Studentenraad TU Delft
Header
Alle zeilen worden bijgezet om te voorkomen dat het onderwijs aan de TU Delft en in de rest van Nederland zal verschralen door de plannen van het huidige kabinet. Op dit moment is ORAS (Studentenraad TU Delft) druk bezig om de hele TU Delft voor één dag naar het Malieveld te verplaatsen. Daar zullen studenten, hoogleraren en bedrijfsleven laten horen dat de verschraling van het Hoger Onderwijs een gevaar is voor de toekomst van Nederland. Als de Staatssecretaris zal langskomen bij dit hoorcollege, zal hij de meest persoonlijke les uit de onderwijsgeschiedenis krijgen.
Lees verder
100521StudentenDemo02
Wij, de Bètastudenten van Nederland, maken ons grote zorgen over de plannen van het kabinet Rutte voor het Hoger Onderwijs. Er zijn twee maatregelen die ons in het bijzonder tegen de borst stuiten: het sociaal leenstelsel in de masterfase en de zogenaamde langstudeerdersregeling. Het sociaal leenstelsel in de masterfase betekent logischerwijs dat studenten geen studiefinanciering meer krijgen in de masterfase. De langstudeerdersregeling houdt in dat het collegegeld voor studenten met meer dan een jaar studieve
rtraging, wordt verhoogd met maar liefst 3000 euro. Bovendien krijgen de onderwijsinstellingen jaarlijks een boete van 6000 euro voor elke langstudeerder.
 

Lees verder

bezuiniging1

Persbericht:  Delft en Enschede, 2 april 2010

De studentengeledingen van de TU Delft en Universiteit Twente luiden vanmorgen in een opiniestuk in de Volkskrant de noodklok: er dient snel structureel meer geïnvesteerd te worden in technologische instellingen. Juist nu. Enerzijds om de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen en anderzijds om de Nederlandse kenniseconomie te redden. De twee studentengeledingen zien het met hun eigen ogen gebeuren: de instroom van studenten aan de technologische instellingen stijgt, maar de financiering vanuit de overheid groeit niet gelijk mee.

Lees verder