Studentenraad TU Delft
Header

Dossier: Harde knip

Dossier gestart op: 4 november 2011, laatste update: 10 juni 2016

– Josephine is de dossierhouder op dit gebied, voor meer informatie kunt u contact opnemen via josephine@oras.nl.

De Harde Knip, of Bachelor-voor-Masterregeling, verplicht alle studenten aan de TU Delft om hun Bachelordiploma volledig af te ronden voordat zij aan een Masteropleiding mogen starten. Op hardeknip.tudelft.nl staat alle informatie over de regeling en hoe deze door de universiteit wordt gehandhaafd. Heb je klachten over de Harde Knip? Meld dit dan op hardeknip.nl!

Wat is de Harde Knip

De ‘Harde Knip’ houdt in dat studenten hun bachelor volledig moeten hebben afgerond voordat ze aan een master mogen beginnen. Sinds de invoer van de Harde Knip in september 2010 geldt voor alle opleidingen dat studenten eerst het bachelordiploma moeten behalen, voordat zij kunnen starten met de masteropleiding. Sinds 2014 is daarbij ook een wetswijziging van kracht gegaan die het einde betekende van de ‘hardheidsclausule’, een clausule die een verzachting bracht aan de Harde Knip. Met de verdwijning van dit artikel 7.30A lid 1 werd de doorstroommaster afgeschaft en werd de scheiding tussen de Bachelor en Master benadrukt (lees meer over de doorstroommaster in het artikel masterselectie).

Doel van de Harde Knip

De Harde Knip heeft meerdere doelen, waaronder het mobieler maken van de masterkeuze van studenten. De invoering van de Harde Knip moet er aan bijdragen dat zowel de bachelor als de masteropleiding gezien worden als op zichzelf staande, afgeronde opleidingen. Het is dan makkelijker om voor een master te kiezen die niet direct in lijn ligt met een bachelor.

Ook is een doel van de Harde Knip dat studenten een bewustere keuze maken voor hun master. het overgrote deel van de wo-studenten stroomt door naar een master aan de ‘eigen’ instelling.Veel van deze studenten kiezen een met hun bachelor corresponderende master. Voorheen waren dit ‘doorstroommasters’ waarbij een bachelordiploma direct toegang gaf tot een bijbehorende master, maar per 1 september 2014 zijn dit ‘reguliere masters’ geworden en hoeft een diploma voor een corresponderende bachelor niet meer de enige toegangseis te zijn (zie artikel masterselectie). Met de Harde Knip hebben studenten geen mogelijkheid eerder door te stromen naar een master binnen de eigen instelling.

De Harde Knip regeling sluit aan bij de Europese afspraken dat alle instellingen dezelfde toelatingseisen tot de master moeten hanteren. Hierdoor wordt het makkelijk om binnen de Europese Unie in het buitenland te studeren.

Achtergrond

In 2006 kwam de Harde Knip binnen de TU Delft voor het eerst ter sprake. Invoering was gepland per 1 september 2006, maar dit heeft de Studentenraad (ORAS en AAG) aangevochten. Dit liep uiteindelijk uit op een rechtszaak die in het voordeel van de TU uitviel: de Harde Knip mocht er komen. De Studentenraad heeft desondanks bereikt:

  • Harde Knip per 2010 ingevoerd i.p.v. 2006
  • Extra herkansingen voor struikelvakken
  • 2 instroommomenten in de Master
  • Goede communicatie over de Harde Knip

Inmiddels is de Harde Knip landelijk ingevoerd. Per september 2012 geld de Harde Knip op alle universiteiten in Nederland.1

1 http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/geldigheidsdatum_26-10-2011

Tweede instroommoment

Iedere masteropleiding heeft als startmoment 1 september. Daarnaast krijgt iedere masteropleiding ook tenminste een tweede instroommoment. Starten in september biedt de garantie op een nominaal studeerbaar programma van twee jaar. Sommige masters bieden ook een nominaal studeerbaar programma aan dat start in februari, maar dat kan niet gegarandeerd worden voor alle vakken. De keuze is dus beperkt.

ORAS zet zich in om te voorkomen dat studenten onnodige vertraging oplopen door bijvoorbeeld trage administratie of onduidelijke communicatie.

Herkansingsmomenten

Om te voldoen aan de eisen van de Harde Knip hebben veel studenten een herkansing nodig in augustus of januari. Het is daarom essentieel dat de resultaten van deze herkansingen meetellen, zodat studenten meteen aan een Master kunnen beginnen. Hier heeft ORAS zich hard voor gemaakt!

Als het goed is tellen de augustus en januari herkansingen nu op alle faculteiten mee voor de Harde Knip. Als je merkt dat dat niet zo is: contact ons dan. Mail naar: Hardeknip@oras.nl

In oktober 2013 zijn er voor het eerst 7e semesterherkansingen gegeven. Het doel van deze herkansingen is dat studenten die nog een vak uit het 6e semester open hebben staan, dit vak in de eerste helft van het collegejaar kunnen halen zodat zij in februari met hun master kunnen beginnen. De TU is echter geen fan van deze maatregel en heeft daarom besloten enkel nog in oktober 2014 7e semesterherkansingen aan te bieden. Om in de toekomst te voorkomen dat studenten meer dan een half jaar uitlopen door de Harde Knip, werken de SR en de TU aan een oplossing op de lange termijn. Deze oplossing kan per faculteit verschillen.

Vertraging door de Harde Knip

In de overleg vergadering van  5 juli 2012 heeft het College van Bestuur aangegeven dat langer dan een half jaar uitloop door de Harde Knip in hun visie niet is te tolereren. ORAS is het hier helemaal mee eens. Helaas is dit wel een uitspraak geweest van het voormalig Bestuurslid Rullman, we merken dat er toch studenten zijn die langer dan een half jaar uitlopen en dat hier centraal geen uitzonderingen voor mogelijk worden gemaakt. Echter is er decentraal in sommige gevallen wel wat mogelijk, zoals een persoonlijke afspraak met de docent voor een extra herkansing!

Nu sinds 2015 het Leenstelsel is ingevoerd en het overgrote deel van de studenten geen studiefinanciering meer ontvangt of zal ontvangen, is vertraging door een paar vakken in de Bachelor nog nadeliger geworden. ORAS monitort de klachten rondom de Harde Knip via haar meldpunt www.hardeknip.nl en zoekt naar oplossingen om uitloop van een half jaar of meer te voorkomen.

Links

Hardeknip.tudelft.nl

hardeknip.nl

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

Hardeknip@oras.nl

Een reactie