Nieuwe RAS-regeling: het Profileringsfonds

De RAS, of sinds heden Profileringsfonds, is al jaren een gevoelig dossier voor het college van bestuur en student. Het profileringsfonds is een wettelijke vastgestelde verplichting voor Overheidsinstellingen in het hoger onderwijs om voorzieningen te treffen in de vorm van financiële ondersteuning voor studenten die studievertraging oplopen als gevolg van bijzondere omstandigheden (e.g., ziekte, zwangerschap, […]

New RAS: the Profiling Fund

RAS, or now so called Profiling Fund, has been a real sensitive subject between the Board of University and the students. The Profiling Fund is financial support system which states that every public educational institution has to offer to students who experience delay in their studies due to certain forseen or unforeseen circumstances( e.g., illness, […]