Studentenraad TU Delft
Header

Dossier: Harde knip

Dossier gestart op: 4 november 2011, laatste update: 30 oktober 2012

- Annelot Wartna is de schrijver van dit dossier, voor meer informatie kunt u contact opnemen via annelot@oras.nl

De Harde Knip, of Bachelor-voor-Masterregeling, verplicht alle studenten aan de TU Delft om hun Bachelordiploma volledig af te ronden voordat zij aan een Masteropleiding mogen starten. Op hardeknip.tudelft.nl staat alle informatie over de regeling en hoe deze door de universiteit wordt gehandhaafd. Heb je klachten over de harde knip? Mail deze dan naar hardeknip@oras.nl !

Wat is de harde knip

De harde knip houdt in dat studenten hun bachelor volledig moeten hebben afgerond voordat ze aan een master mogen beginnen. Sinds de invoer van de harde knip in september 2010 geldt voor alle opleidingen dat studenten eerst het bachelordiploma moeten behalen, voordat zij kunnen starten met de masteropleiding.

Doel van de Harde Knip

De harde knip heeft meerdere doelen, waaronder het mobieler maken van de masterkeuze van studenten. De invoering van de harde knip moet er aan bijdragen dat zowel de bachelor als de masteropleiding gezien worden als op zichzelf staande, afgeronde opleidingen.

Ook is een doel van de harde knip dat studenten een bewustere keuze maken voor hun master. Momenteel stroomt ongeveer 85% van de wo-studenten na hun bachelor door naar een master aan de eigen instelling. Veel van deze studenten kiezen een met hun bachelor corresponderende doorstroommaster. Met de harde knip hebben studenten geen mogelijkheid eerder door te stromen naar een master binnen de eigen instelling.

De harde knip regeling sluit aan bij de Europese afspraken dat alle instellingen dezelfde toelatingseisen tot de master moeten hanteren.

Achtergrond

In 2006 kwam de harde knip binnen de TU Delft voor het eerst ter sprake. Invoering was gepland per 1 september 2006, maar dit heeft de Studentenraad (ORAS en AAG) aangevochten. Dit liep uiteindelijk uit op een rechtszaak die in het voordeel van de TU uitviel: de Harde Knip mocht er komen. De Studentenraad heeft desondanks bereikt:

  • Harde Knip per 2010 ingevoerd i.p.v. 2006
  • Extra herkansingen voor struikelvakken
  • 2 instroommomenten in de Master
  • Goede communicatie over de Harde Knip

Inmiddels is de Harde Knip landelijk ingevoerd. Per september 2012 geld de Harde Knip op alle universiteiten in Nederland.1

1 http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/geldigheidsdatum_26-10-2011

Tweede instroommoment

Iedere masteropleiding heeft als startmoment 1 september. Daarnaast krijgt iedere masteropleiding ook tenminste een tweede instroommoment. Starten in september biedt de garantie op een nominaal studeerbaar programma van twee jaar.

ORAS zet zich in om te voorkomen dat studenten onnodige vertraging oplopen door bijvoorbeeld trage administratie of onduidelijke communicatie.

Herkansingsmomenten

Om te voldoen aan de eisen van de Harde Knip hebben veel studenten een herkansing nodig in augustus of januari. Het is daarom essentieel dat de resultaten van deze herkansingen meetellen, zodat studenten meteen aan een Master kunnen beginnen. Hier heeft ORAS zich hard voor gemaakt!

Als het goed is tellen de augustus en januari herkansingen nu op alle faculteiten mee voor de harde knip. Als je merkt dat dat niet zo is: contact ons dan. Mail naar: Hardeknip@oras.nl

Doel van de Harde Knip

De harde knip heeft meerdere doelen, waaronder het mobieler maken van de masterkeuze van studenten. De invoering van de harde knip moet er aan bijdragen dat zowel de bachelor als de masteropleiding gezien worden als op zichzelf staande, afgeronde opleidingen.

Ook is een doel van de harde knip dat studenten een bewustere keuze maken voor hun master. Momenteel stroomt ongeveer 85% van de wo-studenten na hun bachelor door naar een master aan de eigen instelling. Veel van deze studenten kiezen een met hun bachelor corresponderende doorstroommaster. Met de harde knip hebben studenten geen mogelijkheid eerder door te stromen naar een master binnen de eigen instelling.

De harde knip regeling sluit aan bij de Europese afspraken dat alle instellingen dezelfde toelatingseisen tot de master moeten hanteren.

Vertraging door de Harde Knip

In de overleg vergadering van  5 juli 2012 heeft het College van Bestuur aangegeven dat langer dan een half jaar uitloop door de harde knip in hun visie niet is te tolereren. ORAS is het hier helemaal mee eens.

We zijn nu hard bezig met maatregelen die dit zullen bewerkstelligen. Het liefst willen we dat je alle vakken die je in je laatste half jaar van je bachelor zou moeten halen, kan herkansen of opnieuw kan doen in het eerste half jaar. Op die manier loop je door 1 vak nooit langer uit dan een half jaar. Helemaal met oog op het sociaal leenstelsel is het niet wenselijk dat studenten een jaar collegegeld en studiefinanciering moeten lenen voor vakken in het derde of vierde kwartaal. In de overlegvergadering van 15 november 2012 wordt hier verder over gepraat.

FAQ

Vragen

Links

Hardeknip.tudelft.nl

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

Hardeknip@oras.nl