Studentenraad TU Delft
Header

De onderwijsrech2015-10-29-BSAtbank CBHO (college van beroep voor het hoger onderwijs) zette afgelopen maand vraagtekens bij de steeds breder gedragen norm ‘nominaal is normaal’. Dit naar aanleiding van de zaak van een Rotterdamse rechtenstudent die een negatief bindend studieadvies kreeg. Zoals te lezen in dit artikel van de Delta.  In de tekst van de WHW is namelijk opgenomen dat een negatief BSA alleen kan worden gegeven indien een student, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt wordt geacht voor de betreffende opleiding.

Lees verder

TU Delft stuurt tweedejaars toch niet weg

July 16th, 2013 | Geplaatst door admin in BSA | Onderwijs

tuDe Technische Universiteit Delft gaat geen studenten wegsturen na het tweede jaar. Dit heeft het college van bestuur deze week toegezegd. Zij gaat hierin mee met het advies van de studentenraad.

De TU Delft heeft eind mei een aanvraag ingediend om bij twee van haar opleidingen een bindend studieadvies (BSa) in het tweede jaar in te kunnen voeren. Met dit BSa zou de universiteit ook nog aankomend ingenieurs na hun tweede jaar kunnen wegsturen als zij niet voldoen aan de eis van propedeuse plus 30 studiepunten. Dit treft ook studenten die bewezen hebben de studie wel degelijk aan te kunnen in hun eerste jaar. Deze aanvraag betrof de twee opleidingen die zij samen met de Universiteit Leiden aanbiedt, Life Science & Technology (LST) en Molecular Science & Technology (MST).

Lees verder

tweede_kamerZaterdag 22 juni kwam in het nieuws dat de TU Delft samen met de Universiteit Leiden, de Rietveldacademie, en het Amsterdam University College wil starten het experiment voor een BSa in het tweede jaar. De TU Delft heeft op 31 mei inderdaad een brief gestuurd aan het ministerie met de vraag om met de opleidingen MST en LST deel te nemen aan het experiment. Voor deze twee opleidingen zou dan gelden dat studenten minimaal hun P en 30 punten gehaald moeten hebben aan het einde van tweede jaar. Deze aanvraag is onder voorbehoud van het medezeggenschapstraject, dat nog steeds loopt, en de aanvraag is daarmee dus niet definitief. – Lees verder

BSa in 2e en 3e jaar beperkt door Tweede Kamer

April 17th, 2013 | Geplaatst door admin in BSA | Onderwijs

LeenstelselUniversiteiten mogen van de Tweede Kamer experimenteren met een BSa in het tweede jaar, maar niet meer in het derde jaar. Verder wil de Tweede Kamer het experiment klein houden. De Kamer vroeg de regering om ervoor te zorgen dat maximaal tien procent van de studenten ermee te maken krijgt. SP en D66 verzochten door middel van een motie de regering af te zien van het experiment, maar die motie haalde het niet.

Vanuit haar visie is ORAS tegen wegsturende maatregelen op de TU Delft en dus is ORAS ook tegen een BSa in het tweede. Het beperkt de vrijheid van studenten en draagt niet bij aan de kwaliteit van het onderwijs. – Lees verder

IMAG0767Onderwijsminister Bussemaker wil universiteiten laten experimenteren met een bindend studieadvies (BSa) in het tweede en derde studiejaar. Universiteiten mogen zelf bedenken hoe het BSa er uit gaat zien. Ze mogen ook experimenteren met het eerder wegsturen van eerstejaars. Nu mag dat pas aan het einde van het jaar.

Vanuit haar visie is ORAS tegen wegsturende maatregelen op de TU Delft en dus is ORAS ook tegen een BSa in het tweede of derde jaar. Het beperkt de vrijheid van studenten en draagt niet bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Als je als student weet dat je van een opleiding verwijderd kunt worden, zul je minder ondernemen naast je studie en dat heeft gevolgen voor de Delftse studentencultuur. Daarnaast wordt de nadruk met deze maatregel niet op goed studeren, maar op snel studeren gelegd; het stimuleert de ‘zesjescultuur’.

Bovendien gaat het invoeren van een BSa in latere jaren voorbij aan het oorspronkelijke doel van het BSa op de TU: het eerder op de juiste plek krijgen van studenten.

Omdat we ook graag willen weten wat studenten vinden van een BSa in het tweede en derde studiejaar staan we deze week met een interactieve poll op verschillende faculteiten. Hier kan jij je mening geven over een BSa in het tweede of derde jaar!

Donderdag 8 maart had de Studentenraad weer een overlegvergadering met het College van Bestuur. Op de agenda stonden twee boeiende punten: de hertentamens in de zomervakantie en de verhoging van het BSa volgend collegejaar. Ook zijn de samenwerking tussen Leiden, Delft en Erasmus en de landelijke plannen rondom de langstudeerboete en het afschaffen van de masterstufi besproken. – Lees verder

Overleg vergadering TU Delft

Vanochtend heeft de Studentenraad zijn maandelijkse Overlegvergadering met het CvB gehad. Op de agenda stond onder andere een bespreking van de verhoging van het BSa naar 45 ECTS volgend collegejaar. Hier is een verslag te vinden van de vergadering. 

Lees verder

Reactie op rapport Brakels

November 11th, 2011 | Geplaatst door admin in BSA | Onderwijs | Onderwijsveranderingen
2535258520

In januari dit jaar verscheen het rapport ‘Naar een bachelordiploma in vier jaar’ van de commissie Brakels. Dit is een adviesnotitie met maatregelen om de studievoortgang te bevorderen. Hieronder staat een uitgebreide reactie van ORAS op dit rapport.

Lees verder

BSa naar 45 = ongefundeerd idee

November 11th, 2011 | Geplaatst door admin in BSA | Onderwijs
Verkeersbord45

In het rapport van commissie Brakels, waarin adviezen staan om studenten sneller door hun bachelor heen te krijgen, wordt onder andere een verhoging van het BSa naar 45 punten aanbevolen. Vanmorgen in de Overleg Vergadering met het College van Bestuur heeft ORAS luid en duidelijk laten horen wat zij ervan vind. In precies twee zinnen, verdeeld over maar liefst drie regels, onderbouwt de commissie haar keuze voor een dergelijk zware maatregel: ‘Om studenten binnen 4 jaar de bacheloropleiding te laten afronden, is het noodzakelijk dat zij ieder jaar ten minste 45 ECTS behalen.

Lees verder

Mail klachten harde knip en BSa!

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in BSA | Harde knip | Onderwijs

Afgelopen jaar zijn zowel de harde knip als het bindend studie advies ingevoerd (BSa). ORAS wil dat studenten niet de dupe worden van deze maatregelen. Om in actie te kunnen komen hebben wij intensief contact met de FSRen, studie- en studentenverenigingen, medewerkers van de TU en het college van bestuur van de TU. Heb jij problemen gehad met of de harde knip of het bindend studie advies, mail ons dan!

Lees verder