Studentenraad TU Delft
Header
232692586

Opinieartikel ORAS naar aanleiding van kwaliteitsdiscussie op de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek

Het kabinet maakt de nodige ontwikkeling van de toekomstige ingenieur onmogelijk

De discussie over de toekomstige kwaliteit van het onderwijs aan de TU Delft, naar aanleiding van conceptplannen van een faculteit is terecht, maar een detail. Men zou het allereerst moeten hebben over de onverantwoorde kabinetsplannen en de te grote druk die op de kwaliteit van de toekomstige ingenieur komt te staan, stelt ORAS, de grootste partij in de Studentenraad van de TU Delft. – Lees verder

studenten

Op donderdag 12 januari organiseren Delft Debatteert en de VSSD een debat over studieversnellende maatregelen. De TU Delft heeft het laagste studierendement van alle universiteiten in Nederland. Na o.a. de langstudeerboete is er een rapport van de TU verschenen met als doel het studierendement te verhogen, genaamd ‘Koers op Studiesucces’. – Lees verder

Door verschillende plannen van de overheid, wordt de TU Delft gedwongen om het studierendement te verhogen. Zoals ook op nu.nl en door de Volkskrant is aangegeven, heeft dit tot gevolg dat er bij de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek is geopperd om de inhoud van vakken te verminderen, zodat de studielast minder wordt en het studierendement hoger wordt. – Lees verder

OCW en zijlstra

Begin december heeft de Vereniging van Universiteiten (VSNU) een akkoord getekend met staatssecretaris Halbe Zijlstra. In dit Hoofdlijnenakkoord wordt een kader geschetst voor afspraken om de Nederlandse universiteiten toekomstbestendig te maken. Op basis van dit kader worden in het voorjaar van 2012 met alle universiteiten afzonderlijk prestatieafspraken gemaakt. Deze prestatieafspraken maken deel uit van de bekostiging van universiteiten vanuit de overheid. Dit betekent dat universiteiten geld zullen ontvangen wanneer zij de afspraken nakomen. – Lees verder

Onderwijsveranderingen

November 11th, 2011 | Geplaatst door admin in Onderwijs | Onderwijsveranderingen
testertje

De gehele TU Delft zal in de komende jaren inspanningen gaan verrichten om haar bacheloropleidingen opnieuw in te gaan delen. Deze inspanningen moeten ervoor gaan zorgen dat het studierendement aan de TU Delft omhoog gaat en dat studenten minder lang doen over hun studie. Voorbeelden zijn modulair onderwijs en thematische modules.

Lees verder

Reactie op rapport Brakels

November 11th, 2011 | Geplaatst door admin in BSA | Onderwijs | Onderwijsveranderingen
2535258520

In januari dit jaar verscheen het rapport ‘Naar een bachelordiploma in vier jaar’ van de commissie Brakels. Dit is een adviesnotitie met maatregelen om de studievoortgang te bevorderen. Hieronder staat een uitgebreide reactie van ORAS op dit rapport.

Lees verder