Studentenraad TU Delft
Header

stopzetten OV-reisrechtDonderdagochtend verscheen in de Telegraaf dat de ov-studentenkaart in zijn huidige vorm blijft bestaan. Wanneer dit de uiteindelijke uitkomst is, is ORAS daar blij mee. Wij vinden het huidige reisrecht voor studenten essentieel voor het Nederlandse hoger onderwijs.

Het al dan niet afschaffen van de ov-studentenkaart maakt deel uit van een drieluik, samen met een leenstelsel in de bachelorfase en een leenstelsel in de masterfase. Met alleen het behouden van de ov-studentenkaart is de toegankelijkheid van het hoger onderwijs nog niet gewaarborgd. De minister zal voor de zomervakantie met een voorstel komen waarin de voorgaande drie zaken worden meegenomen. ORAS houdt ontwikkelingen op gebied van dit drieluik nauwlettend in de gaten.

Een van de voorwaarden die in het artikel van de Telegraaf worden genoemd zou zijn dat er een akkoord komt over het bovengenoemde leenstelsel en studenten hun studie zo zelf betalen. In het dossier stufi vind je de huidige stand van zaken en de ORAS visie op het leenstelsel.

 

Studentenreisproduct rond Pasen

April 11th, 2014 | Geplaatst door in Reisrecht

ovchipkaartRond Pasen kan je op de volgende momenten reizen met je studentenreisproduct.

Weekabonnement
Heb je een weekabonnement? Dan reis je Goede Vrijdag (18 april) net als op andere vrijdagen, gratis met je weekabonnement. Je reist met korting op zaterdag 19 april vanaf 04.00 uur tot en met dinsdag 22 april, 04.00 uur.

Weekendabonnement
Heb je een weekendabonnement, dan reis je gratis op donderdag 17 april vanaf 12.00 uur tot en met dinsdag 22 april, 04.00 uur.

zxllner_29606940.original.large-4-3-800-137-0-2053-1437Bij veel opleidingen zijn studenten gemiddeld minder dan 28 uur aan het studeren voor één studiepunt, aldus onderzoeksbureau ResearchNed. Voor de jaarlijkse studentenmonitor onderzochten zij hoeveel tijd studenten gemiddeld besteden aan hun vakken. Van de totaal 20.000 WO-studenten die de vragenlijst beantwoordden, gaf 52 procent van de studenten aan minder tijd nodig te hebben dan ervoor staat. Voor technische studies geldt dit echter minder, slechts 40 procent van de technische studenten is minder dan 28 uur per studiepunt kwijt. 25 procent geeft daarentegen aan zelfs meer tijd kwijt te zijn per ECTS.

Lees verder

13052011109-300x225De 25 miljoen euro die de TU Delft in zes jaar geleden kreeg na de brand bij de faculteit Bouwkunde, hoeven niet volledig terugbetaald te worden.  Het ministerie van Onderwijs heeft de rechtszaak hierover tegen de TU ingetrokken, zo werd vandaag bekend. In een schikking is besloten dat de TU 15 miljoen euro hiervan niet terug hoeft te betalen. Het is nog onduidelijk welke overwegingen ten grondslag lagen aan dit besluit.

Bij een grote brand in 2008 was het pand van de faculteit Bouwkunde onherstelbaar beschadigd, waarna Ronald Plasterk (toenmalig minister van Onderwijs) 25 miljoen euro schonk om een nieuw faculteitsgebouw te realiseren dat een architectonisch icoon zou moeten vormen. – Lees verder

Het ISO is benieuwd naar de mate waarin studenten klachten in kunnen dienen bij hun instelling. Enkele weken geleden presenteerde Panteia het onderzoek ’Het kastje en de muur voorbij?‘. Naar aanleiding van dit onderzoek voert het ISO een steekproef uit onder studenten van verschillende hbo en wo instellingen.

In het onderzoek van Panteia is gesproken met studenten die ooit een klacht hebben ingediend of op het punt hebben gestaan dit te doen. Het onderzoek gaf van deze groep studenten het studentenperspectief op de procedure weer, met daarbij schokkende uitkomsten. – Lees verder

OV ChipkaartVanaf 1 januari 2014 kunnen studenten met een geldig studentenreisproduct die niet kunnen reizen omdat hun OV-chipkaart verloren, gestolen of defect is, gebruik maken van het zogeheten tijdelijk studentenreisproduct. Daarmee kan je binnen een uur verder reizen. Het enige dat je nodig hebt is een andere (anonieme of persoonlijke) OV-chipkaart. Voor 1 januari was dit nog niet mogelijk voor het studentenreisproduct.

Een tijdelijk studentenreisproduct vraag je als volgt aan: Zorg ervoor dat je een anonieme of persoonlijke OV-chipkaart hebt. Lees daarna de voorwaarden door. Vervolgens kun je via de website van het studentenreisproduct een aanvraag voor het tijdelijk studentenreisproduct indienen. – Lees verder

Minister BussemakerGisteren is in de Tweede Kamer besloten dat de introductie van het leenstelsel voor de masterfase met een jaar wordt uitgesteld tot 1 september 2015. De wetsvoorstellen voor de bachelorfase en voor de masterfase worden samengevoegd, zodat ze gezamenlijk kunnen worden behandeld in de Tweede Kamer, zo heeft minister Bussemaker gisteren toegezegd. Het gehele leenstelsel zal dan per september 2015 worden ingevoerd.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van D66 en GroenLinks, nodig voor een meerderderheid in de Eerste Kamer. Die partijen steunen het principe van een leenstelsel, maar stelden aanvullende eisen aan de besprekingen. Het leenstelsel voor bachelor- en masterfase moet volgens hen tegelijkertijd behandeld worden en ook het voorstel voor een aangepaste OV-kaart wordt hierin meegenomen.

Lees verder

 BinnenhofVanochtend werd op het Binnenhof een hoorzitting gehouden over het leenstelsel in de masterfase. In voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer volgende week, waren enkele gasten uitgenodigd om de vragen van Tweede Kamerpolitici te beantwoorden. Onder de genodigden bevonden zich Prof. Jacco Hoekstra van de faculteit LR en Renée van der Ploeg namens het ISO. ORAS (een van de lidorganisaties van het ISO) was aanwezig op de publieke tribune om de ontwikkelingen in de gaten te houden.

Lees verder

Minister Bussemaker

Vorige week stemde het kabinet in met het voorstel om hoger collegegeld te vragen voor honours tracks. Het gaat om een experiment waarvoor hogescholen en universiteiten zich aan kunnen melden voor 2014 en 2015 en loopt tot uiterlijk 2019. Hogescholen en universiteiten die meedoen aan het experiment mogen tot €3.812 collegegeld per jaar aan hun excellente studenten vragen, dat is maar liefst het dubbele van het wettelijk collegegeld.

Lees verder

Halbe ZijlstraAfgelopen maandag was ORAS aanwezig bij een debat over het sociaal leenstelsel op de Hogeschool Rotterdam. Deelnemers aan dit debat waren Tweede Kamerleden Mohammed Mohandis (PvdA), Pieter Duisenberg (VVD), Michel Rog (CDA) en Harm Beertema (PVV). Daarnaast was er een panel met o.a. Thom de Graaf (voorzitter van de Vereniging Hogescholen) en Jacco Hoekstra (professor aan de TU Delft en oud-decaan van LR). Ook het Interstedelijk Studenten Overleg – de overkoepelende studentenorganisatie waarbij ORAS is aangesloten – was vertegenwoordigd door Renée van der Ploeg.

Lees verder