Studentenraad TU Delft
Header

Historie

De vorm van de medezeggenschap zoals we die kennen is niet altijd zo geweest op de TU Delft. In de afgelopen 40 jaar heeft de medezeggenschap veel veranderingen ondergaan. Hieronder staat beschreven hoe acties en wetgevingen de medezeggenschap hebben veranderd. Daarna zal ook de geschiedenis van de Organisatie RAtionele Studenten beschreven worden.

Bezetting van het Maagdenhuis

Poltiemannen dringen het Maagdenhuis binnen.

Begin jaren zestig van de vorige eeuw hadden studenten nog geen invloed op de besluitvorming binnen het hoger onderwijs. Bestuurders en docenten bepaalden op eigen houtje wat er gebeurde.

Naarmate 1970 naderde werd er steeds meer actie gevoerd door studenten om inspraak te krijgen op de besluitvorming binnen het hoger onderwijs, met de legendarische bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam als hoogtepunt.

Bij de bezetting waren ruim zevenhonderd studenten betrokken. De studenten eisten democratisering van het hoger onderwijs en meer medezeggenschap over de vorm en inhoud van hun studie. Gedurende de vijf dagen werd het gebouw door de politie afgegrendeld, zodat de studenten uiteindelijk uitgehongerd het gebouw zouden verlaten. De studenten hebben toen een luchtbrug tussen de UB en het Maagdenhuis gemaakt om voldoende eten en drinken naar binnen te loodsen.

Om 9 uur ’s ochtends, op 21 mei 1969maakte de politie hardhandig een einde aan de bezetting, maar de boodschap is dan allang duidelijk. Een jaar later werd studenteninspraak op het beleid in het hoger onderwijs eindelijk vastgelegd in de wet.

Wet op de Universitaire Bestuurshervorming (WUB)

De Wet op de Universitaire Bestuurshervorming (de WUB), die in 1970 werd ingevoerd, resulteerde in Delft in de volgende bestuursstructuur:

  1. De Universiteitsraad (tot 1986 Hogeschoolraad) welke bestond uit 1/3 studenten, 1/3 wetenschappelijk personeel en 1/3 ondersteunend personeel.
  2. Het College van Bestuur (CvB) voerde de besluiten van de Universiteitsraad uit.

Omdat dit systeem als inefficiënt en log gezien werd, kreeg het CvB in de loop van de jaren door verscheidene aanpassingen in de WUB steeds meer macht. Dit zorgde voor veel onvrede tussen de Universiteitsraad en het CvB en tussen de verschillende Universiteitsraadfracties onderling. Onvrede die in de loop van de jaren wel weer bij zou trekken.

Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB)

Omdat de overheid de universiteiten in Nederland niet slagvaardig genoeg vond, trad in 1997 de Wet MUB (modernisering universitaire bestuursorganisatie) in werking. De bestuursstructuur werd op deze manier heel anders. Het CvB werd namelijk het bestuurlijke orgaan, terwijl de Universiteitsraad opgesplitst werd in een Ondernemingsraad en een Studentenraad die moeten gaan functioneren als medezeggenschapsorganen. De medebestuursfunctie van de oude Universiteitsraad verdween hiermee volledig.

Op dit moment werkt de TU Delft nog steeds met een Studentenraad en Ondernemingsraad.De TU Delft heeft als een van de weinige universiteiten in Nederland een volledige fulltime Studentenraad.

Geschiedenis ORAS

SCG 1973-1989
ORAS heette in haar begin jaren anders, namelijk Studenten Centrum Groep (SCG). SCG is ontstaan vanuit de CG (Centrum Groep) als tegenhanger van de Afdeling Actie Groepen AAG en is opgericht op 15 september 1973. In 1975 werd de CG hernoemd naar SCG. In die tijd gold de WUB (Wet op de universitaire bestuurshervorming). De bestuursstructuur met deze wet was als volgt:

  1.  De Universiteitsraad (tot 1986 Hogeschoolraad) welke bestond uit 1/3 studenten, 1/3 wetenschappelijk personeel en 1/3 ondersteunend personeel.
  2. Het College van Bestuur (CvB) voerde de besluiten van de Universiteitsraad uit.

Omdat dit systeem als inefficiënt en log gezien werd, kreeg het CvB in de loop van de jaren door verscheidene aanpassingen in de WUB steeds meer macht. Dit zorgde echter voor veel onvrede tussen de Universiteitsraad en het CvB en tussen de verschillende Universiteitsraadfracties onderling. Onvrede die in de loop van de jaren wel weer bij zou trekken.

ORAS 1990-2010

In 1989 bleek dat de SCG steeds meer stemmen aan het verliezen was. SCG had nog maar krap vier zetels en was erg veel met zich zelf als partij bezig. Promotie, opvolging, campagne etc. koste zo veel tijd dat er van het raadswerk nog maar weinig terecht kwam. Een interim bestuur onder leiding van Ludo Bergkamp ging kijken wat er met de SCG moest gebeuren. Er werd een bestuur ingesteld dat zich bezig ging houden met de gang van zaken van de partij. Daaronder vielen de PR, opvolging, campagne etc. Zo kon de raad zich weer helemaal met het raadswerk bezig houden. Om de nieuwe structuur te benadrukken werd een naamswijziging doorgevoerd. Namelijk ORAS.

Ook wegens het opkomen van een politieke partij waarmee SCG niet geïdentificeerd wilde worden, werd de naam SCG veranderd in Organisatie Rationele Studenten (ORAS). Rationeel en pragmatisch waren altijd al termen die binnen de partij gevoerd werden en nu kwam dat ook terug in de naam.

Omdat de overheid de universiteiten in Nederland niet slagvaardig genoeg vindt, treedt in 1997 de Wet MUB (Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie) in werking. De bestuursstructuur wordt op deze manier heel anders. Het CvB wordt namelijk het bestuurlijke orgaan, terwijl de Universiteitsraad opgesplitst wordt in een Ondernemingsraad en een Studentenraad die moeten gaan functioneren als medezeggenschapsorganen. De medebestuursfunctie van de oude Universiteitsraad verdwijnt hiermee volledig. Door deze verandering wordt ook ORAS gedwongen anders te werk te gaan, omdat over veel punten slechts advies gegeven kan worden.

Bij de verkiezingen van 2008 en 2009 wist ORAS 8 van de 10 zetels te bemachtingen. Ondertussen ging het met AAG steeds slechter. De verkiezingen van 2008 deed de partij niet mee, om een jaar de tijd te hebben orde op zaken te stellen. In plaats van AAG deed het Principe mee, die 2 zetels haalde. In mei 2009 deed AAG opnieuw mee aan de verkiezingen, maar wist wederom slechts 2 zetels te halen. In maart 2010 maakte de partij bekend niet mee te doen aan de verkiezingen in mei, en zichzelf op te heffen. In het collegejaar 2010/2011 was ORAS de enige partij die mee deed. Er is toen vaak naar buiten gecommuniceerd dat er de mogelijkheid is om een nieuwe partij te beginnen. Middels posters en een visie folder heeft ORAS zich scherper geprofileerd in de hoop dat er een nieuwe partij op zou staan. Begin 2011 is er toen een nieuwe partij opgericht die mee zou gaan doen met de verkiezingen.

Verkiezingen mei 2011 en huidige situatie

Sinds 2011 bestaat de studentenraad weer uit twee partijen, ORAS en Lijst Beta. In 2011-2012 had ORAS 7 zetels, in 2012-2013 6. Tijdens de campagne in 2013 heeft ORAS de 7e zetel weer teruggewonnen. Dit is vastgehouden bij de campagne in 2014 en 2015, wederom 7 zetels voor ORAS. Tijdens de campagne kleurde het Mekelpark groen-geel en appels werden rijkelijk uitgedeeld. De huidige voorzitter is Lex Razoux Schultz die naast voorzitter van de fractie ORAS ook voorzitter van de studentenraad is.

Een reactie