Studentenraad TU Delft
Header

Numerus Fixus

October 28th, 2011 | Geplaatst door admin in Numerus Fixus | Onderwijs

Na jaren van onbeperkte toegang voor nieuwe studenten, zal de TU Delft komend jaar bij een paar opleidingen een selectie toepassen. De reden voor deze ‘Numerus Fixus’ is de enorme groei van instroom die enkele opleidingen  aan de TU de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. De faciliteiten schieten te kort en de kwaliteit van het onderwijs komt in gevaar als er meer studenten worden toegelaten.

Lees verder

Alle zeilen worden bijgezet om te voorkomen dat het onderwijs aan de TU Delft en in de rest van Nederland zal verschralen door de plannen van het huidige kabinet. Op dit moment is ORAS (Studentenraad TU Delft) druk bezig om de hele TU Delft voor één dag naar het Malieveld te verplaatsen. Daar zullen studenten, hoogleraren en bedrijfsleven laten horen dat de verschraling van het Hoger Onderwijs een gevaar is voor de toekomst van Nederland. Als de Staatssecretaris zal langskomen bij dit hoorcollege, zal hij de meest persoonlijke les uit de onderwijsgeschiedenis krijgen.
Lees verder
100521StudentenDemo02
Wij, de Bètastudenten van Nederland, maken ons grote zorgen over de plannen van het kabinet Rutte voor het Hoger Onderwijs. Er zijn twee maatregelen die ons in het bijzonder tegen de borst stuiten: het sociaal leenstelsel in de masterfase en de zogenaamde langstudeerdersregeling. Het sociaal leenstelsel in de masterfase betekent logischerwijs dat studenten geen studiefinanciering meer krijgen in de masterfase. De langstudeerdersregeling houdt in dat het collegegeld voor studenten met meer dan een jaar studieve
rtraging, wordt verhoogd met maar liefst 3000 euro. Bovendien krijgen de onderwijsinstellingen jaarlijks een boete van 6000 euro voor elke langstudeerder.
 

Lees verder

ORAS en ontplooiing

May 7th, 2010 | Geplaatst door admin in Ontplooiing
ontplooiing2

ORAS zet zich, geheel volgens de ORASvisie, in voor studenten die meer willen dan alleen studeren, dit doen wij op talloze manieren. Zo heeft ORAS er in het verleden voor gezorgd dat de OWee niet vervroegd wordt en zetten we ons in voor het behoud van RAS-maanden, ook in deze tijden van bezuinigingen.

Lees verder

bezuiniging1

Persbericht:  Delft en Enschede, 2 april 2010

De studentengeledingen van de TU Delft en Universiteit Twente luiden vanmorgen in een opiniestuk in de Volkskrant de noodklok: er dient snel structureel meer geïnvesteerd te worden in technologische instellingen. Juist nu. Enerzijds om de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen en anderzijds om de Nederlandse kenniseconomie te redden. De twee studentengeledingen zien het met hun eigen ogen gebeuren: de instroom van studenten aan de technologische instellingen stijgt, maar de financiering vanuit de overheid groeit niet gelijk mee.

Lees verder

RAS, wel of geen instemmingsrecht?

March 18th, 2010 | Geplaatst door admin in Ontplooiing | RAS

Het College van Bestuur (CvB) heeft een besluit naar de Studentenraad (SR) gestuurd waarin zij voorstelt 10% van de RAS-maanden te bezuinigen. ORAS vindt ontplooiing belangrijk en dat het besluit de toegankelijkheid van ontplooiingsmogelijkheden schaadt. Wij pleiten dat het College van Bestuur haar voorstel intrekt.

Tussen de Overlegvergaderingen (OV) tussen de SR en het CvB van 11 en 18 maart 2010 heeft de SR contact gehad met haar advocaat. Daaruit is gebleken dat de SR instemmingsrecht heeft of wijzigingen van de RAS, inclusief de totale omvang van de regeling. Het CvB stelt echter dat wij alleen instemmingsrecht hebben op de verdeling van de maanden. Daarmee is er een situatie ontstaan waarin de SR en het CvB lijnrecht tegenover elkaar staan.

Lees verder

Studiereis

November 7th, 2009 | Geplaatst door admin in Studiereis

Elk jaar gaat ORAS op studiereis. ORAS gaat op studiereis, dit betekend dat alleen de fractie mee gaat. De studiereis wordt door twee fractieleden georganiseerd. Samen met de gehele fractie kies je elk jaar een onderwerp wat op dat moment speelt en wat je graag op andere universiteiten in het buitenland wilt onderzoeken. Dit jaar hebben wij gekozen voor de motivatie van de student. Hier hebben wij voor gekozen naar aanleiding van de Harde Knip en het Bindend Studieadvies. De richting van het onderzoek zal met name gaan over de inrichting van het onderwijs waardoor studenten gemotiveerd worden en niet zo zeer over de regels.

Lees verder