Studentenraad TU Delft
Header

Nuna-TU-Delft

De RAS, of sinds heden Profileringsfonds, is al jaren een gevoelig dossier voor het college van bestuur en student. Het profileringsfonds is een wettelijke vastgestelde verplichting voor Overheidsinstellingen in het hoger onderwijs om voorzieningen te treffen in de vorm van financiële ondersteuning voor studenten die studievertraging oplopen als gevolg van bijzondere omstandigheden (e.g., ziekte, zwangerschap, bestuursjaar, commissiewerk,…). Dit jaar is de RAS-regeling gewijzigd.

 

Lees verder