Studentenraad TU Delft
Header

Wil jij inpucomputert geven over Blackboard en meedenken over wat we nu echt willen met een digitale leeromgeving? Na ongeveer 15 jaar, gaat de universiteit een aanbesteding opzetten om te kijken wat voor een digitale leeromgeving wij vinden passen bij docenten, studenten en onze onderwijsvisie.

Lees verder

foto OKNJT 2.0Een aantal keer per jaar gaan we langs faculteiten om te inventariseren wat jullie van bepaalde onderwerpen vinden: De ORAS komt naar je TU. Vorige week zijn we weer langs de faculteiten gegaan met koffie, om jullie vragen te stellen over de Engelstalige Bachelor. We hebben gekozen voor het onderwerp omdat we graag van jullie willen weten wat je mening hierover is en welke voorwaarden jullie belangrijk vinden mocht een opleiding geheel Engelstalig worden.  We hebben zo’n 1500 enquêtes opgehaald en inmiddels zijn deze verwerkt! Benieuwd naar de resultaten? Lees dan verder.

Lees verder

Minister Bussemaker

Vorige week stemde het kabinet in met het voorstel om hoger collegegeld te vragen voor honours tracks. Het gaat om een experiment waarvoor hogescholen en universiteiten zich aan kunnen melden voor 2014 en 2015 en loopt tot uiterlijk 2019. Hogescholen en universiteiten die meedoen aan het experiment mogen tot €3.812 collegegeld per jaar aan hun excellente studenten vragen, dat is maar liefst het dubbele van het wettelijk collegegeld.

Lees verder

in debat met de rector

Maandag 18 maart is er een lunchdebat met de rector, waarbij de vraag of open education een vloek of een zegen is centraal staat. Het belooft weer een mooi debat te worden waarbij studenten met de rector kunnen discussiëren over het betreffende onderwerp. Zorg dus dat je erbij bent!

Lees verder

Volgend jaar, collegejaar 2012-2013, zijn er twee belangrijke veranderingen ten opzichte van de afgelopen jaren in de academische jaarkalender. De herkansingen in de zomervakantie van 2013 zullen in de week vóór de OWee gehouden worden en de krokusvakantie wordt verplaatst naar de eerste week van het tweede semester. – Lees verder

Binnen de organisatie van de TU Delft gaat er het geluid op om de krokusvakantie te verplaatsen naar een ander tijdstip. De grootste beweegreden zou zijn om de academische kalender meer gelijk te krijgen met andere internationale universiteiten. – Lees verder

232692586

Opinieartikel ORAS naar aanleiding van kwaliteitsdiscussie op de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek

Het kabinet maakt de nodige ontwikkeling van de toekomstige ingenieur onmogelijk

De discussie over de toekomstige kwaliteit van het onderwijs aan de TU Delft, naar aanleiding van conceptplannen van een faculteit is terecht, maar een detail. Men zou het allereerst moeten hebben over de onverantwoorde kabinetsplannen en de te grote druk die op de kwaliteit van de toekomstige ingenieur komt te staan, stelt ORAS, de grootste partij in de Studentenraad van de TU Delft. – Lees verder

studenten

Op donderdag 12 januari organiseren Delft Debatteert en de VSSD een debat over studieversnellende maatregelen. De TU Delft heeft het laagste studierendement van alle universiteiten in Nederland. Na o.a. de langstudeerboete is er een rapport van de TU verschenen met als doel het studierendement te verhogen, genaamd ‘Koers op Studiesucces’. – Lees verder

Door verschillende plannen van de overheid, wordt de TU Delft gedwongen om het studierendement te verhogen. Zoals ook op nu.nl en door de Volkskrant is aangegeven, heeft dit tot gevolg dat er bij de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek is geopperd om de inhoud van vakken te verminderen, zodat de studielast minder wordt en het studierendement hoger wordt. – Lees verder

OCW en zijlstra

Begin december heeft de Vereniging van Universiteiten (VSNU) een akkoord getekend met staatssecretaris Halbe Zijlstra. In dit Hoofdlijnenakkoord wordt een kader geschetst voor afspraken om de Nederlandse universiteiten toekomstbestendig te maken. Op basis van dit kader worden in het voorjaar van 2012 met alle universiteiten afzonderlijk prestatieafspraken gemaakt. Deze prestatieafspraken maken deel uit van de bekostiging van universiteiten vanuit de overheid. Dit betekent dat universiteiten geld zullen ontvangen wanneer zij de afspraken nakomen. – Lees verder