Studentenraad TU Delft
Header

Sociaal LeenstelselPer extra masterjaar wil minister Bussemaker duizend euro kwijtschelden van het bedrag dat technische Masterstudenten moeten lenen. Deze masters duren namelijk één jaar langer, waardoor technische studenten extra getroffen worden door de invoering van een sociaal leenstelsel.

Bussemaker wil met de tegemoetkoming voorkomen dat studenten door het leenstelsel ontmoedigd worden om een dergelijke master te gaan doen, terwijl hier in de markt wel vraag naar is. Ze wil echter niet spreken van een ‘ontmoedigend effect’, maar ziet het als ‘extra sturingselement’ om jongeren te interesseren voor studies in een sector waar grote vraag is naar afgestudeerden.

Lees verder

Sociaal LeenstelselDoor het begrotingsakkoord tussen kabinet en oppositie is de invoering van het sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs vrijwel zeker van de baan. Minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) heeft het zicht verloren op een meerderheid in de Eerste Kamer, omdat GroenLinks het plan niet ondersteunt.

Bussemaker is in de Eerste Kamer aangewezen op D66 en GroenLinks, de enige partijen naast VVD en PvdA die het plan in hun verkiezingsprogramma hebben staan. In het begrotingsakkoord van vrijdag staat 650 euro miljoen extra voor onderwijs, maar GroenLinks, dat het akkoord niet tekende, houdt nu vast aan zijn aanvullende eisen zoals een lager collegegeld en behoud van de ov-jaarkaart voor studenten.

Lees verder

Sociaal LeenstelselNog altijd hebben studenten geen idee hoe de wet rondom het leenstelsel in de masterfase eruit komt te zien. Het is nog onduidelijk of de minister voldoende steun in de Eerste Kamer weet te vinden, zeker nu Groen Links maandag 23 september een jaar uitstel voorstelt in de Volkskrant. “Nu heeft het kabinet een jaar langer om duidelijk te maken waarom het nodig is dat studenten geld gaan lenen.” Het ISO, de landelijke studenten belangenorganisatie waar ORAS bij aangesloten is, kan zich vinden in de woorden van Bram van Ojik, maar helaas ziet minister Bussemaker hier schijnbaar de noodzaak niet van in.

Lees verder

geldlenenstudentWaarschijnlijk ben je al op de hoogte van het feit dat de stufie verdwijnt en dat hiervoor in de plaats een leenstelsel komt. Maar hoe zat dit nou precies? Krijg jij ermee te maken, of krijg je nog gewoon 5 jaar stufie uitbetaald?

Een kort overzicht van de plannen tot dusver:

Lees verder

Minister BussemakerDat is de boodschap van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), waar ORAS lidorganisatie van is, op 28 juni 2013. Minister Bussemaker van Onderwijs hoort de plannen van de studentenorganisaties en de oppositie wel, maar luistert niet. Beide hebben meermaals het belang onderstreept van de studentenov-kaart en de aanvullende beurs. “Over de ov-kaart is nog steeds niets bekend en het kabinet doet niets extra’s voor studenten uit lagere inkomensgroepen”, zegt een gefrustreerde ISO-voorzitter Thijs van Reekum. – Lees verder

stufi

De invoering van het leenstelsel wordt met een jaar uitgesteld. Het uitstel betreft de invoering van het leenstelsel in de bachelorfase van het hoger onderwijs. In de masterfase staat het leenstelsel nog wel gepland voor 2014. In het regeerakkoord was afgesproken dat het leenstelsel zowel in de bachelor- als in de masterfase van universiteiten en hoger beroepsonderwijs zou worden ingevoerd in september 2014. Zo wordt het ook beschreven in het wetsvoorstel ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ wat in januari is verschenen. Van dit plan ziet het kabinet nu dus van af. In de Tweede Kamer is wel een meerderheid voor het leenstelsel, maar in de Eerste Kamer is dat niet het geval.  – Lees verder

Leenstel door Eerste Kamer op losse schroeven

November 19th, 2012 | Geplaatst door in Sociaal leenstelsel

Zoals het er nu uitziet zal de eerste kamer niet instemmen met een leenstelsel zoals  voorgesteld door het kabinet. Invoering van het leenstelsel in 2014 lijkt daarmee ook niet meer haalbaar.

Na de zorg plannen is hiermee een tweede slachtoffer gevallen in het regeerakkoord. Een fors aantal oppositie partijen heeft kenbaar gemaakt voor behoud van de studiefinanciering te zijn. Enkel als D66 en GL instemmen met de plannen van het kabinet kan het leenstelsel de eerste kamer door worden gemoffeld.

Of deze twee partijen gemakkelijk overstag zullen gaan is nog maar de vraag. D66 is erg teleurgesteld door het tegenvallende hoofstuk in het regeerakkoord op onderwijs. De investeringen in kennis bestaan nu enkel bij de gratie van het verschuiven van potjes geld binnen onderwijs.  Pechtold noemt de bewering dat VVD en PvdA extra geld steken in kennis daarom zelfs “foute definitie-spelletjes”. De enige ruimte om te investeren in het hoger onderwijs zagen de D66 en Groenlinks door de opbrengsten van het leenstelsel hiervoor te gebruiken.Deze factoren en meer maken ertoe dat D66 en Groenlinks weinig heil zien in het akkoord zoals dat er nu ligt. Invoering van het leenstelsel staat daarmee op losse schroeven

klik hier voor de factsheet

Maandag 29 oktober is er een regeerakkoord gepresenteerd door Rutte en Samsom. ORAS heeft het Regeerakkoord gescreened op alle nadelige aspecten. Ben je benieuwd naar de maatregelen die effect gaan hebben op de Delftse Student? Lees onze factsheet.
 

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord komt de student er slecht van af. De plannen van de VVD en de PvdA bevatten voor studenten drie pijnlijke maatregelen, terwijl er opnieuw de wens uitgesproken is om tot de top vijf van de kenniseconomiën te gaan behoren. De afschaffing van de studiefinanciering, de aanpassing van reisrecht naar een kortingskaart en het afschaffen van de zorgtoeslag zorgt voor een kostenstijging voor de student van ongeveer € 5.000,- per jaar.

Voor de afschaffing van de OV-jaarkaart, kan een student al snel ruim tweeduizend euro per jaar kwijt zijn door te reizen voor studie of stage. Daarnaast kan het afschaffen van de zorgtoeslag ook nog eens een extra last van €800.- per jaar betekenen.

Het gehele akkoord is hier te vinden.

Waarschijnlijk zal per september 2014 het sociaal leenstelsel ingevoerd worden. Voor studenten die nu al studeren zal er niets veranderen; zij behouden hun beurs zoals deze nu is. Het sociaal leenstelsel zal alleen ingevoerd worden voor aankomende studenten die vanaf september 2014 gaan studeren. Rutte en Samson geven aan dat er een gunstig tarief voor terugbetaling zal gelden, echter voor studenten zal de schuld hoog oplopen aan het eind van hun studie. – Lees verder