Studentenraad TU Delft
Header

spaceHet ISO, het Interstedelijk Studenten Overleg, waarvan ORAS een actieve lidorganisatie is, en convenantpartners bepleiten ruimte voor extra-curriculaire ontplooiing van studenten.

Studeren is meer dan alleen het behalen van studiepunten. Studeren is een periode waarin jonge mensen gevormd worden. Studenten moeten  daarom  geprikkeld worden verantwoordelijkheid  te nemen voor hun zelfontplooiing en persoonlijke vorming, zowel in de invulling van hun studie als daarbuiten. Daardoor kunnen zij zichzelf ontwikkelen tot (wereld)burgers die de uitdagingen van morgen aan durven en kunnen gaan.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) pleit er samen met zijn convenantpartners, de  Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), Studentensport Nederland, AIESEC, Integrand, Erasmus Student Network (ESN) en UniPartners, voor dat studenten de ruimte moeten krijgen te werken aan deze zelfontplooiing en persoonlijke vorming, ook wel ‘Bildung’ genoemd. – Lees verder

Goed nieuws als je een tweede studie naast je huidige studie doet of wilt doen. Ben je een tweede opleiding gestart voordat je jouw eerste opleiding hebt afgerond? Dan kun je je tweede studie afronden tegen instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeldtarief. Op woensdag 27 maart 2013 werd duidelijk dat de regeling  van kracht blijft ook na collegejaar 2012-2013. Vanaf 2014-2015 wordt de regeling zelfs verankerd in de wet.  – Lees verder

IMAG0767Onderwijsminister Bussemaker wil universiteiten laten experimenteren met een bindend studieadvies (BSa) in het tweede en derde studiejaar. Universiteiten mogen zelf bedenken hoe het BSa er uit gaat zien. Ze mogen ook experimenteren met het eerder wegsturen van eerstejaars. Nu mag dat pas aan het einde van het jaar.

Vanuit haar visie is ORAS tegen wegsturende maatregelen op de TU Delft en dus is ORAS ook tegen een BSa in het tweede of derde jaar. Het beperkt de vrijheid van studenten en draagt niet bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Als je als student weet dat je van een opleiding verwijderd kunt worden, zul je minder ondernemen naast je studie en dat heeft gevolgen voor de Delftse studentencultuur. Daarnaast wordt de nadruk met deze maatregel niet op goed studeren, maar op snel studeren gelegd; het stimuleert de ‘zesjescultuur’.

Bovendien gaat het invoeren van een BSa in latere jaren voorbij aan het oorspronkelijke doel van het BSa op de TU: het eerder op de juiste plek krijgen van studenten.

Omdat we ook graag willen weten wat studenten vinden van een BSa in het tweede en derde studiejaar staan we deze week met een interactieve poll op verschillende faculteiten. Hier kan jij je mening geven over een BSa in het tweede of derde jaar!

Stopzetten OV-reisrecht

December 19th, 2012 | Geplaatst door in Landelijke ontwikkelingen | Reisrecht

Vanaf januari 2013 hebben studenten maximaal de nominalestudieduur + 1 jaar recht op OV-reisrecht. Ben je ouderejaars en heb je al 6 jaar of langer gebruik gemaakt van je OV-reisrecht? Dan moet je ZELF per januari je OV-reisrecht stopzetten! Dit kan tot uiterlijk de vijfde werkdag van de maand waarin je geen recht meer hebt op je studentenreisproduct (5 januari dus).

Zorg ervoor dat je je  studentenreisproduct op tijd stop zet, anders ontstaat er een schuld van €97,- per halve kalendermaand.

Lees verder

OV-reisrecht tot 2016

December 14th, 2012 | Geplaatst door in Landelijke ontwikkelingen | Reisrecht

Dat de OV- studentenkaart een kortingskaart ging worden zat er al enige tijd aan te komen, maar nu is het definitief. De OV- studentenkaart wordt een kortingskaart. De afschaffing van het reisrecht is niet per 1 januari 2015 zoals eerder de bedoeling was, maar is uitgesteld tot 1 januari 2016. Vanaf 1 januari 2016 kunnen studenten niet meer gratis reizen, wel is er besloten dat er een mogelijkheid komt om extra bij te lenen bij de DUO.

Leenstel door Eerste Kamer op losse schroeven

November 19th, 2012 | Geplaatst door in Sociaal leenstelsel

Zoals het er nu uitziet zal de eerste kamer niet instemmen met een leenstelsel zoals  voorgesteld door het kabinet. Invoering van het leenstelsel in 2014 lijkt daarmee ook niet meer haalbaar.

Na de zorg plannen is hiermee een tweede slachtoffer gevallen in het regeerakkoord. Een fors aantal oppositie partijen heeft kenbaar gemaakt voor behoud van de studiefinanciering te zijn. Enkel als D66 en GL instemmen met de plannen van het kabinet kan het leenstelsel de eerste kamer door worden gemoffeld.

Of deze twee partijen gemakkelijk overstag zullen gaan is nog maar de vraag. D66 is erg teleurgesteld door het tegenvallende hoofstuk in het regeerakkoord op onderwijs. De investeringen in kennis bestaan nu enkel bij de gratie van het verschuiven van potjes geld binnen onderwijs.  Pechtold noemt de bewering dat VVD en PvdA extra geld steken in kennis daarom zelfs “foute definitie-spelletjes”. De enige ruimte om te investeren in het hoger onderwijs zagen de D66 en Groenlinks door de opbrengsten van het leenstelsel hiervoor te gebruiken.Deze factoren en meer maken ertoe dat D66 en Groenlinks weinig heil zien in het akkoord zoals dat er nu ligt. Invoering van het leenstelsel staat daarmee op losse schroeven

Studenten OV moet blijven!

November 13th, 2012 | Geplaatst door in Landelijke ontwikkelingen | Reisrecht

In het nieuwe regeerakkoord staat aangegeven dat gratis reizen voor studenten vanaf 2015 (2016 helemaal) wordt afgeschaft. Vanaf 2015 zou je als student dus alle reiskosten (eerst) zelf moeten betalen. In samenwerking met het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) is daarom de site www.studentenovmoetblijven.nl gemaakt waar je digitaal een petitie kunt ondertekenen. ORAS vindt samen met het ISO en andere studentenorganisaties dat het OV gratis moet blijven voor studenten!

Vind jij ook dat OV voor studenten gratis moet blijven? Teken de petitie met jouw naam, woonplaats en e-mail adres, hiermee kunnen we de PvdA en de VVD laten zien hoe belangrijk wij (de (toekomstige) studenten van Nederland) het vinden dat OV voor studenten gratis blijft!

klik hier voor de factsheet

Maandag 29 oktober is er een regeerakkoord gepresenteerd door Rutte en Samsom. ORAS heeft het Regeerakkoord gescreened op alle nadelige aspecten. Ben je benieuwd naar de maatregelen die effect gaan hebben op de Delftse Student? Lees onze factsheet.
 

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord komt de student er slecht van af. De plannen van de VVD en de PvdA bevatten voor studenten drie pijnlijke maatregelen, terwijl er opnieuw de wens uitgesproken is om tot de top vijf van de kenniseconomiën te gaan behoren. De afschaffing van de studiefinanciering, de aanpassing van reisrecht naar een kortingskaart en het afschaffen van de zorgtoeslag zorgt voor een kostenstijging voor de student van ongeveer € 5.000,- per jaar.

Voor de afschaffing van de OV-jaarkaart, kan een student al snel ruim tweeduizend euro per jaar kwijt zijn door te reizen voor studie of stage. Daarnaast kan het afschaffen van de zorgtoeslag ook nog eens een extra last van €800.- per jaar betekenen.

Het gehele akkoord is hier te vinden.

Waarschijnlijk zal per september 2014 het sociaal leenstelsel ingevoerd worden. Voor studenten die nu al studeren zal er niets veranderen; zij behouden hun beurs zoals deze nu is. Het sociaal leenstelsel zal alleen ingevoerd worden voor aankomende studenten die vanaf september 2014 gaan studeren. Rutte en Samson geven aan dat er een gunstig tarief voor terugbetaling zal gelden, echter voor studenten zal de schuld hoog oplopen aan het eind van hun studie. – Lees verder