Studentenraad TU Delft
Header

Wijziging Restitutiebeleid TU

December 10th, 2015 | Geplaatst door Lotfy Hassan in Collegegeld | Reglementen | TU Delft

papierwinkel

Onlangs hebben we vragen/klachten ontvangen betreffende een wijziging in het Restitutiebeleid van de TU. Voorheen was het zo dat als je je uitschrijft aan de TU Delft, je recht hebt op een teruggave (restitutie) van 1/12 van het jaarlijkse collegegeld voor elke maand van het studiejaar dat je niet meer staat ingeschreven. De wijziging houdt in dat je géén recht op restitutie als je je uitschrijft per 1 juli of 1 augustus.

Naar aanleiding van het aantal vragen/klachten dat wij hebben ontvangen, hebben wij contact opgenomen met Onderwijs & Studentenzaken.

Lees verder

Minister BussemakerGisteren is in de Tweede Kamer besloten dat de introductie van het leenstelsel voor de masterfase met een jaar wordt uitgesteld tot 1 september 2015. De wetsvoorstellen voor de bachelorfase en voor de masterfase worden samengevoegd, zodat ze gezamenlijk kunnen worden behandeld in de Tweede Kamer, zo heeft minister Bussemaker gisteren toegezegd. Het gehele leenstelsel zal dan per september 2015 worden ingevoerd.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van D66 en GroenLinks, nodig voor een meerderderheid in de Eerste Kamer. Die partijen steunen het principe van een leenstelsel, maar stelden aanvullende eisen aan de besprekingen. Het leenstelsel voor bachelor- en masterfase moet volgens hen tegelijkertijd behandeld worden en ook het voorstel voor een aangepaste OV-kaart wordt hierin meegenomen.

Lees verder

Minister Bussemaker

Vorige week stemde het kabinet in met het voorstel om hoger collegegeld te vragen voor honours tracks. Het gaat om een experiment waarvoor hogescholen en universiteiten zich aan kunnen melden voor 2014 en 2015 en loopt tot uiterlijk 2019. Hogescholen en universiteiten die meedoen aan het experiment mogen tot €3.812 collegegeld per jaar aan hun excellente studenten vragen, dat is maar liefst het dubbele van het wettelijk collegegeld.

Lees verder

20110405_wizardVanaf volgend studiejaar gaat het wettelijk collegegeld omhoog naar 1.906 euro. Dat is 71 euro meer dan nu en voor het eerst hoger dan negentienhonderd euro. Het nieuwe bedrag staat in een regeling van het ministerie van OCW. Er is geen wetswijziging voor nodig.

De afgelopen vijf jaar is het collegegeld steeds gestegen. In 2009 bedroeg het collegegeld nog 1.565 euro. Dit komt doordat het collegegeld gecorrigeerd wordt voor inflatie. Daarnaast is vijf jaar geleden besloten dat er jaarlijks 22 euro bij komt. Dit geld wordt gebruikt om leraren en hbo-docenten naar een hogere salarisschaal te promoveren, zoals is afgesproken door het ministerie OCW en onderwijsinstellingen.

De redactie van de Keuzegids merkte het nieuwe tarief als eerste op. Studeren wordt vier procent duurder, twitterden zij.