Huidige fractie (2023/2024)

Fractie 51 zal vanuit ORAS de studenten vertegenwoordigen in het collegejaar 2023/2024. De ORAS-fractie bestaat dit jaar uit 7 personen. De fractie spreekt vanuit de vereniging en de achterban met medewerkers, het College van Bestuur (CvB) en neemt deel in werkgroepen betreffende het onderwijs, faciliteiten en studentenzaken. 

v.l.n.r. Jozua Heule, Alexandra Schelling, Maud Reinders, Jelle Stap, Madelon van Haften, Tessa Hartog, Matthijs van Teeffelen

More about the current faction