Studentenraad TU Delft
Header

‘Nieuwe’ tentamenprocedure

December 17th, 2013 | Geplaatst door in Faciliteiten | Onderwijs | TU Delft

TentamenbeleidOp maandag 9 december heeft iedere TU student een mail ontvangen over de ‘nieuwe’ tentamenprocedure van de TU. Deze procedure zal vanaf 1 januari van kracht zijn. ORAS is blij met het feit dat je nu na aanmelden zeker bent van een tentamenplek en dat de procedure daardoor eerlijker wordt. Ook is ORAS blij dat er een digitaal tentamenloket wordt opgericht waardoor er alsnog een mogelijkheid bestaat je aan te melden na de 14 dagen deadline. De regelingen rondom het tentamenloket  zijn helaas niet zoals wij het willen. Zo vinden we 1 dag van tevoren zekerheid te laat, zeker als je door overmacht je je niet op tijd hebt ingeschreven. Wij vinden het ook kwalijk dat er nu een uitgeprint A4tje meegenomen moet worden naar een tentamen. We werken daarom samen met de TU aan een digitaal systeem. edit: Sinds 12 december hebben we het, mede dankzij alle ondersteunende mailtjes van studenten, voor elkaar gekregen dat je ook je mobile device mag gebruiken om jouw tentamenticket te laten zien.

Wat gaat er nu eigenlijk veranderen? Dat lees je hieronder – Lees verder

Minister Bussemaker

Vorige week stemde het kabinet in met het voorstel om hoger collegegeld te vragen voor honours tracks. Het gaat om een experiment waarvoor hogescholen en universiteiten zich aan kunnen melden voor 2014 en 2015 en loopt tot uiterlijk 2019. Hogescholen en universiteiten die meedoen aan het experiment mogen tot €3.812 collegegeld per jaar aan hun excellente studenten vragen, dat is maar liefst het dubbele van het wettelijk collegegeld.

Lees verder

Faculteit 3mE

Voor de bacheloropleiding werktuigbouwkunde gaat de TU Delft een numerus fixus aanvragen. Vanaf volgend collegejaar zullen er niet meer dan 600 eerstejaars studenten worden toegelaten tot deze opleiding.

De reden achter dit besluit zijn de snel toegenomen studentaantallen. Dit jaar zijn er meer dan 600 studenten begonnen met werktuigbouwkunde, tweehonderd meer dan vorig jaar. Anka Mulder, Vice-President for Education and Operations, zegt blij te zijn met de toename. Het liefst zou de TU Delft zoveel mogelijk ingenieurs willen opleiden.

Maar als deze aantallen nog verder stijgen, zou de kwaliteit in het geding kunnen komen. Er zijn extra docenten nodig en de capaciteit van labs moet vergroot worden. Dat kan niet binnen één jaar gebeuren. Eerst wil het College van Bestuur weten of de groei structureel is.

TU Delft stuurt tweedejaars toch niet weg

July 16th, 2013 | Geplaatst door admin in BSA | Onderwijs

tuDe Technische Universiteit Delft gaat geen studenten wegsturen na het tweede jaar. Dit heeft het college van bestuur deze week toegezegd. Zij gaat hierin mee met het advies van de studentenraad.

De TU Delft heeft eind mei een aanvraag ingediend om bij twee van haar opleidingen een bindend studieadvies (BSa) in het tweede jaar in te kunnen voeren. Met dit BSa zou de universiteit ook nog aankomend ingenieurs na hun tweede jaar kunnen wegsturen als zij niet voldoen aan de eis van propedeuse plus 30 studiepunten. Dit treft ook studenten die bewezen hebben de studie wel degelijk aan te kunnen in hun eerste jaar. Deze aanvraag betrof de twee opleidingen die zij samen met de Universiteit Leiden aanbiedt, Life Science & Technology (LST) en Molecular Science & Technology (MST).

Lees verder

tweede_kamerZaterdag 22 juni kwam in het nieuws dat de TU Delft samen met de Universiteit Leiden, de Rietveldacademie, en het Amsterdam University College wil starten het experiment voor een BSa in het tweede jaar. De TU Delft heeft op 31 mei inderdaad een brief gestuurd aan het ministerie met de vraag om met de opleidingen MST en LST deel te nemen aan het experiment. Voor deze twee opleidingen zou dan gelden dat studenten minimaal hun P en 30 punten gehaald moeten hebben aan het einde van tweede jaar. Deze aanvraag is onder voorbehoud van het medezeggenschapstraject, dat nog steeds loopt, en de aanvraag is daarmee dus niet definitief. – Lees verder

Wat blijft er over van de Delftse Ingenieur?Makke rekenaars, of de “Indiana Jones” onder de technische studenten

Studenten merken het voortdurend: wij zitten in een onderwijsrevolutie. Curricula worden omgegooid, vakken worden samengevoegd of geschrapt, tel daar nog compensatoir toetsen, een (verhoogd) BSA, verplichte aanwezigheid, verplichte tussentoetsen en verplicht huiswerk bij op en we beginnen steeds meer op een HBO te lijken. De druk om studenten snel dat papiertje te laten halen wordt steeds groter, maar ten koste van wat? Is de snelheid waarmee iemand zijn diploma haalt een indicator van de kwaliteit van een universiteit, of moeten we daarvoor kijken naar de kwaliteit van onze afgestudeerden? – Lees verder

BSa in 2e en 3e jaar beperkt door Tweede Kamer

April 17th, 2013 | Geplaatst door admin in BSA | Onderwijs

LeenstelselUniversiteiten mogen van de Tweede Kamer experimenteren met een BSa in het tweede jaar, maar niet meer in het derde jaar. Verder wil de Tweede Kamer het experiment klein houden. De Kamer vroeg de regering om ervoor te zorgen dat maximaal tien procent van de studenten ermee te maken krijgt. SP en D66 verzochten door middel van een motie de regering af te zien van het experiment, maar die motie haalde het niet.

Vanuit haar visie is ORAS tegen wegsturende maatregelen op de TU Delft en dus is ORAS ook tegen een BSa in het tweede. Het beperkt de vrijheid van studenten en draagt niet bij aan de kwaliteit van het onderwijs. – Lees verder

Ondernemerschap en/in onderwijs

April 2nd, 2013 | Geplaatst door admin in Onderwijs | Ontplooiing

yesdelftstudentsenorasVoortaan vind je hier een duidelijk overzicht van alles wat er aan de TU Delft op gebied van ondernemerschap wordt aangeboden. Wil jij ook dat jouw faculteit ondernemender wordt? Laat het ons weten! ORAS en YES!Delft constateren een aantal problemen bij studenten in het algemeen m.b.t. ondernemerschap. Het komt vooral neer op twee punten:

– Studenten weten niet hoe te ondernemen.
– Studenten durven niet te ondernemen. – Lees verder

Enquete studieadviseurs

March 19th, 2013 | Geplaatst door admin in Onderwijs

DocentkwaliteitORAS maakt zich hard voor studieadviseurs van hoge kwaliteit en vindt het belangrijk jouw wensen hierin mee te nemen. Door het veranderde studieklimaat en de verhoogde druk op studenten, is goede studiebegeleiding extra noodzakelijk. Als student kun je vaak binnen een paar minuten aangeven wat je niet goed vindt aan bepaalde studieadviseurs en waarom, maar ook wat je als student juist wel van een studieadviseurs verwacht.

Vul deze enquête daarom hier in zodat wij ons verder kunnen inzetten om de kwaliteit van studieadviseurs te verbeteren!

Hoe we dat doen?

Lees verder

IMAG0767Onderwijsminister Bussemaker wil universiteiten laten experimenteren met een bindend studieadvies (BSa) in het tweede en derde studiejaar. Universiteiten mogen zelf bedenken hoe het BSa er uit gaat zien. Ze mogen ook experimenteren met het eerder wegsturen van eerstejaars. Nu mag dat pas aan het einde van het jaar.

Vanuit haar visie is ORAS tegen wegsturende maatregelen op de TU Delft en dus is ORAS ook tegen een BSa in het tweede of derde jaar. Het beperkt de vrijheid van studenten en draagt niet bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Als je als student weet dat je van een opleiding verwijderd kunt worden, zul je minder ondernemen naast je studie en dat heeft gevolgen voor de Delftse studentencultuur. Daarnaast wordt de nadruk met deze maatregel niet op goed studeren, maar op snel studeren gelegd; het stimuleert de ‘zesjescultuur’.

Bovendien gaat het invoeren van een BSa in latere jaren voorbij aan het oorspronkelijke doel van het BSa op de TU: het eerder op de juiste plek krijgen van studenten.

Omdat we ook graag willen weten wat studenten vinden van een BSa in het tweede en derde studiejaar staan we deze week met een interactieve poll op verschillende faculteiten. Hier kan jij je mening geven over een BSa in het tweede of derde jaar!