Studentenraad TU Delft
Header

Dossier: Matching

Dossier gestart op 13 maart 2013, laatste update: 30 oktober 2014

– Ellard Volmer is de dossierhouder, voor meer informatie kun je contact opnemen via ellard@oras.nl.

Wat is matching?

Het begrip ‘Matching’ houdt in dat aankomend student en opleiding met elkaar worden gematcht. Het is een intensieve vorm van kennismaken met opleiding waardoor aankomend studenten een reeël beeld krijgen van de opleiding. Nadat aankomend studenten voorlichting hebben gehad in de vorm van online informatie en bijvoorbeeld open dagen, melden zij zich aan voor opleiding die volgens hen wat voor hen is. Hierna begint het matchingstraject: een intensievere kennismaking met de opleiding waarin de aankomend studenten ook feedback krijgen op hun geleverde prestaties in dit traject, een soort advies dus. Uiteindelijk is het de aankomend student zelf, die bepaalt of hij de opleiding wil doen ja of nee. Dit is anders dan bij selectie, waar de opleiding beslist wie er wordt toegelaten. ORAS vindt het belangrijk dat de keuzevrijheid van de student gewaarborgd blijft en is om deze reden wel voorstander van Matching, maar niet van selectie.

Doel van matching

Matching heeft tot doel om aankomend studenten zo goed mogelijk voorbereid aan hun opleiding te laten beginnen. Zo wordt ervoor gezorgd dat een student direct op de juiste plek zit. Dit in tegenstelling tot een BSa, dat een wegsturende maatregel is na afloop van het eerste jaar. Matching is dus een regeling die uitval kan verminderen door vóór aanvang van de studie de aankomend studenten te begeleiden.

Landelijke ontwikkelingen en Matching

Nadat in 2013 de wet “Kwaliteit in Verscheidenheid” is aangenomen, is sinds het collegejaar 2013/2014 iedere universiteit verplicht om nieuwe studenten studiekeuzeactiviteiten aan te bieden. De opleiding mag deze activiteiten verplicht stellen en studenten weigeren die zich onttrokken hebben aan deze activiteiten.

TU Delft en Matching

Nadat voor het studiejaar 2012-2013 bij een aantal opleidingen een pilot is geweest, biedt de TU Delft sinds mei 2014 aan alle aankomende studenten een studiekeuzecheck aan. Op dit moment worden de resultaten van afgelopen jaar geëvalueerd. Aankomend jaar zal vooral aandacht worden geschonken aan het verbeteren van de studiekeuzecheck.

Aan de TU Delft wordt er een studiekeuzecheck afgenomen door middel van een online vragenlijst. Deze vragenlijsten bestaan uit een centraal en een opleidingsspecifiek gedeelte. Het centrale gedeelte is in de projectgroep Studiekeuzecheck vastgesteld. Per opleiding is overleg geweest tussen verschillende mensen binnen de organisatie en ook de input van studieverenigingen en faculteiten is hierin steeds meegenomen.

ORAS en matching

Matching kan een heleboel uitgangsvormen hebben en elke faculteit zal een andere invulling geven haar optimale matchingstraject. ORAS kan dan ook niet het ideale matchingstraject schetsen. Wel heeft ORAS een aantal uitgangspunten die we erg belangrijk vinden voor Matching, te weten:

1. De voorlichting naar scholieren moet vroegtijdig en eerlijk zijn

Doordat het inschrijfmoment vervroegd wordt naar 1 mei, zal het gehele studiekeuzeproces van scholieren ook eerder moeten aanvangen. Het is belangrijk dat scholieren bekend zijn met de vervroegde inschrijfdatum en het bestaan van het matchingstraject. Daarnaast zou ORAS eigenlijk willen dat scholieren uit 4VWO al kennis te maken met meerdere opleidingen waar zij interesse voor hebben. Hierin ligt een belangrijke taak voor middelbare scholen, maar ook voor de TU: voorlichting dient niet alleen toegankelijk te zijn voor scholieren uit 6 VWO, maar ook uit 4 en 5 VWO. Daarnaast vindt ORAS het belangrijk dat de (online) informatievoorziening hierover correct en compleet is.

2. ORAS vindt het belangrijk dat de matchingsactiviteiten niet ten koste gaan van de huidige voorlichtingsdagen

Wanneer aankomende studenten zich 1 mei aangemeld hebben voor de opleiding van hun keuze, zijn de matchingsactiviteiten slechts de laatste stappen in het studiekeuzeproces.

3. De matchingsactiviteiten dienen te leiden tot een reëel beeld van de opleiding

Dus naast de algemene informatie over de opleiding, vindt ORAS dat juist ook de moeilijkheidsgraad en de studielast van de opleiding aan bod dienen te komen. Dit creëert bewustzijn bij de student: sluit de studie inderdaad aan bij mijn interesses en capaciteiten en de manier waarop ik mij wil ontwikkelen?

4. De matchingsactiviteiten zouden een verplicht karakter moeten hebben

Matching heeft als doel studenten eerder op de juiste plek te hebben. Matching laat studenten eerder, beter georiënteerd en bewuster kennis maken met een opleiding. Ook krijgt de universiteit de mogelijkheid om al eerder een band op te bouwen met haar studenten. Zij kan gerichtere studiebegeleiding aanbieden in het eerste jaar, maar ook voor aanvang van de studie. Iedere student moet gelijke kansen krijgen en daarom vindt ORAS het belangrijk dat elke student meedoet aan de matchingsactiviteiten. Bovendien blijkt dat de groep die zich laat inschrijft, vaker niet op de goede plek zit bij de studie en significant meer uitvalt (Beknopte evaluatie Numerus Fixus met decentrale selectie 2012-2013).

5. Binnen de matchingsactiviteiten zou ruimte moeten zijn voor een faculteit specifieke invulling

Faculteiten en opleidingen hebben verschillende behoeften en mogelijkheden voor matchingsactiviteiten. ORAS vindt het belangrijk dat er ruimte is voor een facultaire invulling. Natuurlijk is het wel goed als er een centrale coördinatie is; om de kaders vast te stellen van de matchingactiviteiten, maar ook om te zorgen dat de matchingsactiviteiten binnen de opleidingen van de TU een vergelijkbare inspanning en moeite van aankomende studenten vraagt.