Board year without tuition fee

Het voorstel Collegegeldvrij Besturen is een voorstel van Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66) wat op 12 juni 2012 door de Tweede Kamer is aangenomen. Dit voorstel houdt in dat wanneer een student zich een jaar fulltime bezighoudt met een bestuursfunctie, studentenproject, topsport of medezeggenschap, hij of zij zich in kan schrijven bij de universiteit en daarbij geen collegegeld hoeft te betalen. Hierbij vervalt wel het recht op onderwijs volgen én tentaminering ten tijden van je bestuursactiviteit, waardoor je geen studievoortgang kan boeken tijdens je bestuursjaar. Echter behoud je met Collegegeldvrij Besturen wél je recht op het gebruik kunnen maken van de regeling profileringsfonds (RPF). In 2016 is er vanuit Den Haag een toevoeging op Collegegeldvrij Besturen gekomen dat bepaalt dat je ook tijdens het jaar dat je collegegeldvrij bestuurt, gebruik kan maken van de DUO regeling (lenen), OV kaart, een studentenrekening kan afsluiten bij een bank en in bijvoorbeeld een DUWO huis mag blijven wonen.

History

Toen in het collegejaar 2010-2011  bekend werd dat er een langstudeerboete zou komen, heeft ORAS dit meteen ter sprake gebracht op de TU Delft en Den Haag. Er zijn in dat jaar politici naar Delft gekomen voor werkbezoeken, dit was begin 2012. Onder andere Jasper van Dijk (SP), Tanja Jadnanansing (PvdA), Harm Beertema (PVV) en Anne-Wil Lucas (VVD) zijn langsgekomen. Mede dankzij deze lobby zijn Boris van der Ham en Anne-Wil Lucas toen met het voorstel Collegegeldvrij Besturen (CgvB) gekomen. Daarnaast zijn er op 29 november 2011 en 21 januari 2012 twee manifesten georganiseerd i.s.m. de VSSD en studie- en studentenverenigingen.

Op 21 februari 2012 hebben Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66) het voorstel Collegegeldvrij Besturen ingediend. Dit is op 12 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. De kern van dit voorstel is dat een studentbestuurder zich kan uitschrijven bij de instelling, maar nog steeds gebruik kan maken van geld uit het profileringsfonds (lees: RPF).  Collegegeldvrij besturen werd ook op de TU Delft ingevoerd in collegejaar 2012-2013.

In de loop van 2012 verdween de langstudeerboete en daarmee werd het voordeel van CgvB kleiner, omdat je geen boete meer zou krijgen als je te lang studeert. Studentenbestuurders hoefden geen collegegeld te betalen, maar door CgvB verloren zij hun rechten als studenten:

  • Geen leenfaciliteiten bij DUO;
  • Geen studentverzekering;
  • Geen studentenlening of -rekening bij banken;
  • Geen studentenhuisvesting bij DUWO;
  • Geen OV-jaarkaart.

Door het wegvallen van deze rechten en de langstudeerboete was CgvB niet meer interessant voor studenten en verdween.

In herziening van de RAS-regeling in 2016 heeft F43 geprobeerd de Collegegeld Compensatie Regeling in te voeren. Hierbij zouden bestuurders (wij wilden zowel full- als parttime) hun betaalde collegegeld gecompenseerd krijgen door de TU door een hogere vergoeding van de RPF bestuursmaand. De gesprekken sprongen vroegtijdig en de overgangsregeling werd ingesteld (zelfde regeling voor nog een jaar langer)

In Januari 2016 werd er een nieuw amendement ingediend (door Mohandis en Duisenberg) op de wetgeving op Collegegeldvrij Besturen.  Dit maakt het inmiddels “Collegegeldvrij Besturen 4.0” is. Het oorspronkelijke voorstel was niet zo aantrekkelijk voor studenten, maar door het amendement weer verbeterd voor studenten. Studentenbestuurders hoeven geen collegegeld te betalen, maar door CgvB verloren zij hun rechten als studenten, maar nu hebben ze wel recht op:

  • Leenfaciliteiten bij DUO;
  • Studentenlening of -rekening bij banken;
  • OV-jaarkaart.
  • Studentenhuisvesting bij DUWO

Dit is een stuk voordeliger voor studenten, en daarom heeft Fractie 44 ook geprobeerd dit door te voeren in het herzien van de RAS-regeling. Tijdens deze gesprekken is besloten de discussie toch los van elkaar te trekken door de complexiteit hiervan.

Status

TU Delft heeft anno 2023 nog geen Collegegeldvrij Besturen ingevoerd. Dit is echter wel iets waar wij ons al jaren voor inzetten en ons voor zullen blijven inzetten tot dat deze regeling ook op de TU Delft wordt  ingevoerd. Sinds het jaar 2021/2022 zijn de gesprekken met de TU wel een stuk serieuzer geworden omtrent dit onderwerp en we hopen dan ook spoedig dat deze regeling op de TU getroffen gaat worden. Voel jij je als voltijdsbestuurder onjuist behandeld door de TU, omdat je collegegeld moet betalen óf wil jij graag een voltijdsbestuur doen, maar wordt je in financieel opzicht tegengehouden door het collegegeld dat je verplicht moet betalen? Neem contact op met profileringsfonds@oras.nl, dan kunnen we een keer afspreken om het over jouw persoonlijke situatie hebben!

Ideale situatie

Volgens ORAS zou geen enkele voltijdsbestuurder collegegeld hoeven te betalen, indien deze persoon geen gebruik kan maken van het onderwijs tijdens zijn/haar bestuursjaar. Het zou aan de bestuurder moeten zijn om te bepalen of hij/zij wel studiepunten wil behalen tijdens zijn/haar bestuursjaar. In het geval deze bestuurder aangeeft dit niet te lukken en daardoor geen gebruik maakt van het onderwijs, zou deze student ook geen collegegeld hoeven te betalen. ORAS is daarom een voorstander en voorvechter van Collegegeldvrij Besturen en blijft zich hier keihard voor blijven inzetten in de toekomst.

en_GBEN

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!