Huidige fractie (2020/2021)

Fractie 48 zal vanuit ORAS de studenten vertegenwoordigen in het collegejaar 2020/2021. De ORAS-fractie bestaat dit jaar uit 7 personen. De fractie spreekt vanuit de vereniging en de achterban met medewerkers, het College van Bestuur (CvB) en neemt deel in werkgroepen betreffende het onderwijs, faciliteiten en studentenzaken. Wil jij volgend jaar ook onderdeel uitmaken van de fractie? Scroll naar beneden for meer informatie.

20200923-TUDelft-160-web

Job Vlak

Chair

Function: Chair Central Student Council and Chair ORAS
Portfolio: Education
Specialisation: Regulations

20200923-TUDelft-163-web

Benjamin Witmer

Secretary

Portfolio: Education
Specialisation: Research trip
Consultation: Communication TU Delft

20200923-TUDelft-165-web

Caroline van Winkel

Treasurer

Portfolio: Faciliteiten - ICT
Specialisation: Research trip
Consultation: Facultair Overleg (FO)

20200923-TUDelft-169-web

Pepijn van Sabben

Vice Chair

Portfolio: Faciliteiten - Campus
Specialisation: Campaign team

20200923-TUDelft-175-web

Maud Adams

External Affairs

Portfolio: Studentenzaken – X (voormalig S&C), Owee/KMT, Dreamteams, Ontplooiing, Library
Specialisation: Campaign team
Consultation: Studieverenigingen Raad (SVR), Student Association Council (VeRa)

20200923-TUDelft-177-web

Guus Gorsse

Marketing

Portfolio: Studentenzaken – Regeling Profileringsfonds (RPF), Internationalisering, Integriteit, Huisvesting, Leadership Academy
Specialisation: Finance TU Delft
Consultation: Student Association Council (VeRa)

20200923-TUDelft-182-web

Charlotte Eijkelkamp

Communications

Portfolio: Education
Specialisation: Board ORAS
Consultation: Studieverenigingen Raad Onderwijs (SVR-O)

More about the current faction

Job Vlak

Age: 20
Studie: Technische Wiskunde

 

Hallo! Mijn naam is Job Vlak en ik zal de rol van voorzitter van de centrale studentenraad en fractievoorzitter van ORAS dit collegejaar vervullen. Dat betekent onder meer dat ik het aanspreekpunt ben voor alle officiële relaties binnen en buiten de TU Delft, zoals bijvoorbeeld het College van Bestuur en de pers.

Daarnaast houd ik me samen met Benjamin en Charlotte bezig met onderwijszaken. Hierbinnen neem ik de specifieke dossiers onderwijsinnovatie, het Leiden-Delft-Erasmus verband, kwaliteitszorg en de strategische agenda op me.

Tot slot werp ik een kritische blik op alle regelementen van de TU en kijk ik of ze zo nodig aangepast moeten worden. Heb je vragen over je rechten en plichten als student? Of heb je mooie ideeën voor aankomend jaar? Je kunt me altijd bereiken via job@oras.nl!

Pepijn van Sabben

Age: 22
Studie: Civiele Techniek

 

Hey, mijn naam is Pepijn en dit collegejaar (2020/2021) zal ik de vicevoorzitter van de 48e ORAS fractie zijn. Hierbij ben ik onder andere verantwoordelijk dat de visie die ORAS heeft, wordt gewaarborgd in ons handelen.

Verder ga ik samen met Caroline de faciliteiten van de TU verbeteren. Daarbinnen zal ik me vooral bezig houden met de faciliteiten op de campus. Denk hierbij aan de bouw van het nieuwe gebouw Echo, het vervoer naar de TU en het verbeteren van onderwijszalen. Ook ga ik me bezig houden met de horeca gelegenheden en de retail afdelingen.

Naast verantwoordelijk voor de visie en de campus ben ik ook samen met Maud verantwoordelijk voor de campagne. Hopelijk kunnen we daarbij dit jaar wel weer de hele campus groen en geel kleuren en iedereen blij maken met onze groene appels.

Heb je nog vragen over de visie van ORAS, campus gerelateerde zaken of onze campagne? Mail me dan op pepijn@oras.nl

Charlotte Eijkelkamp

Age: 19
Studie: Computer Science and Engineering

 

Hoi!! Ik ben Charlotte en ben komend jaar de commissaris communicatie van ORAS. Dit betekent dat ik samen met onze commissaris marketing, Guus, het promoteam vorm! We zorgen er voor dat de studenten op de hoogte blijven van alles wat ORAS doet, maar zo ook inhoudelijke zaken die zich afspelen op de TU Delft. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de ‘ORAS komt naar je TU-dagen’.  Hier houden wij 3 tot 4 keer per jaar een TU-wijde enquête om goed op de hoogte te blijven van de mening van de studenten.


Daarnaast houd ik me bezig met de portefeuille onderwijs. Binnen deze portefeuille hou ik me specifiek bezig met de dossiers studiesucces, studiebegeleiding, verbreding in het onderwijs en de herinvesteringen in de onderwijskwaliteit. Verder neem ik deel aan het SVR-O, waar alle commissarissen onderwijs van alle studieverenigingen plaats nemen om alles over onderwijs te bespreken.

Ten slotte ben ik ook deel van het ORAS-bestuur, als Algemeen Bestuurslid. Het ORAS bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging ORAS en organiseert verschillende activiteiten voor de actieve en gemotiveerde student.

Benjamin Witmer

Age: 21
Studie: Civiele Techniek

 

Hey! Mijn naam is Benjamin en in het collegejaar 2020/2021 zal ik de functie van Secretaris vervullen. Dit houdt in dat ik me aankomend jaar onder andere bezig ga houden met de inkomende en uitgaande mails/post, het archief en de notulen.

Daarnaast zal ik samen met Job en Charlotte de portefeuille onderwijs op me nemen. Binnen deze portefeuille ga ik me onder andere bezighouden met de Bachelor instroom, Masters, Minors en (inter)nationale betrekkingen. Voor vragen, input of opmerkingen ben ik altijd te bereiken via benjamin@oras.nl.

Tot slot zal ik aankomend jaar samen met Caroline de onderzoeksreis organiseren. Tijdens deze reis bezoeken wij andere universiteiten om gave nieuwe ideeën en goede initiatieven op te doen waar we hier in Delft van kunnen leren en eventueel ook kunnen implementeren.

Maud Adams

Age: 21
Studie: Life Science and Technology

 

Hee! Ik ben Maud en dit jaar ben ik de Commissaris Extern van ORAS. Ik zal het contact met alle studie- en studentenverenigingen op mij nemen om ze op de hoogte te houden van alles waar wij als ORAS mee bezig zijn. k zit als informant in de Studie Verenigingen Raad (SVR) waardoor de communicatie tussen ORAS en de verenigingen optimaal kan verlopen. Verder krijg ik via de SVR ook veel input van de verenigen waar wij vervolgens werk van kunnen maken

Verder zal ik samen met Guus de portefeuille studentenzaken op me nemen. Hierbinnen zal ik mij onder andere bezighouden met het sport en cultuur centrum X van de TU Delft.  Ook onderhoud ik contact met Dreamteams en de Library voor projecten zoals de promotiemarkt. Ontplooiing naast je studie vind ik ook erg belangrijk en hier zal ik mij dan ook dit jaar voor in gaan zetten.  Voor vragen/opmerkingen over deze onderwerpen ben ik te bereiken op maud@oras.nl!

Ook zal ik samen met Pepijn verantwoordelijk zijn voor de campagne. Samen gaan we de campus voor 2 weken groen-geel kleuren om onze positie in de Studentenraad te behouden! De campagne is de uitgelezen kans om de studenten kennis te laten maken met ORAS en te laten zien waar wij voor staan!

Caroline van Winkel

Age: 22
Studie: Aerospace Engineering

 

Hoi! Ik ben Caroline en komend collegejaar ben ik penningmeester van de ORAS fractie. Met deze functie zal ik alle financiële zaken van de fractie goed op orde houden.

Verder ben ik verantwoordelijk voor ICT binnen de faciliteiten portefeuille. Dit houdt in dat ik mij bezig zal gaan houden met het verbeteren van Collegerama, Brightspace en de MyTUDelft app, maar ook met printers, de vindbaarheidstool en het laptopproject. Voor alle ICT-gerelateerde vragen kan je altijd mailen naar caroline@oras.nl

Naast penningmeester en faciliteiten ICT ga ik ook de onderzoeksreis organiseren samen met Benjamin. Elk jaar gaat ORAS langs bij buitenlandse universiteiten om te kijken waar we als TU Delft van kunnen leren. Afgelopen jaar is ORAS bijvoorbeeld naar Texas en Mexico geweest om online onderwijs te onderzoeken, zeker toepasselijk in deze tijden!

Guus Gorsse

Age: 21
Study: Mechanical Engineering

 

Hoi hoi, ik ben Guus. Ik ga me dit jaar inzetten als commissaris Marketing van ORAS. Hierbij ga ik samen met Charlotte zorgen voor de uitstraling van ORAS als promoteam. Het is belangrijk dat studenten weten wat er speelt op de TU. Daarom zullen wij ervoor zorgen dat studenten weten hoe ORAS bezig is om hun belangen te behartigen.

Daarnaast zal ik me dit jaar gaan bezighouden met de portefeuille studentenzaken. Samen met Maud zal ik me gaan inzetten voor alle dingen die belangrijk voor studenten zijn naast het onderwijs en faciliteiten. Hierbij zal ik me specifiek gaan focussen op de dossiers van RPF, Internationalisering, Leadership Academy, Huisvesting en Integriteit. Het Regeling Profilerings Fonds (dit is de nieuwe naam van RAS) gaat dit jaar herzien worden. Daarom zal ik mezelf daar dit jaar op focussen. Als je vragen, input of opmerkingen hebt dan kan je me altijd mailen of bellen! Wij zetten ons in voor ruime kansen binnen de TU voor studenten om zich te ontplooien. Dit betekent dat er ook ruime kansen moeten zijn voor studenten om buitenlandervaring op te kunnen doen binnen hun studententijd. Ik zal me daarom hier onder andere voor inzetten binnen het dossier internationalisering.  

De geldstromen van de TU worden elk jaar beoordeeld door de studentenraad. Ik zal dit jaar daarom ook de begroting en de jaarrekening evalueren en kijken of deze in lijn zijn met de huidige ontwikkelingen binnen de TU en binnen het land. Het is belangrijk dat ook hier de belangen van de studenten in gewaarborgd worden.

Mocht je over een van mijn onderwerpen een vraag, opmerking of input hebben, dan kun je me bereiken via de telefoon of via guus@oras.nl!