Studentenraad TU Delft
Header

Dossier: Minors

Dossier gestart op 28 oktober 2011, laatste update 29 april 2015
– Valerie de Vlam is de dossierhouder, voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen via Valerie@oras.nl.

In 2006 heeft de TU Delft voor het eerst de minor geïntroduceerd in het onderwijs en inmiddels hebben alle bachelor opleidingen in het 5e semester plaatsgemaakt voor een eigen keuzeprogramma voor de student van 30 ECTS.

Soorten minors

De minors aan de TU worden in de volgende twee typen ingedeeld:1

Thematische minor

Deze minor wordt opgezet door vakken en projecten aan te bieden rond een centraal wetenschappelijk thema. ORAS ziet een sterke meerwaarde in interfacultaire samenwerking bij het aanbieden van minors en stimuleert deze verbreding: via de thematische minor werk je samen met studenten van diverse faculteiten en de vakken die je volgt worden vanuit verschillende opleidingen aangeboden. Een nieuwe ontwikkeling voor aankomend jaar is dat het veel eenvoudiger wordt om een minor op Universiteit Leiden of Erasmus Universiteit Rotterdam te volgen. De drie universiteiten houden een ruimte van 30% open in de eerste inschrijfronde voor studenten van de andere twee universiteiten. In Leiden en Rotterdam zijn minors alleen wel vaak anders gepositioneerd. In Leiden zijn minors vaak verspreid over het hele jaar, en in Rotterdam maar 15 ECTS. Deze minor moet je dan bijvoorbeeld nog aanvullen met vakken die je volgt in Delft. Overleg hierover met je studieadviseur.

Individuele minor

Binnen de minor bestaat er tevens de mogelijkheid tot het zelf samenstellen van een programma. De TU biedt de volgende mogelijkheden:

  1. Een ‘Schakel minor‘ kan je kiezen als je wilt schakelen naar een andere masteropleiding dan je doorstroommaster.
  2. Een ‘Bijzondere minor‘ geeft je de mogelijkheid om praktische of buitenlandervaring op te doen via een stage of Study Abroad. Zorg dat je hiermee op tijd begint omdat het veel tijd kan kosten om dit te regelen. Meer informatie hierover staat op deze pagina van de TU.
  3. Een ‘Vrije minor‘ kan je zelf samenstellen uit gekozen onderwijselementen. Je moet jouw minor dan wel goed laten keuren door de examencommissie van jouw opleiding. Hier moet je op tijd mee beginnen, minimaal 2 maanden van tevoren, met een speciaal formulier. Meer informatie hierover kan je hier vinden. Een stage als minor valt ook onder de vrije minor. Je moet hier zeker zeer op tijd mee beginnen, want naast dat je minor door de examencommissie moet worden goedgekeurd, moet je een stageplaats vinden, een begeleider hebben van je studie en een aantal passende vakken erbij vinden. Je studieadviseur kan je hier meer over vertellen en wellicht kan deze je ook helpen bij het zoeken van een stage. Hiervoor kun je ook contact zoeken met het stagebureau op jouw faculteit. ORAS vindt het belangrijk dat het voor studenten makkelijker wordt een stage als minor te doen, dit kan bijvoorbeeld via Integrand. Integrand is een studenten stichting en zij willen je graag helpen met het zoeken naar een passende stage! Ook is er nog een heel andere optie voor de invulling van je vrije minor. ORAS heeft het mogelijk gemaakt om in de vorm van een vrije minor deel te nemen aan studentenprojecten als Formula Zero en Formula Student. Zie voor meer informatie hierover het kopje D-Dream minor hieronder.

Voorlichting

De minor voorlichtingsdag van de TU voor dit studiejaar heeft op 23 april 2015 plaatsgevonden. 

Daarnaast vinden we het als ORAS belangrijk dat er ook goede informatie online staat.  ORAS streeft, in samenwerking met de TU, naar een duidelijke voorlichting op minor.tudelft.nl, zodat jij makkelijker je weg kan vinden in het grote aanbod. Ook zijn er sinds 2011, op initiatief van ORAS, voor verschillende minors introductiefilmpjes gemaakt om de keuze te vergemakkelijken.

Inschrijfsysteem

In het verleden was het inschrijfsysteem gebaseerd op volgorde van aanmelding, waardoor veel studenten uiteindelijk niet geplaatst werden bij de minor van hun keuze. De Studentenraad heeft dit toen aangekaart bij de universiteit en we hebben zo samen gezocht naar een goede oplossing. Vorig jaar was er voor het eerst een nieuw inschrijfsysteem waarbij je een eerste en een tweede keuze kan opgeven. Dit systeem beviel goed en zal ook dit jaar gehanteerd worden: je kunt vanaf 1 mei via OSIRIS de twee voorkeuren voor een minor registreren. Dit kan tot uiterlijk 31 mei. Op basis hiervan vindt een loting plaats. Nadat de loting heeft plaatsgevonden (waarschijnlijk rond 18 juni), ontvang je een e-mail waarin staat voor welke minor je ingeschreven bent of voor welke minor je op de wachtlijst geplaatst bent. Mocht je bij geen van je voorkeuren zitten, dan kan je je op 1 juli inschrijven voor de minors die dan nog niet vol zitten.

Als je minor een selectieminor is, moet je extra goed opletten! Ook voor deze minors dien je je te registreren tijdens de voorinschrijving, maar de selectie minors worden niet meegenomen in de loting. Wel kunnen de selectie minors kunnen andere deadlines hanteren dan de voorinschrijving! Meer informatie over de selectieprocedure kun je vinden in de betreffende minorbeschrijving op de website.

Het systeem is natuurlijk nog relatief nieuw en er kunnen ongetwijfeld dingen verbeterd worden, dus mocht je klachten hebben over dit systeem, dan horen we het graag!

FAQ

Je kunt je inschrijven in de maand mei. Dat is de voorinschrijving waarin je je twee voorkeuren kunt aangeven. Op basis hiervan vindt een loting plaats. Nadat de loting heeft plaatsgevonden (waarschijnlijk halverwege juni), ontvang je een e-mail waarin staat voor welke minor je ingeschreven bent of voor welke minor je op de wachtlijst geplaatst bent. Mocht je bij geen van je voorkeuren zitten, dan kan je je op 1 juli inschrijven voor de minors die dan nog niet vol zitten.

Je schrijft je in voor je minor via Osiris. In Osiris ga je naar “inschrijven”, daar klik je op “schrijf je in voor een minor” en volg de inschrijfprocedure.

Je bent verplicht je te registreren voor een minor. Inschrijven voor een minor gaat via Osiris. Bij inschrijving geef je twee voorkeuren aan. Dit moet je uiterlijk 31 mei om 24.00 hebben gedaan. Veel minors hebben een beperkte capaciteit, daar vindt een loting of selectie plaats. Halverwege juni wordt bekend gemaakt of je bent geplaatst bij de minor van je keuze. Mocht je niet zijn geplaatst bij een van je voorkeuren, dan moet je opnieuw je inschrijven voor een andere minor via de reguliere inschrijving. Deze inschrijving vindt plaats vanaf 1 juli.

Veel minors hebben een beperkte capaciteit. Als deze capaciteit overschreden wordt, zal er het maximum aantal deelnemers misschien opgehoogd worden of er zal een loting zijn. Bij onvoldoende belangstelling (minder aanmeldingen dan het minimum aantal benodigde deelnemers) zal de minor niet doorgaan. Een aantal minors heeft een toelating via selectie. In het minoroverzicht zie je welke minors dat zijn. Ook voor deze minors dien je je te registreren tijdens de voorinschrijving, maar de selectie minors worden niet meegenomen in de loting. Wel kunnen de selectie minors kunnen andere deadlines hanteren dan de voorinschrijving!

Halverwege juni wordt bekend gemaakt of je bent geplaatst bij de minor van je keuze. Mocht je niet zijn geplaatst bij een van je voorkeuren, dan moet je opnieuw je inschrijven voor een andere minor via de reguliere inschrijving. Deze inschrijving vindt plaats van 1 juli. Bij deze inschrijving vindt plaatsing op volgorde van aanmelden plaats. Bij deze inschrijving vindt plaatsing op volgorde van aanmelden plaats. Omdat er veel handmatige verschuivingen plaatsvinden in juni, is pas bij het openen van de tweede inschrijfronde precies bekend in welke minors nog plaats is. De minorwebsite wordt wel geüpdate waarbij wordt aangegeven welke minors sowieso vol zijn. Op die manier kun je makkelijker bepalen voor welke minor je jezelf nog wilt inschrijven.

Links

Minors.tudelft.nl

Buitenland dossier ORAS

informatie ontleend aan minors.tudelft.nl

Een reactie