraak van de rechter. ORAS is erg teleurgesteld over deze uitkomst, door deze boete worden erg veel studenten de dupe van een onzinnige regeling. Ook het ISO, de LKvV en de LSVb zijn niet erg blij met deze uitkomst. Wel zijn we verheugd met het oordeel van de rechter dat de langstudeerdersboete onrechtmatig is voor de deeltijdstudenten. – Lees verder

Over een week weten studenten of ze komend jaar 3000 euro boete moeten betalen als ze te lang studeren. De rechter zal een uitspraak doen om 10:00 uur in de rechtbank in Den Haag. – Lees verder

Het amendement “Collegegeldvrij Besturen” van Boris van der Ham (D66) en Anne-Wil Lucas (VVD), wat op 21 februari werd ingediend, is vorige week door de Tweede Kamer aangenomen. Meer over wat het voorstel inhoudt kun je hier lezen. De TU heeft zich al eerder positief uitgelaten over dit voorstel, maar er is momenteel nog onduidelijkheid over wanneer het voorstel precies wordt ingevoerd.  – Lees verder

Het amendementvan Boris van der Ham (D66) en Anne-Wil Lucas (VVD), wat op 21 februari werd ingediend, is op 12 juni door de Tweede Kamer aangenomen. Het amendement “Collegegeldvrij Besturen” komt studenten tegemoet die zich een jaar fulltime bezig houden met onder andere een bestuursfunctie, medezeggenschap, studentenprojecten zoals de NUNA of DUT Racing of topsport. Deze studenten worden momenteel al ondersteund met een beurs vanuit het profileringsfonds, maar moeten daarvoor wel collegegeld betalen, terwijl ze dat jaar geen onderwijs volgen. – Lees verder

bestuur

Collegegeldvrij 3.0 is een gedeeltelijke oplossing van de problemen waar studentbestuurders tegenaan lopen door de langstudeerboete. De voorstellen die in Tweede Kamer liggen worden in de komende tijd besproken in de Tweede Kamer. ORAS houdt je op de hoogte als er meer duidelijkheid is over het voorstel. – Lees verder

RAS certificaat

De inzet van de afgelopen maanden is beloond! Vandaag hebben we het goede nieuws ontvangen van Paul Rullmann dat RAS-maanden voor vierde- en vijfdejaars studenten nog steeds beschikbaar blijven.

Daarnaast is ook aangegeven dat full time bestuurders gebruik kunnen maken van direct uitbetalen van RAS maanden, als Collegegeldvrij besturen door de Kamer komt. – Lees verder

Bestuursjaar. Minder studenten overwegen bestuursjaar vanwege de langstudeerboete, zegt koepel van verenigingen.

Studentenverenigingen hebben grote moeite met het vinden van bestuursleden. Dat constateert de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Studenten vrezen dat de kosten voor een bestuursjaar enorm oplopen vanwege de invoering van de langstudeerboete en de afschaffing van de studiefinanciering voor de master.

Lees verder

Op 21 mei 2012 om 9.30 uur zal de rechtszaak die het ISO, de LSVb en de LKvV hebben aangespannen tegen de Nederlandse Staat behandeld worden bij de rechtbank Den Haag. De zitting zal plaatsvinden in het Paleis van Justitie in Den Haag. Namens de studentenorganisaties zullen de advocaten van Stibbe (Tom Barkhuysen , Anna Collignon en Machteld Claessens) uiteenzetten waarom de langstudeerboete onrechtmatig is.

Lees verder