Studentenraad TU Delft
Header

Per september 2012 wil de staatssecretaris de basisbeurs voor de masterfase afschaffen en vervangen door een sociaal leenstelsel. Voor studenten die al zijn begonnen aan een meerjarige master zoals een master aan de TU Delft komt er misschien een overgangsregeling.

Halbe Zijlstra zei dit tijdens het overleg met studentenorganisaties ISO en LSVb. Wanneer je dit collegejaar dus aan je master aan de TU bent begonnen is er een mogelijkheid voor deze overgangsregeling. Op deze manier verlies je niet halverwege de master je basisbeurs.

Op dit moment liggen de plannen voor een sociaal leenstelsel in de masterfase nog voor advies bij de Raad van State. Binnenkort gaan ze naar de Tweede Kamer om behandeld te worden. Volg het proces via onze website en bekijk de inhoud van de plannen wat betreft de masterstufi hier.

Dat de regering aan het bezuinigen is kan je eigenlijk niet ontgaan zijn. Ook het hoger onderwijs wordt hierbij niet overgeslagen. Voor het volgende collegejaar staan er ook weer plannen klaar om doorgevoerd te worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het afschaffen van de studiefinanciering in de masterfase, het inkorten van het studentenreisproduct, de langstudeerboete, de harde knip en het instellings collegegeld voor een tweede studie.

De LSVb (landelijke studenten vakbond) heeft een petitie opgesteld waarin meneer Zijlstra wordt opgeroepen om de plannen te heroverwegen. De complete petitie is te vinden op de website www.betaalbaarstuderen.nl. Ook ORAS vindt het erg belangrijk dat de tweede kamer ziet dat dit een onderwerp is wat onder de studenten leeft, en graag zou zien dat de staatssecretaris waar nodig uitzonderingen opneemt in de wet. Het gaat dan bijvoorbeeld om meerjarige masters en extra curriculaire activiteiten. – Lees verder

Geld op

Het kabinet wil wijzigingen aanbrengen in de studiefinancieringswet. Na de langstudeerboete is het nu de beurt aan studiefinanciering in de masterfase. Als de voorstellen worden aangenomen betekent dit dat ze per 1 september 2012 ingaan.

Lees verder

tweede-kamer

Studiefinanciering ook voor bachelorstudenten afschaffen, hoger collegegeld voor langstudeerders en een studentenstop. Uit een verslag van een VSNU-overleg in Parijs van twee weken geleden, dat in handen is gekomen van Trouw, blijkt dat universiteiten vinden dat de studenten op moeten draaien voor de bezuinigingen. Volgens de plannen die er nu liggen zullen alleen masterstudenten moeten gaan lenen om hun studie te bekostigen. Wat de universiteiten betreft wordt ook de studiefinanciering voor bachelorstudenten afgeschaft. Wel vinden ze dat er dan een tegemoetkoming voor nominale studenten moet komen.

Lees verder

100521StudentenDemo02
Wij, de Bètastudenten van Nederland, maken ons grote zorgen over de plannen van het kabinet Rutte voor het Hoger Onderwijs. Er zijn twee maatregelen die ons in het bijzonder tegen de borst stuiten: het sociaal leenstelsel in de masterfase en de zogenaamde langstudeerdersregeling. Het sociaal leenstelsel in de masterfase betekent logischerwijs dat studenten geen studiefinanciering meer krijgen in de masterfase. De langstudeerdersregeling houdt in dat het collegegeld voor studenten met meer dan een jaar studieve
rtraging, wordt verhoogd met maar liefst 3000 euro. Bovendien krijgen de onderwijsinstellingen jaarlijks een boete van 6000 euro voor elke langstudeerder.
 

Lees verder