Visie Internationalisering

De afgelopen jaren is de TU Delft internationaler geworden en is het aantal internationale studenten toegenomen. In 2017 was 20 procent van de TU Delft studenten internationaal. Bij deze verandering hoort ook een visie van ORAS. ORAS is er voor alle actieve en gemotiveerde studenten, dus ook voor de actieve en gemotiveerde internationale student. Onze […]

Vision on Internationalisation

In recent years the TU Delft has become more and more international. In 2017 20% of the TU Delft student population was international. With this shift we felt the need to write an accompanying vision as ORAS. ORAS represents the active and motivated students, so also the international active and motivated students. Our vision on […]