Studentenraad TU Delft
Header

Vereniging

Een deel van de vereniging na een diner

De Organisatie RAtionele Studenten bestaat uit twee groepen, de fractie in de Studentenraad en de Vereniging. De leden van de vereniging bestaan uit oud-fracties en lijstduwers, mensen die direct met ORAS te maken hebben, en mensen die betrokken worden bij de onderwerpen die ORAS behandeld.

De vereniging ORAS werkt nauw samen met de fractie voor een stabiele lijn in de wisselende jaren. De leden van ORAS zorgen voor continuïteit doormiddel van direct contact en de ledenvergaderingen. Ieder jaar worden er een verschillend aantal activiteiten georganiseerd voor de vereniging. De Algemene Leden Vergadering is hierbij de belangrijkste, het beleid van de fractie wordt hier besproken en goedgekeurd. Ook wordt er iedere maand een borrel georganiseerd voor alle leden van de vereniging. Deze borrel vindt plaats op verschillende studentenverenigingen.

Hier is meer informatie te vinden over de historie van de vereniging ORAS. De visie van ORAS is hier te vinden. De uitwerking van de visie op een aantal onderwerpen is hier te vinden.