fbpx

Functieverdeling Fractie 44

Terwijl we nog werken aan onze laatste speerpunten op het gebied van Onderwijs, Faciliteiten en Studentenzaken is het ook alweer tijd om de nieuwe fractie in te werken. De portefeuilles zijn inmiddels verdeeld en Fractie 44 staat te trappelen om te beginnen.

Op onderwijsgebied is ORAS bezig geweest met het verbeteren van de Engelse taalvaardigheid van docenten. De Master Technical Medicine is goedgekeurd en de maatregelen om het studiesuccess te vergroten worden geëvalueerd. Daarnaast is er hard gewerkt aan de toegankelijkheid van studiebegeleiding. Komend jaar zal er een evaluatie van de BSa plaatsvinden en wordt er aan een nieuwe strategische agenda van de universiteit gewerkt, een leuke uitdaging. Ellard, Josephine en Valerie zullen zich voor deze en andere punten gaan inzetten als portefeuillehouders op onderwijs.

Max en Natalie gaan zich komend jaar inzetten voor voldoende en goede faciliteiten op campus. Dit jaar hebben we gezorgd voor meer studieplekken op 3mE, CiTG en vooral de UB. Ook hebben we er voor gezorgd dat voor steeds meer studenten het mogelijk is om hun tentamen online in te zien. Hier zullen we ons volgend jaar wederom voor inzetten en daarnaast zullen Max en Natalie zich bezig houden met de implementatie van de nieuwe digitale leeromgeving en het online inzichtelijk maken van de bezetting van onderwijszalen en studieplekken.

Als laatste zullen Mathias en Lucas waarborgen dat de Delftse identiteit behouden blijft op het gebied van ontplooiing. Met een grote groei van internationale studenten moet er goed worden gekeken naar de integratie van internationale en nationale studenten. Ook willen we ervoor zorgen dat meer studenten in het buitenland kunnen studeren, en dat dit op een makkelijke manier kan. Daarnaast zal S&C gedurende heel volgend jaar verbouwd worden, en zal ORAS ervoor zorgen dat studenten ook tijdens de verbouwing kunnen blijven sporten en betrokken worden bij de invulling van het nieuwe gebouw. Ook de RAS regeling zal volgend jaar weer door ORAS opgepakt om het actieve studentenleven te blijven ondersteunen.

De functies en portefeuilles op een rijtje:

Mathias de Koning – Voorzitter, Studentenzaken
Natalie Brik – Secretaris, Faciliteiten Campus en Huisvesting
Ellard Volmer – Penningmeester, Onderwijs
Max Capelle – Vicevoorzitter, Faciliteiten Campus en Huisvesting (ICT)
Valérie de Vlam- Commissaris Extern, Onderwijs
Josephine Dumas – Commissaris Marketing, Onderwijs
Lucas Pijnacker Hordijk – Commissaris Communicatie, Studentenzaken

v.l.n.r. Ellard Volmer, Natalie Brik, Mathias de Koning, Valérie de Vlam, Max Capelle, Josephine Dumas, Lucas Pijnacker Hordijk
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp