Studentenraad TU Delft
Header

150626Campus_Den_Haag_-_Leiden

De TU werkt steeds intensiever samen met Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er bestaan al gedeelde bachelor- en masteropleidingen, minors en er vindt ook veel gezamenlijk onderzoek plaats. Een nieuwe ontwikkeling is dat de TU Delft bezig is met plannen om een masteropleiding van de faculteit TBM te verhuizen naar Campus Den Haag van Universiteit Leiden.

Lees verder

Hands togetherDe Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE) werken momenteel een plan uit voor een vergaande samenwerking. Het hoofddoel hiervoor is een internationaal betere concurrentiepositie om o.a. internationaal talent en fondsen aan te trekken. ORAS probeert het plan gedurende het planvormingsproces zoveel mogelijke de voor de Delftse student positieve kant op te sturen.

Afgelopen maandag was er een bijeenkomst over de samenwerking Leiden- Delft-Erasmus. Oras was hierbij aanwezig en is benieuwd wat jij een vet project/initiatief/vak/bachelor zou vinden die uit deze samenwerking kan ontstaan.

Hier vind je meer informatie over de samenwerking tussen Leiden-Delft-Erasmus.

Leiden Delft Erasmus samenwerking

Woensdag 7 maart heeft ORAS het langverwachte conceptplan voor een intensieve samenwerking met de universiteiten van Leiden en Rotterdam ontvangen. Het plan, getiteld ‘Meer Waarde’ is een gezamenlijk antwoord op de toenemende internationale concurrentie en op de vraag vanuit het ministerie van OC&W om meer samenwerking. Het plan ligt nu voor aan de Gezamenlijke Vergadering (Studentenraad en Ondernemingsraad), welke goedkeuring moet geven. – Lees verder

Donderdag 8 maart had de Studentenraad weer een overlegvergadering met het College van Bestuur. Op de agenda stonden twee boeiende punten: de hertentamens in de zomervakantie en de verhoging van het BSa volgend collegejaar. Ook zijn de samenwerking tussen Leiden, Delft en Erasmus en de landelijke plannen rondom de langstudeerboete en het afschaffen van de masterstufi besproken. – Lees verder

Hands together

Sinds de opening van het academisch jaar is het College van Bestuur (CvB) oorverdovend stil gebleven over de voorgestelde samenwerkings/fusieplannen. Deze stilte blijft voortduren, want het CvB wil geen ruimte geven voor speculaties tot de besturen van de drie universiteiten het volledig eens zijn over de gekozen richting. Echter is er al wel bekend waar de plannen globaal heen gaan. Download daarom nu de Factsheet LDE met een kort en bondig antwoord op de volgende vragen:

Lees verder

Tijdens de Overlegvergadering van maandag 5 december heeft ORAS met de Studentenraad van de TU Delft het document “Aandachtspunten LDE” gepresenteerd aan het CvB. ORAS wil met dit document anticiperen op mogelijke uitwerkingen van de samenwerkingsplannen van de TU Delft met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE).  De aandachtspunten zijn in samenwerking met de Studentenraden van Delft, Leiden en Rotterdam opgesteld en beschrijven algemene kansen en gevaren die door de ogen van de student van groot belang zijn.

Lees verder

Samenwerking of fusie?

November 11th, 2011 | Geplaatst door admin in Leiden- Delft- Erasmus | Samenwerkingen
fusie9

Sinds de opening van het academisch jaar is er geen officieel nieuws meer geweest over de samenwerkingsplannen van LDE. Delftse studenten kunnen slechts speculeren, over mogelijke kansen en gevaren van een dergelijke samenwerking. Neem bijvoorbeeld het artikel in de TU Delta over de verschillen tussen de studenten uit de drie steden: “Managers, nerds en boekenwurmen“.

Lees verder

In verschillende groepjes werd gediscussieerd over een eventuele samenwerking

Dinsdag 18 oktober was het druk in de Snijderszaal op de eerste verdieping van EWI. Tweeëntwintig leden van verschillende studentbesturen uit Delft waren bijeengekomen om hun ideeën te delen over de samenwerkingsplannen tussen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, samen LDE. In groepen van drie werden vijf onderwerpen besproken die de Delftse student speciaal aangaan. – Lees verder

Het zoemt al geruime tijd door de wandelgangen, en sinds een aantal weken ook door de landelijke dagbladen: De TU heeft ambitieuze plannen om te fuseren met de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Universiteit Leiden. Rond 2015 zou deze ‘superuniversiteit’ vorm moeten krijgen en luisteren naar de naam Universiteit Leiden.

De reacties op dit nieuws varieren van een incidenteel ‘goed idee’ tot een meer gedragen ‘nee, toch!?’. De merknaam TU Delft is over de hele wereld bekend en geniet hoog aanzien. Zonde dus, om daar afstand van te doen. Daarnaast heerst sinds het InHolland-schandaal, grote scepcis ten aanzien van grote onderwijsorganisaties.

Lees verder