Studentenraad TU Delft
Header

S&COnlangs heeft ORAS in samenwerking met het Delft Studenten Sport Overleg (DSSO) een enquête opgezet om te kijken of er vraag is naar een sportkaart in het eerste semester. Deze enquête is afgenomen onder zowel verenigingssporters als individuele sporters. Daarnaast is deze enquête uitgezet onder studenten die dit jaar geen sportkaart hebben gekocht. In totaal zijn er maar liefst 1200 enquêtes ingevuld en het resultaat lees je hieronder. – Lees verder

Welkom_SchoolbordIs jouw studie een opeenvolging van verplichtingen? ORAS schreef een notitie over ‘Verschoolsing’. Elke student is anders en studeert op een andere manier. ORAS benadrukt in de notitie dat elke student moet kunnen studeren aan de TU Delft. De structuur die de universiteit op dit moment verplicht, zou slechts een mogelijkheid moeten zijn voor de student om voor te kiezen. Wil je meer weten, lees de notitie! – Lees verder

IMG_7565Vlak voor de kerstvakantie heeft de Studentenraad een Overleg Vergadering met het College van Bestuur gehad. Hier zijn onder andere de onderwerpen RAS-regeling, de vernieuwing van het accreditatiestelsel en het topsportbeleid behandeld. Benieuwd wat er precies besproken is? Klik dan hier voor het volledige verslag.

Update verbouwing S&C

November 27th, 2014 | Geplaatst door Lucas Pijnacker Hordijk in ORAS | Sporten

2014_11_27 Tijdelijke units S&CDe Unit Sport & Cultuur (S&C) staat al een aantal jaar op barsten vanwege een groeiend aantal bezoekers.  Om een verdere groei van S&C mogelijk te maken, zal de accommodatie worden uitgebreid met een divers programma aan sport- en cultuurfaciliteiten, multifunctionele lokalen en horeca. Daarbij zal er tussen de huidige sport- en cultuuraccommodatie een playground worden gebouwd. Dit is een deels overdekte ruimte die voor meer verbinding zal zorgen tussen Sport en Cultuur en ruimte zal bieden voor evenementen. Naar verwachting wordt de nieuwe accommodatie begin 2017 opgeleverd.

Lees verder

Uitbreiding Sport- en Cultuurcentrum

March 19th, 2014 | Geplaatst door in Ontplooiing | Sporten

Buitenaccomodatie S&CAl jaren is het Sport- en Cultuurcentrum veel te klein om het aantal studenten met een sportkaart te kunnen voorzien van genoeg activiteiten en genoeg ruimte om te trainen. In nog geen 10 jaar is het aantal bezoeken aan het Sport- en Cultuurcentrum gestegen van nog geen 300.000 per jaar naar zo’n 1.200.000 per jaar. Dit brengt problemen met zich mee, als er niet uitgebreid wordt. Gelukkig komt daar nu verandering in!

Op 17 december 2013 is het College van Bestuur (CvB) akkoord gegaan met investeringen in uitbreiding van het Sport- en Cultuurcentrum, waardoor het aantal m² zal stijgen van 6000 naar zo’n 10.000 m². De investeringen omvatten onder andere: – Lees verder

Onderzoeksreis 2014: Blended Learning

March 14th, 2014 | Geplaatst door in Faciliteiten | Onderwijs | Ontplooiing

Studiereis ORAS

Na de vorige Overlegvergadering op 13 februari zijn we gelijk de laatste dingen in gaan pakken voor onze onderzoeksreis om vervolgens te vertrekken naar Schiphol.

Ieder jaar maakt ORAS een onderzoeksreis om op andere universiteiten onderzoek te doen naar een actueel onderwerp op het gebied van onderwijs. Dit jaar heeft de fractie ervoor gekozen onderzoek te gaan doen naar Blended Learning, een mix van verschillende leervormen. We zijn op bezoek gegaan bij Dublin City University, Harvard en MIT in Dublin en Boston. Een eerste korte samenvatting kan je vinden als je verder leest. – Lees verder

Nieuwe ontwikkelingen RAS

January 8th, 2014 | Geplaatst door in Ontplooiing | RAS

RAS-maanden aanvragenIn de week voor de kerstvakantie heeft het CvB het advies van de nieuwe RAS regeling goedgekeurd. Dit houdt belangrijke wijzigingen in vanaf het collegejaar 2014-2015. Deze geldt dus wanneer je een bestuur of commissie gaat doen vanaf september 2014. Er werd vorig jaar vanuit het CvB de opdracht gegeven om 3 ton te bezuinigen op een budget van 1.8 miljoen (jaarlijks budget is 1,1 miljoen). ORAS is het niet eens met deze bezuinigingen maar wij zijn blij dat we samen met de werkgroep een goede invulling hebben gevonden voor deze besparingen. Het advies van deze nieuwe RAS regeling is de afgelopen maanden gemaakt met een werkgroep bestaande uit TU-medewerkers, het DSSO, SVR, VeRa en ORAS. Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden onderstaande doelen te bereiken:

Lees verder

Nuna 7De World Solar Challenge in Australië is dit jaar gewonnen door het Nuon Solar Team van de TU Delft. De Nederlandse zonnewagen Nuna 7 ging vannacht als eerste over de finish bij Adelaide. ORAS is heel trots op deze prestatie en feliciteert het Nuon Solar Teamvan harte.

Coureur Adri Aarnoudse was uiteraard dolblij: “We hebben de rest van de wereld dik verslagen!” De rivalen van de Delftenaren waren dan ook nog nergens te bekennen. Voor de finish lagen ze de Japanners van Tokai, die de afgelopen twee jaar de wedstrijd wonnen, al 56 kilometer achter.

Lees verder

Wat blijft er over van de Delftse Ingenieur?Makke rekenaars, of de “Indiana Jones” onder de technische studenten

Studenten merken het voortdurend: wij zitten in een onderwijsrevolutie. Curricula worden omgegooid, vakken worden samengevoegd of geschrapt, tel daar nog compensatoir toetsen, een (verhoogd) BSA, verplichte aanwezigheid, verplichte tussentoetsen en verplicht huiswerk bij op en we beginnen steeds meer op een HBO te lijken. De druk om studenten snel dat papiertje te laten halen wordt steeds groter, maar ten koste van wat? Is de snelheid waarmee iemand zijn diploma haalt een indicator van de kwaliteit van een universiteit, of moeten we daarvoor kijken naar de kwaliteit van onze afgestudeerden? – Lees verder

spaceHet ISO, het Interstedelijk Studenten Overleg, waarvan ORAS een actieve lidorganisatie is, en convenantpartners bepleiten ruimte voor extra-curriculaire ontplooiing van studenten.

Studeren is meer dan alleen het behalen van studiepunten. Studeren is een periode waarin jonge mensen gevormd worden. Studenten moeten  daarom  geprikkeld worden verantwoordelijkheid  te nemen voor hun zelfontplooiing en persoonlijke vorming, zowel in de invulling van hun studie als daarbuiten. Daardoor kunnen zij zichzelf ontwikkelen tot (wereld)burgers die de uitdagingen van morgen aan durven en kunnen gaan.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) pleit er samen met zijn convenantpartners, de  Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), Studentensport Nederland, AIESEC, Integrand, Erasmus Student Network (ESN) en UniPartners, voor dat studenten de ruimte moeten krijgen te werken aan deze zelfontplooiing en persoonlijke vorming, ook wel ‘Bildung’ genoemd. – Lees verder