Studentenraad TU Delft
Header

IMG_7565Vlak voor de kerstvakantie heeft de Studentenraad een Overleg Vergadering met het College van Bestuur gehad. Hier zijn onder andere de onderwerpen RAS-regeling, de vernieuwing van het accreditatiestelsel en het topsportbeleid behandeld. Benieuwd wat er precies besproken is? Klik dan hier voor het volledige verslag.

Nieuwe ontwikkelingen RAS

January 8th, 2014 | Geplaatst door in Ontplooiing | RAS

RAS-maanden aanvragenIn de week voor de kerstvakantie heeft het CvB het advies van de nieuwe RAS regeling goedgekeurd. Dit houdt belangrijke wijzigingen in vanaf het collegejaar 2014-2015. Deze geldt dus wanneer je een bestuur of commissie gaat doen vanaf september 2014. Er werd vorig jaar vanuit het CvB de opdracht gegeven om 3 ton te bezuinigen op een budget van 1.8 miljoen (jaarlijks budget is 1,1 miljoen). ORAS is het niet eens met deze bezuinigingen maar wij zijn blij dat we samen met de werkgroep een goede invulling hebben gevonden voor deze besparingen. Het advies van deze nieuwe RAS regeling is de afgelopen maanden gemaakt met een werkgroep bestaande uit TU-medewerkers, het DSSO, SVR, VeRa en ORAS. Deze werkgroep heeft zich bezig gehouden onderstaande doelen te bereiken:

Lees verder

bestuur

Collegegeldvrij 3.0 is een gedeeltelijke oplossing van de problemen waar studentbestuurders tegenaan lopen door de langstudeerboete. De voorstellen die in Tweede Kamer liggen worden in de komende tijd besproken in de Tweede Kamer. ORAS houdt je op de hoogte als er meer duidelijkheid is over het voorstel. – Lees verder

RAS certificaat

De inzet van de afgelopen maanden is beloond! Vandaag hebben we het goede nieuws ontvangen van Paul Rullmann dat RAS-maanden voor vierde- en vijfdejaars studenten nog steeds beschikbaar blijven.

Daarnaast is ook aangegeven dat full time bestuurders gebruik kunnen maken van direct uitbetalen van RAS maanden, als Collegegeldvrij besturen door de Kamer komt. – Lees verder

RAS FAQ

November 11th, 2011 | Geplaatst door admin in Boetevrij ontplooien | Landelijke ontwikkelingen | Ontplooiing | RAS

De Regeling afstudeersteun studenten (Ras) is ontzettend waardevol voor de actieve en gemotiveerde student maar ook best wel onduidelijk af en toe. Daarom heeft ORAS alle meest gestelde vragen op een rijtje gezet en daar natuurlijk de antwoorden bij gezocht. Lees er alles over op onze nieuwe RAS-maanden FAQ!

Patsstelling RAS

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | RAS

Als de studentenraad (sr) niet instemt met een bezuiniging van tien procent op bestuursbeurzen, hanteert het college van bestuur de kaasschaaf.
De sr is fel tegen de bezuiniging op de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), omdat daarmee de ontplooiing van studenten wordt aangetast. Collegelid Paul Rullmann gaat daar niet in mee. “Negentig procent van de RAS-pot staat nog overeind. Daarnaast bepaalt het college het budget voor RAS-maanden, studenten hebben alleen instemmingsrecht over de verdeling van de maanden.” Een derde argument van Rullmann was beeldvorming. “Als ik roep dat er meer geld naar de kenniseconomie moet, krijg ik terug dat we studenten niet tot snel afstuderen weten te brengen.”

Lees verder

Eventueel geschil RAS

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | RAS

Het College van Bestuur (CvB) heeft een besluit naar de Studentenraad (SR) gestuurd waarin zij voorstelt 10% van de RAS-maanden te bezuinigen. ORAS vindt ontplooiing belangrijk en dat het besluit de toegankelijkheid van ontplooiingsmogelijkheden schaadt. Wij pleiten dat het College van Bestuur haar voorstel intrekt.

Tussen de Overlegvergaderingen (OV) tussen de SR en het CvB van 11 en 18 maart 2010 heeft de SR contact gehad met haar advocaat. Daaruit is gebleken dat de SR instemmingsrecht heeft of wijzigingen van de RAS, inclusief de totale omvang van de regeling. Het CvB stelt echter dat wij alleen instemmingsrecht hebben op de verdeling van de maanden. Daarmee is er een situatie ontstaan waarin de SR en het CvB lijnrecht tegenover elkaar staan.

Lees verder

Bezuiniging op RAS

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | RAS

De studentenraad is het niet eens met een bezuiniging van tien procent op RAS-maanden en vraagt het college van bestuur dit voorgenomen besluit in te trekken.

Met een spandoek protesteert studentenvakbond VSSD donderdag 11 maart tijdens het overleg van het college van bestuur met de studentenraad. Foto: Tomas van Dijk
Vanwege de financiële situatie van de TU wil het college van bestuur (cvb) tien procent bezuinigen op de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS). Het college zegt hier nog niet eerder op te hebben bezuinigd en wil het aantal

Lees verder

Regeling Afstudeersteun Studenten

November 7th, 2011 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | RAS

De Regeling Afstudeersteun Studenten, beter bekend als de RAS, is een onderdeel van het Studentenstatuut. De RAS regelt de financiële ondersteuning voor studenten die zich hebben ingezet voor een commissie, bestuur, medezeggenschap of studentenprojecten. Wanneer je veel tijd hebt gestoken in het organiseren van een activiteit voor je vereniging, dan kan je daar zogenaamde “RAS-maanden” voor krijgen. Je vereniging geeft dan aan de TU Delft door hoeveel studievertraging je hebt opgelopen door je inzet. Stel dat dit om drie maanden gaat, dan krijg je (onder bepaalde voorwaarden) drie maanden studiefinanciering terug van de TU Delft. Ook in gevallen van functiebeperking kan je RAS-maanden ontvangen, zoals wanneer je dyslexie hebt of als je langdurig ziek bent geweest. – Lees verder

RAS, wel of geen instemmingsrecht?

March 18th, 2010 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | RAS

Het College van Bestuur (CvB) heeft een besluit naar de Studentenraad (SR) gestuurd waarin zij voorstelt 10% van de RAS-maanden te bezuinigen. ORAS vindt ontplooiing belangrijk en dat het besluit de toegankelijkheid van ontplooiingsmogelijkheden schaadt. Wij pleiten dat het College van Bestuur haar voorstel intrekt.

Tussen de Overlegvergaderingen (OV) tussen de SR en het CvB van 11 en 18 maart 2010 heeft de SR contact gehad met haar advocaat. Daaruit is gebleken dat de SR instemmingsrecht heeft of wijzigingen van de RAS, inclusief de totale omvang van de regeling. Het CvB stelt echter dat wij alleen instemmingsrecht hebben op de verdeling van de maanden. Daarmee is er een situatie ontstaan waarin de SR en het CvB lijnrecht tegenover elkaar staan.

Lees verder