Studentenraad TU Delft
Header

klik hier voor de factsheet

Maandag 29 oktober is er een regeerakkoord gepresenteerd door Rutte en Samsom. ORAS heeft het Regeerakkoord gescreened op alle nadelige aspecten. Ben je benieuwd naar de maatregelen die effect gaan hebben op de Delftse Student? Lees onze factsheet.
 

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord komt de student er slecht van af. De plannen van de VVD en de PvdA bevatten voor studenten drie pijnlijke maatregelen, terwijl er opnieuw de wens uitgesproken is om tot de top vijf van de kenniseconomiën te gaan behoren. De afschaffing van de studiefinanciering, de aanpassing van reisrecht naar een kortingskaart en het afschaffen van de zorgtoeslag zorgt voor een kostenstijging voor de student van ongeveer € 5.000,- per jaar.

Voor de afschaffing van de OV-jaarkaart, kan een student al snel ruim tweeduizend euro per jaar kwijt zijn door te reizen voor studie of stage. Daarnaast kan het afschaffen van de zorgtoeslag ook nog eens een extra last van €800.- per jaar betekenen.

Het gehele akkoord is hier te vinden.

Het zal er al aan te komen, maar het is nu dan echt definitief: de langstudeerboete is afgeschaft!

Staatssecretaris Zijlstra van Hoger Onderwijs heeft aangegeven dat het geld zo snel mogelijk terug betaald moet worden aan studenten die de langstudeerboete of een gedeelte hiervan al wel betaald hebben. Zijlstra heeft hierbij aangegeven dat de studenten voor 1 december hun geld terugkrijgen. – Lees verder

Update langstudeerboete

October 7th, 2012 | Geplaatst door in Landelijke ontwikkelingen | Langstudeerboete

Vrijdag is bekend geworden dat aanstaande dinsdag een motie over het deelakkoord, met daarin de wijziging in de langstudeerboete, in de Tweede Kamer behandeld zal worden. Als de motie aangenomen wordt zal de uitvoering van de langstudeerboete zo snel mogelijk worden stop gezet volgens staatssecretaris Zijlstra.

“Ik vind dat studenten snel duidelijkheid moeten krijgen, en heb daarom met de HBO Raad en de VSNU afgesproken dat de uitvoering van de langstudeermaatregel zo spoedig mogelijk wordt stopgezet”, aldus Zijlstra. “Dit betekent dat studenten die het wettelijk verhoogd collegegeld al hebben betaald dit zo snel mogelijk krijgen teruggestort. We zijn nu druk bezig uit te zoeken wat hiervan de uitvoeringsconsequenties zijn, want het moet wel zorgvuldig gebeuren.

In de loop van volgende week verwachten we daarover meer duidelijkheid te kunnen geven.”

De beslissing of studenten zich nu alsnog kunnen inschrijven is afhankelijk van de TU Delft en het is nu nog niet duidelijk wat de universiteit wil. Meer informatie volgt zodra beschikbaar.

ORAS is zeer verheugd over het aangekondigde deelakkoord waarin het afschaffen van de langstudeerboete is opgenomen. Zij roepen nu de politiek op om ook tegenover het ‘sociaal’ leenstel een constructieve houding aan te nemen. In een noodoproep aan de informateurs geven zij aan dat het sociaal leenstelsel bèta’s de das om zal doen. Indien het sociaal leenstelsel wordt ingevoerd, pleiten zij voor een uitzondering van één jaar voor technische studenten. Op deze manier worden gelijke lasten voor alle studenten gecreëerd.

Lees verder

De veel besproken en omstreden  langstudeerboete gaat worden afgeschaft als het aan de PvdA en VVD ligt. In het deelakkoord voor de begroting van 2013 stellen de twee partijen dat de langstudeerboete afgeschaft wordt. Daarnaast zullen de in 2012 geïnde boetes teruggestort worden.

Letterlijk staat er in het deelakkoord begroting 2013 het volgende: ‘De langstudeerdersmaatregel wordt voor studenten teruggedraaid, rekening houdend met uitvoeringskosten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (1 miljoen). Daarbij wordt verondersteld dat het beoogde gedragseffect ook volledig verdwijnt. De reeds geïnde boetes in 2012 worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk begin 2013 terugbetaald.’

De gehele deelakkoord-begroting-2013 is hier te vinden. En een verduidelijking van de TU Delft is hier te vinden.

Opvallend is dat er nog niets over het sociaal leenstelsel in het deelakkoord staat. Vooral omdat de VVD voorheen duidelijk heeft laten merken wat voor een sociaal leenstel te voelen.

Site over langstudeerboete

September 28th, 2012 | Geplaatst door admin in Landelijke ontwikkelingen | Langstudeerboete

Krap een maand geleden lanceerde het interstedelijk studenten overleg (ISO) een website over de langstudeerboete. Op deze site (www.langstudeerboete.nu) kun je allerlei informatie over dit onderwerp te vinden. Hiernaast kun je ook vragen stellen en bestaat er de mogelijkheid klachten ten aanzien van de langstudeerboete  in te dienen. Ben jij ook in aanmerking gekomen voor de boete en vind je dat onterecht, schroom dan niet je klacht in te dienen!

Lees verder

Collegegeldvrij besturen maakt het mogelijk voor studenten die een fulltime (12 maanden) bestuursjaar doen en dus dat jaar geen onderwijs volgen, om zich een jaar uit te schrijven en toch bestuurswerk te doen en RAS-maanden te ontvangen. Door zich uit te schrijven hoeven deze bestuurders dat jaar geen collegegeld te betalen en lopen ze geen extra jaar vertraging op in het kader van de Langstudeerregeling. Je kan dan geen onderwijs volgen en geen tentamens maken.

Lees verder

De langstudeerboete is voorlopig nog niet van de baan, ondanks alle berichten en hoop die de politiek aan jongeren gaf. Dat bleek vandaag tijdens het Kamerdebat. Jongerenorganisaties zijn teleurgesteld en  verwijten de politiek studenten als speelbal te gebruiken in hun verkiezingsstrijd. – Lees verder

Premaster_studenten

Heb jij je op de TU Delft ooit ingeschreven als pre-master student en heb je nu een grotere kans op een langstudeerboete? Vul dan deze enquête in!

Op de TU Delft hebben veel studenten zich als pre-master kunnen inschrijven tijdens hun bachelor om alvast mastervakken te halen en zo min mogelijk last te hebben van de Harde Knip. Ook schakelaars werden als pre-masterstudenten ingeschreven. Nu is sinds kort duidelijk dat pre-masterstudenten binnen de landelijke inschrijving (CRIHO) zowel voor een bachelor als een master opleiding geregistreerd staan. Omdat studenten tijdens een pre-master zelden 30 ECTS aan mastervakken per semester halen, krijgen pre-master studenten nu eerder te maken met een langstudeerboete.

Lees verder