Huidige fractie (2022/2023)

Fractie 50 zal vanuit ORAS de studenten vertegenwoordigen in het collegejaar 2022/2023. De ORAS-fractie bestaat dit jaar uit 7 personen. De fractie spreekt vanuit de vereniging en de achterban met medewerkers, het College van Bestuur (CvB) en neemt deel in werkgroepen betreffende het onderwijs, faciliteiten en studentenzaken. 

v.l.n.r. Fien de Mol van Otterloo, Sanne Koomans, Maarten de Jong, Marten Leenders, Julie Tazelaar, Isabel Mens, Bart van Koeveringe

More about the current faction