Studentenraad TU Delft
Header

Wijziging Restitutiebeleid TU

December 10th, 2015 | Geplaatst door Lotfy Hassan in Collegegeld | Reglementen | TU Delft

papierwinkel

Onlangs hebben we vragen/klachten ontvangen betreffende een wijziging in het Restitutiebeleid van de TU. Voorheen was het zo dat als je je uitschrijft aan de TU Delft, je recht hebt op een teruggave (restitutie) van 1/12 van het jaarlijkse collegegeld voor elke maand van het studiejaar dat je niet meer staat ingeschreven. De wijziging houdt in dat je géén recht op restitutie als je je uitschrijft per 1 juli of 1 augustus.

Naar aanleiding van het aantal vragen/klachten dat wij hebben ontvangen, hebben wij contact opgenomen met Onderwijs & Studentenzaken.

Lees verder

Voorinvesteringen

September 29th, 2015 | Geplaatst door Noortje van Wageningen in Financiën | TU Delft

De middelen die vrijkomen door de invoering van het studievoorschot (dus door het wegvallen van de basisbeurs), maken een flinke investering in de kwaliteit van het hoger onderwijs en daaraan gerelateerde onderzoek mogelijk. Deze middelen zijn echter pas vanaf 2018 beschikbaar. Omdat de student die in de jaren 2015-2017 aankomt in Delft geen basisbeurs ontvangt en ook geen direct profijt heeft van de investeringen die vanaf 2018 gedaan worden, zal de TU Delft tot 2018 uit eigen reserves 6 miljoen op jaar basis extra investeren. Dit worden de voorinvesteringen genoemd. – Lees verder

S&COnlangs heeft ORAS in samenwerking met het Delft Studenten Sport Overleg (DSSO) een enquête opgezet om te kijken of er vraag is naar een sportkaart in het eerste semester. Deze enquête is afgenomen onder zowel verenigingssporters als individuele sporters. Daarnaast is deze enquête uitgezet onder studenten die dit jaar geen sportkaart hebben gekocht. In totaal zijn er maar liefst 1200 enquêtes ingevuld en het resultaat lees je hieronder. – Lees verder

Exams_0Herkansingen in juli of in augustus? Op dit moment speelt bij ORAS de vraag wanneer herkansingen plaats moeten vinden. Voor ons is het belangrijk wat jullie vinden. Want of je op tijd weet wanneer je je BSA gehaald hebt, hangt natuurlijk ook af van wanneer de herkansingen in de zomervakantie plaatsvinden. ORAS pleit er in ieder geval voor dat de toets momenten voor alle studies gelijk zijn. Wat vinden jullie van de volgende vragen? Vul hier de enquête in.  – Lees verder

TU Delft

26 februari 2015 – Naar aanleiding van de bezetting van het Maagdenhuis is ook de discussie op de TU Delft over het rendementsdenken in het onderwijs weer opgeleefd. Studenten van de TU Delft delen de zorgen van de maagdenhuisbezetters als het gaat over het rendementsdenken. Ook op de TU Delft zijn veel voorbeelden te vinden van maatregelen die de keuzevrijheid en zelfstandigheid van studenten inperken.

 Lees verder

studiereisIeder jaar gaat de ORAS fractie op onderzoeksreis bij een aantal universiteiten in het buitenland. Het doel is om met een aantal adviezen te komen om de TU Delft nog beter te maken! Dit jaar reizen we af naar Vancouver en Toronto in Canada. In Vancouver bezoeken we UBC, in Toronto gaan we langs bij de University of Toronto en Ryerson University. De eerste week in Vancouver zit er alweer op. Lees hieronder wat we tot nu toe hebben ondervonden.

Lees verder

TU DelftIn de Delta wordt op 7 januari 2015 bericht gegeven over de petitie “Naar een andere universiteit”. Ondertekend door een aantal medezeggenschapsraden van verschillende universiteiten, wordt ingegaan op een aantal zaken die op de universiteit spelen. Ook de naam van de Centrale Studentenraad van de TU Delft wordt genoemd, waarover wij hieronder het één en ander verduidelijken.

Lees verder

Uitslag studentenraadsverkiezingen bekend!

May 23rd, 2014 | Geplaatst door in ORAS | TU Delft

Campagne 2014Na een tweetal weken bloed zweet en tranen waarin we geprobeerd hebben iedereen bewust te maken van de studentenraadsverkiezingen, was het vandaag dan eindelijk zo ver. Om 11 uur hebben we de voorlopige uitslag op mogen halen bij de kiescommissie. Met een groei in het opkomstpercentage van 0,7% (nu 39,6%) horen we weer tot de hoogste opkomst landelijk gezien. ORAS heeft dit jaar met een overtuigende 71,6% weer 7 hele zetels bemachtigd. Waar vorig jaar de 7e zetel de restzetel was (deze ging toen met een meederheid naar ORAS) is nu de restzetel (nr.8) naar Lijst Beta gegaan. – Lees verder

‘Nieuwe’ tentamenprocedure

December 17th, 2013 | Geplaatst door in Faciliteiten | Onderwijs | TU Delft

TentamenbeleidOp maandag 9 december heeft iedere TU student een mail ontvangen over de ‘nieuwe’ tentamenprocedure van de TU. Deze procedure zal vanaf 1 januari van kracht zijn. ORAS is blij met het feit dat je nu na aanmelden zeker bent van een tentamenplek en dat de procedure daardoor eerlijker wordt. Ook is ORAS blij dat er een digitaal tentamenloket wordt opgericht waardoor er alsnog een mogelijkheid bestaat je aan te melden na de 14 dagen deadline. De regelingen rondom het tentamenloket  zijn helaas niet zoals wij het willen. Zo vinden we 1 dag van tevoren zekerheid te laat, zeker als je door overmacht je je niet op tijd hebt ingeschreven. Wij vinden het ook kwalijk dat er nu een uitgeprint A4tje meegenomen moet worden naar een tentamen. We werken daarom samen met de TU aan een digitaal systeem. edit: Sinds 12 december hebben we het, mede dankzij alle ondersteunende mailtjes van studenten, voor elkaar gekregen dat je ook je mobile device mag gebruiken om jouw tentamenticket te laten zien.

Wat gaat er nu eigenlijk veranderen? Dat lees je hieronder – Lees verder

ORAS komt naar je TU!

November 24th, 2013 | Geplaatst door in ORAS | ORAS-komt-naar-je-TU | TU Delft

ORAS komt naar je TU!Hoewel ORAS veel op de TU bezig is, is het misschien niet altijd zichtbaar wat ORAS allemaal doet. Achter de schermen gebeurt er veel en uiteraard willen wij dat ook met jullie delen, maar meer nog willen wij graag met jullie bespreken wat jij belangrijk vindt. Wat zijn punten waar wij als studentenraad aan kunnen werken? Wat zijn punten waarvan je echt vindt dat die opgepakt moeten worden? Voor verschillende onderwerpen hebben we de volgende planning gemaakt:

  • Maandag 25 november: Is Delft klaar voor alle bachelors in het Engels?
  • Dinsdag 26 november: Wat wil jij toevoegen aan de campus?
  • Woensdag 27 november: Iedereen een semester naar het buitenland?
  • Donderdag 28 november: Een universitair student heeft geen BSa 2e jaar nodig
  • Vrijdag 29 november: Digitaal tentamineren: Kan analyse multiple choice?

In samenwerking met de VvTP is er op vrijdag in de lunch (12:30-13:30) tevens een debat over BSa in het 2e jaar tussen onze Jet en Prof. Rob Mudde van TNW. Michiel Bongaerts (Commissaris onderwijs van de VvTP) zal de debatleider zijn van het debat dat zal plaatsvinden in de Aula in Collegezaal B.

Lees verder