Studentenraad TU Delft
Header

OV 18 december

Net voor de kerstvakantie is er voor de derde keer dit collegejaar vergaderd tussen het College van Bestuur (CvB) en de Studentenraad. Er stonden drie punten op de agenda:

  • RAS-regeling
  • Vernieuwing accreditatiestelsel
  • Topsportbeleid

RAS-regeling

RAS staat voor Regeling Afstudeersteun Studenten. Met deze regeling wordt er gezorgd dat uitloop op je studievoortgang gecompenseerd wordt. Zo krijgen besturen van studie- en studentenverenigingen financiële compensatie voor de maanden dat ze niet studeren, maar wel collegegeld betalen. Ook wordt de uitloop op je studie door de RAS erkent als nuttig bestede tijd.

Op dit moment is de RAS gekoppeld aan de studiefinanciering. Als de studiefinanciering verdwijnt door de nieuwe wet die het leenstelsel inluidt, betekent dit dat de RAS-regeling aangepast moet worden. Om duidelijkheid te geven aan studenten die eventueel volgend jaar een activiteit willen doen waarvoor RAS beschikbaar is, is er gepleit voor haast achter een nieuwe regeling.

In een notitie van ORAS die is besproken in de Overlegvergadering wordt geadviseerd tot de volgende acties:

  • De RAS regeling laten bestaan zoals voorgaande jaren waarbij het budget minstens gelijkt blijft en liever groeit;
  • Het groeiende aantal RAS-aanvragen voor onvoorziene omstandigheden mogen niet resulteren in een mindering in RAS-maanden voor bestuurlijke activiteiten;
  • Duidelijkheid scheppen omtrent de RAS-regeling en dit tijdig communiceren aan de RAS-ontvangende verenigingen (voor 1 maart).

Ondertekend door alle studieverenigingen (SVR), studentenverenigingen (VeRa) en de gehele Studentenraad is deze notitie besproken met het CvB. Het CvB ziet het budget niet graag groeien en wilde daar ook geen andere toezeggingen over doen. Ook kon het CvB nog niets zeggen over de nieuwe vorm van de RAS, omdat dat nog niet besloten was binnen het College van Bestuur. Wel wilde het CvB zich wagen aan de deadline van 1 maart, die volgens hem haalbaar is.

Vernieuwing accreditatiestelsel

Om jezelf een universiteit te noemen moet de instelling ‘geaccrediteerd’ worden. Externe partijen komen kijken op de instelling om te zien of de kwaliteit van de instelling en haar onderwijs goed gewaarborgd wordt. Omdat het op dit moment erg veel tijd en moeite met zich meebrengt om alle faculteiten afzonderlijk te accrediteren, gaan er geluiden op bij Nederlandse universiteiten om dit systeem te versimpelen. Er is tijdens de Overlegvergadering een presentatie gegeven over het huidige systeem en de veranderingen die worden voorgesteld door andere universiteiten. Andere universiteiten zouden liever zien dat alleen de manier waarop de instelling zelf hun onderwijs beoordelen, wordt beoordeeld. De Studentenraad gaat naar aanleiding van deze presentatie een mening vormen over het onderwerp.

Topsportbeleid

De TU Delft wil dat het mogelijk is om te studeren en daarnaast op hoog niveau te sporten. Afgelopen Overlegvergadering heeft de Topsportcoördinator van de TU Delft een presentatie gegeven over de wijzigingen die de TU wil maken in het beleid om meer flexibiliteit in het curriculum te geven aan deze groep studenten. Zo wil de TU meer ondersteuning geven in de vorm van begeleiding en de mogelijkheid om op afstand tentamens te maken. De Studentenraad is positief tegenover meer flexibiliteit voor topsporters, maar vindt eigenlijk dat deze flexibiliteit (geen verplichte colleges, geen verplichte tussentijdse toetsen) voor alle studenten moet gelden. De verantwoordelijkheid die men hierbij zelf moet nemen vindt de Studentenraad leerzaam voor alle studenten.

 

Een reactie