Studentenraad TU Delft
Header

Vergadercyclus

Binnen de studentenraad is er een bepaalde cyclus die wordt doorlopen. In totaal zijn er 4 fases die allemaal 1 week in beslag nemen.

Week 1, Het agendaoverleg

Het agendaoverleg (AO) is een informeel verleg met Anka Mulder (Vice President for Education and Operations van het CvB), dit is de vaste gesprekspartner van de SR. In dit overleg wordt de agenda van de overlegvergadering (OV) opgesteld. Punten kunnen aangedragen worden door de SR en door Anka Mulder. De aanwezigen zijn de voorzitter en secretaris van de SR, Anka Mulder, ambtelijk secretaris van de SR en de technisch vergaderleider van de SR.

Week 2, Commissievergaderingen

Binnen de SR zijn er een aantal raadscommissies. Binnen deze commissies worden de punten uitgebreid doorgenomen die op de OV besproken zullen worden. Binnen de raadscommissies kun je met de portefeuillehouders van beide partijen diep op de onderwerpen in gaan. Daarna worden ze nog besproken met de gehele studentenraad op de Interne vergadering (IV).

Week 3, Interne vergadering (IV)

De interne vergadering is een formele vergadering tussen de partijen binnen de studentenraad. Hierbij zijn ook de technisch vergaderleider en de ambtelijk secretaris aanwezig. In de IV wordt de OV voorbesproken. De standpunten en strategie worden hier bepaald n.a.v. de agendapunten.

Week 4, Overlegvergadering (OV)

De overlegvergadering is een formele vergadering tussen de SR en het CvB (Anka Mulder). De vergadering is open voor toeschouwers. In de OV wil je toezeggingen van Anka Mulder over bepaalde punten en als studentenraad gevraagd én ongevraagd advies geven.  Behalve Anka Mulder en de SR zijn hier ook weer de ambtelijk secretaris en de technisch vergaderleider aanwezig.  Daarnaast kunnen nog mensen van de staf worden uitgenodigd om een toelichting of presentatie te geven bij bepaalde onderwerpen. Onder te toeschouwers vallen vaak FSR-leden, Studieverenigingen, Studentenverenigingen en de Delta (universiteitskrant). De Delta gebruikt regelmatig punten van de OV voor hun artikelen.