April 6, 2018

Result ORAS comes TU you about Capacity and Lectures

Introduction Before the Christmas break our first “ORAS Comes TU” survey took place. This is a TU-wide student survey we hold three times a year; a different subject each time. In this way we can see where students stand regarding important matters, so we can use this in our policy and the advice we give […]

Resultaten OKNJT ‘Capaciteit & Hoorcolleges’

Inleiding Voor de kerstvakantie vond de eerste “ORAS komt naar je TU” plaats, onze driejaarlijkse TU-brede studentenenquête. Deze enquêtes houden we om de mening van studenten te peilen op belangrijke onderwerpen, zodat we dit kunnen meenemen in ons beleid en ons advies aan het College van Bestuur. Dit keer was het onderwerp “capaciteit en hoorcolleges”. […]