Board year without tuition fee

CgvB
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Het voorstel Collegegeldvrij Besturen is een voorstel van Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66) wat op 12 juni 2012 door de Tweede Kamer is aangenomen. Dit voorstel houdt in dat wanneer een student zich een jaar fulltime bezighoudt met een bestuursfunctie, studentenproject, topsport of medezeggenschap, hij of zij zich in kan schrijven, daarbij geen collegegeld hoeft te betalen en dus geen onderwijs/tentamens kan volgen/maken, maar nog wel gebruik kan maken van het profileringsfonds (RAS) en kunnen sinds 2016 wel gebruik maken van de DUO regeling, OV kaart, en de studentenrekening.

Geschiedenis

Toen in het collegejaar 2010-2011  bekend werd dat er een langstudeerboete zou komen, heeft ORAS dit meteen ter sprake gebracht op de TU Delft en Den Haag. Er zijn in dat jaar politici naar Delft gekomen voor werkbezoeken, dit was begin 2012. Onder andere Jasper van Dijk (SP), Tanja Jadnanansing (PvdA), Harm Beertema (PVV) en Anne-Wil Lucas (VVD) zijn langsgekomen. Mede dankzij deze lobby zijn Boris van der Ham en Anne-Wil Lucas toen met het voorstel Collegegeldvrij Besturen (CgvB) gekomen. Daarnaast zijn er op 29 november 2011 en 21 januari 2012 twee manifesten georganiseerd i.s.m. de VSSD en studie- en studentenverenigingen.

Op 21 februari 2012 hebben Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66) het voorstel Collegegeldvrij Besturen ingediend. Dit is op 12 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. De kern van dit voorstel is dat een studentbestuurder zich kan uitschrijven bij de instelling, maar nog steeds gebruik kan maken van geld uit het profileringsfonds (lees: RAS).  Collegegeldvrij besturen werd ook op de TU Delft ingevoerd in collegejaar 2012-2013.

In de loop van 2012 verdween de langstudeerboete en daarmee werd het voordeel van CgvB kleiner, omdat je geen boete meer zou krijgen als je te lang studeert. Studentenbestuurders hoefden geen collegegeld te betalen, maar door CgvB verloren zij hun rechten als studenten:

  • Geen leenfaciliteiten bij DUO;
  • Geen studentverzekering;
  • Geen studentenlening of -rekening bij banken;
  • Geen studentenhuisvesting bij DUWO;
  • Geen OV-jaarkaart.

Door het wegvallen van deze rechten en de langstudeerboete was CgvB niet meer interessant voor studenten en verdween.

In herziening van de RAS-regeling in 2016 heeft F43 geprobeerd de Collegegeld Compensatie Regeling in te voeren. Hierbij zouden bestuurders (wij wilden zowel full- als parttime) hun betaalde collegegeld gecompenseerd krijgen door de TU door een hogere vergoeding van de Ras bestuursmaand. De gesprekken sprongen vroegtijdig en de overgangsregeling werd ingesteld (zelfde regeling voor nog een jaar langer)

In Januari 2016 werd er een nieuw amendement ingediend (door Mohandis en Duisenberg) op de wetgeving op Collegegeldvrij Besturen.  Dit maakt het inmiddels “Collegegeldvrij Besturen 4.0” is. Het oorspronkelijke voorstel was niet zo aantrekkelijk voor studenten, maar door het amendement weer verbeterd voor studenten. Studentenbestuurders hoeven geen collegegeld te betalen, maar door CgvB verloren zij hun rechten als studenten, maar nu hebben ze wel recht op:

  • Leenfaciliteiten bij DUO;
  • Studentenlening of -rekening bij banken;
  • OV-jaarkaart.

Dit is een stuk voordeliger voor studenten, en daarom heeft Fracite 44 ook geprobeerd dit door te voeren in het herzien van de RAS-regeling. Tijdens deze gesprekken is besloten de discussie toch los van elkaar te trekken door de complexiteit hiervan.

Status

TU Delft heeft anno 2017 nog geen Collegegeldvrij Besturen ingevoerd.

Ideale situatie

Volgens de visie van ORAS zou elke fulltime bestuurder geen collegegeld hoeven te betalen als hij/zij een fulltime bestuursbeurs krijgt, zonder korten op fulltime bestuurders in Delft.
Door wegvallen van de basisbeurs en het invoeren van het leenstelsel wordt het financiële aspect bij besturen steeds een zwaardere afremmende factor.
ORAS is daarom een voorstander en voorvechter voor Collegegeldvrij besturen