Studentenraad TU Delft
Header

Sociaal LeenstelselPer extra masterjaar wil minister Bussemaker duizend euro kwijtschelden van het bedrag dat technische Masterstudenten moeten lenen. Deze masters duren namelijk één jaar langer, waardoor technische studenten extra getroffen worden door de invoering van een sociaal leenstelsel.

Bussemaker wil met de tegemoetkoming voorkomen dat studenten door het leenstelsel ontmoedigd worden om een dergelijke master te gaan doen, terwijl hier in de markt wel vraag naar is. Ze wil echter niet spreken van een ‘ontmoedigend effect’, maar ziet het als ‘extra sturingselement’ om jongeren te interesseren voor studies in een sector waar grote vraag is naar afgestudeerden.

Lees verder

ovchipkaartOp 8 november voert de LSVB actie tegen de plannen van het kabinet om de OV-studentenkaart af te schaffen. Voor studenten kan dit grote gevolgen hebben, omdat ze mogelijk opgezadeld worden met hoge reiskosten. Hierdoor worden studenten beperkt in hun keuzevrijheid voor onderwijs en extra-curriculaire activiteiten. Aan de andere kant zien ook OV-bedrijven zien hun reizigersopbrengsten flink dalen, waardoor OV-lijnen wellicht zullen moeten verdwijnen.

Om aandacht te vragen voor dit probleem regelen studentenorganisaties hun eigen vervoer: op 8 november rijdt er een speciale trein door Nederland. In de coupés worden activiteiten georganiseerd en op de tussengelegen stations laten studenten van zich horen. Ook ORAS zal hierbij aanwezig zijn. Wil je ook meereizen? Aanmelden kan hier!

Meer weten over spoorcollege? Lees meer op de sites van JOB en LSVb

Sociaal LeenstelselDoor het begrotingsakkoord tussen kabinet en oppositie is de invoering van het sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs vrijwel zeker van de baan. Minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) heeft het zicht verloren op een meerderheid in de Eerste Kamer, omdat GroenLinks het plan niet ondersteunt.

Bussemaker is in de Eerste Kamer aangewezen op D66 en GroenLinks, de enige partijen naast VVD en PvdA die het plan in hun verkiezingsprogramma hebben staan. In het begrotingsakkoord van vrijdag staat 650 euro miljoen extra voor onderwijs, maar GroenLinks, dat het akkoord niet tekende, houdt nu vast aan zijn aanvullende eisen zoals een lager collegegeld en behoud van de ov-jaarkaart voor studenten.

Lees verder

20110405_wizardVanaf volgend studiejaar gaat het wettelijk collegegeld omhoog naar 1.906 euro. Dat is 71 euro meer dan nu en voor het eerst hoger dan negentienhonderd euro. Het nieuwe bedrag staat in een regeling van het ministerie van OCW. Er is geen wetswijziging voor nodig.

De afgelopen vijf jaar is het collegegeld steeds gestegen. In 2009 bedroeg het collegegeld nog 1.565 euro. Dit komt doordat het collegegeld gecorrigeerd wordt voor inflatie. Daarnaast is vijf jaar geleden besloten dat er jaarlijks 22 euro bij komt. Dit geld wordt gebruikt om leraren en hbo-docenten naar een hogere salarisschaal te promoveren, zoals is afgesproken door het ministerie OCW en onderwijsinstellingen.

De redactie van de Keuzegids merkte het nieuwe tarief als eerste op. Studeren wordt vier procent duurder, twitterden zij.

Sociaal LeenstelselNog altijd hebben studenten geen idee hoe de wet rondom het leenstelsel in de masterfase eruit komt te zien. Het is nog onduidelijk of de minister voldoende steun in de Eerste Kamer weet te vinden, zeker nu Groen Links maandag 23 september een jaar uitstel voorstelt in de Volkskrant. “Nu heeft het kabinet een jaar langer om duidelijk te maken waarom het nodig is dat studenten geld gaan lenen.” Het ISO, de landelijke studenten belangenorganisatie waar ORAS bij aangesloten is, kan zich vinden in de woorden van Bram van Ojik, maar helaas ziet minister Bussemaker hier schijnbaar de noodzaak niet van in.

Lees verder

Stopzetten OV-reisrecht

August 15th, 2013 | Geplaatst door admin in Landelijke ontwikkelingen | Reisrecht

ovchipkaartVanaf januari 2013 hebben studenten maximaal de nominalestudieduur + 1 jaar recht op OV-reisrecht. Ben je ouderejaars en heb je al 6 jaar  gebruik gemaakt van je OV-reisrecht? Dan moet je ZELF  je OV-reisrecht stopzetten! Dit kan tot uiterlijk de vijfde werkdag van de maand waarin je geen recht meer hebt op je studentenreisproduct (5 september dus), je mag echter vanaf 1 september dan al niet meer met je reisproduct reizen.

Zorg ervoor dat je je  studentenreisproduct op tijd stop zet, anders ontstaat er een schuld van €97,- per halve kalendermaand.

Je kunt je reisrecht op de volgende manier stopzetten:

Lees verder

geldlenenstudentWaarschijnlijk ben je al op de hoogte van het feit dat de stufie verdwijnt en dat hiervoor in de plaats een leenstelsel komt. Maar hoe zat dit nou precies? Krijg jij ermee te maken, of krijg je nog gewoon 5 jaar stufie uitbetaald?

Een kort overzicht van de plannen tot dusver:

Lees verder

Minister BussemakerDat is de boodschap van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), waar ORAS lidorganisatie van is, op 28 juni 2013. Minister Bussemaker van Onderwijs hoort de plannen van de studentenorganisaties en de oppositie wel, maar luistert niet. Beide hebben meermaals het belang onderstreept van de studentenov-kaart en de aanvullende beurs. “Over de ov-kaart is nog steeds niets bekend en het kabinet doet niets extra’s voor studenten uit lagere inkomensgroepen”, zegt een gefrustreerde ISO-voorzitter Thijs van Reekum. – Lees verder

stufi

De invoering van het leenstelsel wordt met een jaar uitgesteld. Het uitstel betreft de invoering van het leenstelsel in de bachelorfase van het hoger onderwijs. In de masterfase staat het leenstelsel nog wel gepland voor 2014. In het regeerakkoord was afgesproken dat het leenstelsel zowel in de bachelor- als in de masterfase van universiteiten en hoger beroepsonderwijs zou worden ingevoerd in september 2014. Zo wordt het ook beschreven in het wetsvoorstel ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ wat in januari is verschenen. Van dit plan ziet het kabinet nu dus van af. In de Tweede Kamer is wel een meerderheid voor het leenstelsel, maar in de Eerste Kamer is dat niet het geval.  – Lees verder

Techniekpact 2020 definitief

May 13th, 2013 | Geplaatst door admin in Landelijke ontwikkelingen

TechniekpactORAS is blij met het vandaag gesloten Techniekpact 2020. In het Techniekpact zijn afspraken vastgelegd tussen het bedrijfsleven, de overheid en de onderwijsinstellingen om het lopende tekort aan technici terug te dringen. ORAS heeft samen met de VSSD via het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) meegedacht over de invulling van het Techniekpact. ORAS is dan ook blij dat het vandaag ondertekend is: het is een stap in de goede richting.  “Het begin is er, nu moet er doorgepakt worden,” stelt ook ISO-voorzitter Thijs van Reekum. – Lees verder