Studentenraad TU Delft
Header

Kamer wil boetevrij besturen

November 11th, 2011 | Geplaatst door admin in Landelijke ontwikkelingen | Ontplooiing

Anne-Wil Lucas van de VVD wilde al langer een uitzondering voor full time studentenbesturen. Daarin vond ze Boris van der Ham namens D66 aan haar zijde. GroenLinks wil het zelfs breder trekken en ook voor parttime besturen een aparte regeling. Nu ook PVV en PvdA kenbaar hebben gemaakt dat zij zich hierbij aansluiten, is er een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer voor het mogelijk maken van collegegeldvrij besturen.

Lees verder

Patsstelling RAS

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | RAS

Als de studentenraad (sr) niet instemt met een bezuiniging van tien procent op bestuursbeurzen, hanteert het college van bestuur de kaasschaaf.
De sr is fel tegen de bezuiniging op de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), omdat daarmee de ontplooiing van studenten wordt aangetast. Collegelid Paul Rullmann gaat daar niet in mee. “Negentig procent van de RAS-pot staat nog overeind. Daarnaast bepaalt het college het budget voor RAS-maanden, studenten hebben alleen instemmingsrecht over de verdeling van de maanden.” Een derde argument van Rullmann was beeldvorming. “Als ik roep dat er meer geld naar de kenniseconomie moet, krijg ik terug dat we studenten niet tot snel afstuderen weten te brengen.”

Lees verder

Eventueel geschil RAS

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | RAS

Het College van Bestuur (CvB) heeft een besluit naar de Studentenraad (SR) gestuurd waarin zij voorstelt 10% van de RAS-maanden te bezuinigen. ORAS vindt ontplooiing belangrijk en dat het besluit de toegankelijkheid van ontplooiingsmogelijkheden schaadt. Wij pleiten dat het College van Bestuur haar voorstel intrekt.

Tussen de Overlegvergaderingen (OV) tussen de SR en het CvB van 11 en 18 maart 2010 heeft de SR contact gehad met haar advocaat. Daaruit is gebleken dat de SR instemmingsrecht heeft of wijzigingen van de RAS, inclusief de totale omvang van de regeling. Het CvB stelt echter dat wij alleen instemmingsrecht hebben op de verdeling van de maanden. Daarmee is er een situatie ontstaan waarin de SR en het CvB lijnrecht tegenover elkaar staan.

Lees verder

Bezuiniging op RAS

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | RAS

De studentenraad is het niet eens met een bezuiniging van tien procent op RAS-maanden en vraagt het college van bestuur dit voorgenomen besluit in te trekken.

Met een spandoek protesteert studentenvakbond VSSD donderdag 11 maart tijdens het overleg van het college van bestuur met de studentenraad. Foto: Tomas van Dijk
Vanwege de financiële situatie van de TU wil het college van bestuur (cvb) tien procent bezuinigen op de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS). Het college zegt hier nog niet eerder op te hebben bezuinigd en wil het aantal

Lees verder

Finetuning sportcontracten

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | Sporten

Dit jaar is er dan eindelijk begonnen met de finetuning van de sponsorcontracten die de sportverenigingen met de TU Delft moeten tekenen. De achterliggende gedachte van het hele proces is dat door middel van deze finetuning de TU Delft een onderbouwd en transparant sponsorcontract met de sportverenigingen kan tekenen.

Lees verder

Sport en Cultuurcentrum

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | Sporten

Uitbreiding fitness ruimte, sporterspasta, infoborden, horeca, meer kleedruimtes, verruiming openingstijden. Je kunt het zo gek niet bedenken of ORAS is er de laatste jaren mee bezig geweest en dit allemaal om het Sport- en Cultuurcentrum (SnC) zo goedkoop en studentgericht mogelijk te maken. Door regelmatig contact met de medewerkers van het SnC te hebben, heeft ORAS al een groot aantal dingen weten te realiseren. Maar juist ook door veel met de studenten van alle sportverenigingen te praten kan ORAS, elk jaar weer, veel voor de sportende student betekenen.

Regeling Afstudeersteun Studenten

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | RAS

De Regeling Afstudeersteun Studenten, beter bekend als de RAS, is een onderdeel van het Studentenstatuut. De RAS regelt de financiële ondersteuning voor studenten die zich hebben ingezet voor een commissie, bestuur, medezeggenschap of studentenprojecten. Wanneer je veel tijd hebt gestoken in het organiseren van een activiteit voor je vereniging, dan kan je daar zogenaamde “RAS-maanden” voor krijgen. Je vereniging geeft dan aan de TU Delft door hoeveel studievertraging je hebt opgelopen door je inzet. Stel dat dit om drie maanden gaat, dan krijg je (onder bepaalde voorwaarden) drie maanden studiefinanciering terug van de TU Delft. Ook in gevallen van functiebeperking kan je RAS-maanden ontvangen, zoals wanneer je dyslexie hebt of als je langdurig ziek bent geweest. – Lees verder

Minor voor studentenprojecten

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in Minors | Onderwijs | Ontplooiing

Om meer mensen de kans te geven zich te ontwikkelen in de studentenprojecten van de TU (Nuna, Formula Zero, Solarboat, etc.), heeft ORAS in samenwerking met de teammanager van Formula Zero en 3me een nieuwe minor ontwikkelt: D:Dreams!

Studie en verbreding in één minor 
ORAS ziet deze projecten als een perfecte kans om studie en ontplooiing te combineren. Als je geïnteresseerd bent in deze educatieve projecten, waarom zou je ze dan niet in je minor of keuzeruimte kunnen gebruiken?

Daarnaast zorgt deze minor voor meer bekendheid rondom deze projecten, wat ervoor zal zorgen dat er genoeg studenten interesse blijven houden om deze projecten draaiende te houden.

Meer informatie is te vinden op de minorwebsite.

ORAS en ontplooiing

May 7th, 2010 | Geplaatst door admin in Ontplooiing
ontplooiing2

ORAS zet zich, geheel volgens de ORASvisie, in voor studenten die meer willen dan alleen studeren, dit doen wij op talloze manieren. Zo heeft ORAS er in het verleden voor gezorgd dat de OWee niet vervroegd wordt en zetten we ons in voor het behoud van RAS-maanden, ook in deze tijden van bezuinigingen.

Lees verder

RAS, wel of geen instemmingsrecht?

March 18th, 2010 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | RAS

Het College van Bestuur (CvB) heeft een besluit naar de Studentenraad (SR) gestuurd waarin zij voorstelt 10% van de RAS-maanden te bezuinigen. ORAS vindt ontplooiing belangrijk en dat het besluit de toegankelijkheid van ontplooiingsmogelijkheden schaadt. Wij pleiten dat het College van Bestuur haar voorstel intrekt.

Tussen de Overlegvergaderingen (OV) tussen de SR en het CvB van 11 en 18 maart 2010 heeft de SR contact gehad met haar advocaat. Daaruit is gebleken dat de SR instemmingsrecht heeft of wijzigingen van de RAS, inclusief de totale omvang van de regeling. Het CvB stelt echter dat wij alleen instemmingsrecht hebben op de verdeling van de maanden. Daarmee is er een situatie ontstaan waarin de SR en het CvB lijnrecht tegenover elkaar staan.

Lees verder