Studentenraad TU Delft
Header

Dagelijkse bezigheden

Als ORAS houden we ons dagelijks bezig met zaken die direct de student aan gaan. Van kwalitatief goed en hoogwaardig onderwijs tot ICT en Faciliteiten. Dit lijkt logisch, maar de TU Delft is een grote instelling met veel studenten, medewerkers, onderzoek en ondersteunende diensten. Met veel van deze groepen hebben we als ORAS wel te maken om het meeste te bereiken voor de student. Maar wat zijn nou echt de bezigheden van een ORAS fractielid?

Taken per persoon

Binnen de fractie verschillen de bezigheden sterk, afhankelijk van de portefeuille die deze persoon bezit. Te verdelen in Onderwijs, Faciliteiten Campus & Huisvesting en Studentenzaken. Een groot deel van de tijd zijn de fractieleden bezig met hun portefeuille. Daarnaast heeft iedereen ook nog een fractiefunctie waar een deel van de tijd naartoe gaat. Dit kan per fractiefunctie sterk verschillen. Zo is de voorzitter meer tijd met zijn functie kwijt dan een penningmeester. Naast de portefeuilles en fractiefuncties zijn er ook nog specialisaties, dit zijn speciale onderwerpen die iemand op zich neemt. Zo heeft er bijvoorbeeld iemand veel verstand van reglementen en weet een ander weer veel van marketing en communicatie. Op die manier kunnen de andere leden bij jou terecht om hierover advies in te winnen.

Contact met medewerkers

Als je een bepaalde portefeuille bezit, betekent dit dat jij de specialist bent over de onderwerpen binnen die portefeuille. Je praat met veel met medewerkers en neemt deel in werkgroepen en klankbordgroepen waar jij de student vertegenwoordigt. Via deze weg heb je direct invloed op plannen, beslissingen en rapportages. De gesprekken met medewerkers gaan van directeuren tot uitvoerend personeel en ondersteunende diensten.

Overleggen binnen fractie en studentenraad

De 37e fractie tijdens een Overleg Vergadering

Naast de overleggen en gesprekken met medewerkers heb je ook veel overleg met de fractie. Je kiest hierbij een richting en een standpunt over onderwerpen en bespreekt de nieuwe ontwikkelingen per portefeuille. Binnen de fractie heb je ook overleg met je mede portefeuille houders, hierdoor kun je extra diep op het onderwerp ingaan en discussiëren.

Uiteindelijk heb je elke maand als gehele studentenraad, met de twee partijen, een overlegvergadering (OV) met het College van Bestuur (CvB). De voorbereiding voor deze vergadering gaat in een maandelijkse cyclus. Wekelijks vindt er overleg plaats tussen de partijen om als gehele studentenraad toezeggingen van het CvB te verkrijgen.

Wat wil de student?

Uiteindelijk bekijken we elk plan, besluit of rapport vanuit de ogen van onze achterban, de actieve en de gemotiveerde Delftse student. ORAS probeert informatie van studenten te verkrijgen d.m.v. enquêtes, de ORAS-komt-naar-je-tu-week en door studenten te vragen over hoe ze over bepaalde zaken denken.   Dit gebeurt vaak met Facultaire Studentenraden, studieverenigingen en studentenverenigingen. Door deze overleggen wordt snel duidelijk wat de student vindt van de plannen en wat studenten dwars zit op de TU Delft.