Studentenraad TU Delft
Header

De onderwijsrech2015-10-29-BSAtbank CBHO (college van beroep voor het hoger onderwijs) zette afgelopen maand vraagtekens bij de steeds breder gedragen norm ‘nominaal is normaal’. Dit naar aanleiding van de zaak van een Rotterdamse rechtenstudent die een negatief bindend studieadvies kreeg. Zoals te lezen in dit artikel van de Delta.  In de tekst van de WHW is namelijk opgenomen dat een negatief BSA alleen kan worden gegeven indien een student, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt wordt geacht voor de betreffende opleiding.

Lees verder

Welkom_SchoolbordIs jouw studie een opeenvolging van verplichtingen? ORAS schreef een notitie over ‘Verschoolsing’. Elke student is anders en studeert op een andere manier. ORAS benadrukt in de notitie dat elke student moet kunnen studeren aan de TU Delft. De structuur die de universiteit op dit moment verplicht, zou slechts een mogelijkheid moeten zijn voor de student om voor te kiezen. Wil je meer weten, lees de notitie! – Lees verder

TU Delft

26 februari 2015 – Naar aanleiding van de bezetting van het Maagdenhuis is ook de discussie op de TU Delft over het rendementsdenken in het onderwijs weer opgeleefd. Studenten van de TU Delft delen de zorgen van de maagdenhuisbezetters als het gaat over het rendementsdenken. Ook op de TU Delft zijn veel voorbeelden te vinden van maatregelen die de keuzevrijheid en zelfstandigheid van studenten inperken.

 Lees verder

Wat blijft er over van de Delftse Ingenieur?Makke rekenaars, of de “Indiana Jones” onder de technische studenten

Studenten merken het voortdurend: wij zitten in een onderwijsrevolutie. Curricula worden omgegooid, vakken worden samengevoegd of geschrapt, tel daar nog compensatoir toetsen, een (verhoogd) BSA, verplichte aanwezigheid, verplichte tussentoetsen en verplicht huiswerk bij op en we beginnen steeds meer op een HBO te lijken. De druk om studenten snel dat papiertje te laten halen wordt steeds groter, maar ten koste van wat? Is de snelheid waarmee iemand zijn diploma haalt een indicator van de kwaliteit van een universiteit, of moeten we daarvoor kijken naar de kwaliteit van onze afgestudeerden? – Lees verder

232692586

Opinieartikel ORAS naar aanleiding van kwaliteitsdiscussie op de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek

Het kabinet maakt de nodige ontwikkeling van de toekomstige ingenieur onmogelijk

De discussie over de toekomstige kwaliteit van het onderwijs aan de TU Delft, naar aanleiding van conceptplannen van een faculteit is terecht, maar een detail. Men zou het allereerst moeten hebben over de onverantwoorde kabinetsplannen en de te grote druk die op de kwaliteit van de toekomstige ingenieur komt te staan, stelt ORAS, de grootste partij in de Studentenraad van de TU Delft. – Lees verder

studenten

Op donderdag 12 januari organiseren Delft Debatteert en de VSSD een debat over studieversnellende maatregelen. De TU Delft heeft het laagste studierendement van alle universiteiten in Nederland. Na o.a. de langstudeerboete is er een rapport van de TU verschenen met als doel het studierendement te verhogen, genaamd ‘Koers op Studiesucces’. – Lees verder