Studentenraad TU Delft
Header

Wijziging Restitutiebeleid TU

December 10th, 2015 | Geplaatst door Lotfy Hassan in Collegegeld | Reglementen | TU Delft

papierwinkel

Onlangs hebben we vragen/klachten ontvangen betreffende een wijziging in het Restitutiebeleid van de TU. Voorheen was het zo dat als je je uitschrijft aan de TU Delft, je recht hebt op een teruggave (restitutie) van 1/12 van het jaarlijkse collegegeld voor elke maand van het studiejaar dat je niet meer staat ingeschreven. De wijziging houdt in dat je géén recht op restitutie als je je uitschrijft per 1 juli of 1 augustus.

Naar aanleiding van het aantal vragen/klachten dat wij hebben ontvangen, hebben wij contact opgenomen met Onderwijs & Studentenzaken.

Lees verder

geschiktongeschiktOp de 188e Overlegvergadering met het College van Bestuur werd het “Jaarverslag 2014 van de Commissie voor Bezwaarschriften en College van Beroep voor de Examens” als ingekomen stuk behandeld. Uit dit document kwam naar voren dat bij de dubbele bachelor TN/TW scholieren worden geselecteerd op basis van Wiskunde en Natuurkunde eindexamen cijfers. ORAS is in principe tegen selectie, zeker als deze slechts op basis van cijfers plaatsvindt.

Lees verder

Het ISO is benieuwd naar de mate waarin studenten klachten in kunnen dienen bij hun instelling. Enkele weken geleden presenteerde Panteia het onderzoek ’Het kastje en de muur voorbij?‘. Naar aanleiding van dit onderzoek voert het ISO een steekproef uit onder studenten van verschillende hbo en wo instellingen.

In het onderzoek van Panteia is gesproken met studenten die ooit een klacht hebben ingediend of op het punt hebben gestaan dit te doen. Het onderzoek gaf van deze groep studenten het studentenperspectief op de procedure weer, met daarbij schokkende uitkomsten. – Lees verder

RAS certificaat

January 9th, 2012 | Geplaatst door admin in Reglementen

Enkele jaren geleden heeft ORAS ervoor gezorgd dat iedere student die afstudeert een zogenaamd RAS certificaat kan aanvragen. Op dit officiële certificaat staat wat je tijdens je studie aan commissie-, bestuurs- en andere werkzaamheden hebt verricht. Dit kan zeer nuttig zijn voor bij je CV, ook om aan te tonen waarom je vertraging hebt opgelopen. – Lees verder

Regelementen voor studenten

November 11th, 2011 | Geplaatst door admin in Reglementen

Om constructief mee te kunnen denken met de universiteit is het van belang op de hoogte te zijn van wetgevingen en bepalingen. Vandaar dat ORAS zich bezig houd met de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hier staan de landelijke wetten in, die vervolgens toegepast moeten worden op de TU Delft. Uit dit proces volgen de reglementen van de universiteit. Alle voor studenten relevante regelingen zijn opgenomen in het Studentenstatuut. Deze wordt ieder jaar vastgesteld als de Studentenraad er mee instemt. Omdat er instemming van de studentenraad vereist is, is het voor ORAS mogelijk om wijzigingen aan te brengen en nieuwe dingen toe te voegen.

Lees verder