Studentenraad TU Delft
Header

foto OKNJT 2.0Een aantal keer per jaar gaan we langs faculteiten om te inventariseren wat jullie van bepaalde onderwerpen vinden: De ORAS komt naar je TU. Vorige week zijn we weer langs de faculteiten gegaan met koffie, om jullie vragen te stellen over de Engelstalige Bachelor. We hebben gekozen voor het onderwerp omdat we graag van jullie willen weten wat je mening hierover is en welke voorwaarden jullie belangrijk vinden mocht een opleiding geheel Engelstalig worden.  We hebben zo’n 1500 enquêtes opgehaald en inmiddels zijn deze verwerkt! Benieuwd naar de resultaten? Lees dan verder.

Lees verder

TU Delft

26 februari 2015 – Naar aanleiding van de bezetting van het Maagdenhuis is ook de discussie op de TU Delft over het rendementsdenken in het onderwijs weer opgeleefd. Studenten van de TU Delft delen de zorgen van de maagdenhuisbezetters als het gaat over het rendementsdenken. Ook op de TU Delft zijn veel voorbeelden te vinden van maatregelen die de keuzevrijheid en zelfstandigheid van studenten inperken.

 Lees verder

2014_11_25_uitslag_OKNJTDinsdag 24 en woensdag 25 februari komt de ORAS fractie weer langs om jullie mening te vragen. Dit keer zal het gaan over Engelse taal in de bachelor. Heb je onze enquête gemist? Vul hem dan hier in!

Lees verder

studiereisIeder jaar gaat de ORAS fractie op onderzoeksreis bij een aantal universiteiten in het buitenland. Het doel is om met een aantal adviezen te komen om de TU Delft nog beter te maken! Dit jaar reizen we af naar Vancouver en Toronto in Canada. In Vancouver bezoeken we UBC, in Toronto gaan we langs bij de University of Toronto en Ryerson University. De eerste week in Vancouver zit er alweer op. Lees hieronder wat we tot nu toe hebben ondervonden.

Lees verder

studieadviseur3De rol van studieadviseurs wordt steeds belangrijker binnen de TU, onder andere door de studieversnellende maatregelen van de laatste jaren. ORAS vindt het erg belangrijk dat studenten laagdrempelig in contact kunnen komen met studieadviseurs. Behalve het inloopspreekuur kun je ook een losse afspraak maken met een studieadviseurs. Op dit moment kan dit via het servicepunt of soms ook door de studieadviseur zelf rechtstreeks te mailen. Dit is omslachtig en je kunt hierbij ook niet zien wanneer de studieadviseur tijd beschikbaar heeft.

Lees verder

HK_schaarDe Harde Knip, of Bachelor-voor-Masterregeling, verplicht alle studenten aan de TU Delft om hun Bachelordiploma volledig af te ronden voordat zij aan een Masteropleiding mogen starten.

De Harde Knip heeft meerdere doelen, waaronder het mobieler maken van de masterkeuze van studenten. De invoering van de Harde Knip moet er aan bijdragen dat zowel de bachelor als de masteropleiding gezien worden als op zichzelf staande, afgeronde opleidingen. Het is dan makkelijker om voor een master te kiezen die niet direct in lijn ligt met een bachelor.

Lees verder

overlegvergaderingDe afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het voort laten bestaan van de 7e semesterherkansingen. Naar aanleiding van de OV van 17 april heeft de VPEO vandaag een besluit genomen en we hebben heel goed nieuws: de 7e semesterherkansingen zullen komend collegejaar (dat is dus in september/oktober 2014) nog één keer plaatsvinden!

Dit collegejaar zijn deze extra herkansingen voor het eerst aangeboden, op initiatief van de Studentenraad 2012-2013. De reden daarvoor is dat de SR vindt dat je niet langer dan een jaar mag uitlopen door de Harde Knip; wanneer je in het derde kwartaal van je derde jaar een vak niet hebt gehaald en de herkansing in het vierde kwartaal ook niet, moet je een jaar wachten voordat je met je master kunt beginnen omdat je al je bachelorvakken afgerond moet hebben. Wanneer je zo’n derde kwartaalsvak nog eens in oktober kunt herkansen, wordt die uitloop beperkt tot een half jaar.  – Lees verder

zxllner_29606940.original.large-4-3-800-137-0-2053-1437Bij veel opleidingen zijn studenten gemiddeld minder dan 28 uur aan het studeren voor één studiepunt, aldus onderzoeksbureau ResearchNed. Voor de jaarlijkse studentenmonitor onderzochten zij hoeveel tijd studenten gemiddeld besteden aan hun vakken. Van de totaal 20.000 WO-studenten die de vragenlijst beantwoordden, gaf 52 procent van de studenten aan minder tijd nodig te hebben dan ervoor staat. Voor technische studies geldt dit echter minder, slechts 40 procent van de technische studenten is minder dan 28 uur per studiepunt kwijt. 25 procent geeft daarentegen aan zelfs meer tijd kwijt te zijn per ECTS.

Lees verder

ORAS wat vind jij van selectie in de Master?Vanaf volgend jaar is het wettelijk toegestaan om te selecteren in de master. Met andere woorden: het zou zo kunnen zijn dat je na het behalen van je bachelor aan aanvullende eisen moet voldoen, voordat je een master in mag stromen. De TU Delft heeft aangegeven hier voor komend jaar nog niets mee te doen. Omdat ORAS proactief te werk gaat, hebben we tijdens de ORAS komt naar je TU week alvast om jouw mening gevraagd. We vroegen je: “Wat vind jij van selectie in de master?” En gaven je daarbij alleen de keuze tussen goed en slecht. Van de 198 stemmers koos 74% voor slecht en 26% voor goed. – Lees verder

Onderzoeksreis 2014: Blended Learning

March 14th, 2014 | Geplaatst door in Faciliteiten | Onderwijs | Ontplooiing

Studiereis ORAS

Na de vorige Overlegvergadering op 13 februari zijn we gelijk de laatste dingen in gaan pakken voor onze onderzoeksreis om vervolgens te vertrekken naar Schiphol.

Ieder jaar maakt ORAS een onderzoeksreis om op andere universiteiten onderzoek te doen naar een actueel onderwerp op het gebied van onderwijs. Dit jaar heeft de fractie ervoor gekozen onderzoek te gaan doen naar Blended Learning, een mix van verschillende leervormen. We zijn op bezoek gegaan bij Dublin City University, Harvard en MIT in Dublin en Boston. Een eerste korte samenvatting kan je vinden als je verder leest. – Lees verder