Studentenraad TU Delft
Header

Sociaal LeenstelselHelaas, maar waar: het leenstelsel is een feit. De coalitiepartijen zijn met GroenLinks en D66 tot een overeenstemming gekomen over het leenstelsel. Onder de noemer ‘studievoorschot’ schaffen zij de basisbeurs af. In plaats daarvan moeten studenten voortaan alles lenen.

ORAS is en blijft tegen een leenstelsel. Het wordt door ons gezien als een slechte politieke keuze. Maar nu het leenstelsel er toch lijkt te komen, vinden we het belangrijk dat studenten profiteren van de opbrengsten. Het geld dat deze maatregel oplevert, moet ook echt in het Hoger Onderwijs worden gestoken. Via het ISO praten we mee over een juiste invulling van deze investeringen.

Maar wat staat er nu precies in het voorstel? – Lees verder

Sociaal LeenstelselGisteren is er in Den Haag een overleg geweest waarin minister Bussemaker het met de fractievoorzitters van de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks over de laatste details van het integrale leenstelsel heeft gehad. Voor de zomer zal het plan gepresenteerd worden om vervolgens in september in de Tweede Kamer besproken te worden. Op zijn vroegst zal het leenstelsel dus ingevoerd worden per september 2015. Daarvoor is eerst nog een meerderheid in de Eerste Kamer nodig: GroenLinks heeft hiervoor nog randvoorwaarden gesteld. Onder andere het behoud van toegankelijkheid door middel van een OV kaart is voor GroenLinks een belangrijk punt. Wij zullen jullie op de hoogte houden!

Lees verder

Minister BussemakerGisteren is in de Tweede Kamer besloten dat de introductie van het leenstelsel voor de masterfase met een jaar wordt uitgesteld tot 1 september 2015. De wetsvoorstellen voor de bachelorfase en voor de masterfase worden samengevoegd, zodat ze gezamenlijk kunnen worden behandeld in de Tweede Kamer, zo heeft minister Bussemaker gisteren toegezegd. Het gehele leenstelsel zal dan per september 2015 worden ingevoerd.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van D66 en GroenLinks, nodig voor een meerderderheid in de Eerste Kamer. Die partijen steunen het principe van een leenstelsel, maar stelden aanvullende eisen aan de besprekingen. Het leenstelsel voor bachelor- en masterfase moet volgens hen tegelijkertijd behandeld worden en ook het voorstel voor een aangepaste OV-kaart wordt hierin meegenomen.

Lees verder

 BinnenhofVanochtend werd op het Binnenhof een hoorzitting gehouden over het leenstelsel in de masterfase. In voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer volgende week, waren enkele gasten uitgenodigd om de vragen van Tweede Kamerpolitici te beantwoorden. Onder de genodigden bevonden zich Prof. Jacco Hoekstra van de faculteit LR en Renée van der Ploeg namens het ISO. ORAS (een van de lidorganisaties van het ISO) was aanwezig op de publieke tribune om de ontwikkelingen in de gaten te houden.

Lees verder

Halbe ZijlstraAfgelopen maandag was ORAS aanwezig bij een debat over het sociaal leenstelsel op de Hogeschool Rotterdam. Deelnemers aan dit debat waren Tweede Kamerleden Mohammed Mohandis (PvdA), Pieter Duisenberg (VVD), Michel Rog (CDA) en Harm Beertema (PVV). Daarnaast was er een panel met o.a. Thom de Graaf (voorzitter van de Vereniging Hogescholen) en Jacco Hoekstra (professor aan de TU Delft en oud-decaan van LR). Ook het Interstedelijk Studenten Overleg – de overkoepelende studentenorganisatie waarbij ORAS is aangesloten – was vertegenwoordigd door Renée van der Ploeg.

Lees verder

Sociaal LeenstelselDoor het begrotingsakkoord tussen kabinet en oppositie is de invoering van het sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs vrijwel zeker van de baan. Minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) heeft het zicht verloren op een meerderheid in de Eerste Kamer, omdat GroenLinks het plan niet ondersteunt.

Bussemaker is in de Eerste Kamer aangewezen op D66 en GroenLinks, de enige partijen naast VVD en PvdA die het plan in hun verkiezingsprogramma hebben staan. In het begrotingsakkoord van vrijdag staat 650 euro miljoen extra voor onderwijs, maar GroenLinks, dat het akkoord niet tekende, houdt nu vast aan zijn aanvullende eisen zoals een lager collegegeld en behoud van de ov-jaarkaart voor studenten.

Lees verder

Sociaal LeenstelselNog altijd hebben studenten geen idee hoe de wet rondom het leenstelsel in de masterfase eruit komt te zien. Het is nog onduidelijk of de minister voldoende steun in de Eerste Kamer weet te vinden, zeker nu Groen Links maandag 23 september een jaar uitstel voorstelt in de Volkskrant. “Nu heeft het kabinet een jaar langer om duidelijk te maken waarom het nodig is dat studenten geld gaan lenen.” Het ISO, de landelijke studenten belangenorganisatie waar ORAS bij aangesloten is, kan zich vinden in de woorden van Bram van Ojik, maar helaas ziet minister Bussemaker hier schijnbaar de noodzaak niet van in.

Lees verder

geldlenenstudentWaarschijnlijk ben je al op de hoogte van het feit dat de stufie verdwijnt en dat hiervoor in de plaats een leenstelsel komt. Maar hoe zat dit nou precies? Krijg jij ermee te maken, of krijg je nog gewoon 5 jaar stufie uitbetaald?

Een kort overzicht van de plannen tot dusver:

Lees verder

Minister BussemakerDat is de boodschap van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), waar ORAS lidorganisatie van is, op 28 juni 2013. Minister Bussemaker van Onderwijs hoort de plannen van de studentenorganisaties en de oppositie wel, maar luistert niet. Beide hebben meermaals het belang onderstreept van de studentenov-kaart en de aanvullende beurs. “Over de ov-kaart is nog steeds niets bekend en het kabinet doet niets extra’s voor studenten uit lagere inkomensgroepen”, zegt een gefrustreerde ISO-voorzitter Thijs van Reekum. – Lees verder

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord komt de student er slecht van af. De plannen van de VVD en de PvdA bevatten voor studenten drie pijnlijke maatregelen, terwijl er opnieuw de wens uitgesproken is om tot de top vijf van de kenniseconomiën te gaan behoren. De afschaffing van de studiefinanciering, de aanpassing van reisrecht naar een kortingskaart en het afschaffen van de zorgtoeslag zorgt voor een kostenstijging voor de student van ongeveer € 5.000,- per jaar.

Voor de afschaffing van de OV-jaarkaart, kan een student al snel ruim tweeduizend euro per jaar kwijt zijn door te reizen voor studie of stage. Daarnaast kan het afschaffen van de zorgtoeslag ook nog eens een extra last van €800.- per jaar betekenen.

Het gehele akkoord is hier te vinden.