Education in the master

General Summary

Het dossier masteronderwijs is in het leven geroepen omdat vanuit de Studentenraad (maar ook vanuit TU centraal) vaak op bachelorzaken gefocust wordt. Dit komt door het grote aantal masteropleidingen, de diversiteit van de masteropleidingen en doordat het onderwijs makkelijk op decentraal niveau gecoordineerd kan worden. Echter is het ook belangrijk om te weten wat er in het masteronderwijs speelt. Onderwerpen die onder dit dossier vallen zijn bijvoorbeeld: masterlengte, afstuderen waar je zelf wilt en waarborging van kwaliteit van de master en van het diploma. Masteronderwijs is iets wat erg decentraal geregeld is, dus onze rol van is vooral om via SV’s of masterdisputen centrale problemen op het gebied van masteronderwijs te inventariseren.

History

In het collegejaar 2008-2009 werd het onderwerp masteronderwijs voor het eerst op de kaart gezet. In dat jaar is vooral gekeken naar problemen door kwaliteitsverschillen bij verschillende masterinstroom (internationale studenten, studenten buiten Delft, studenten binnen Delft). Ook stammen de nog steeds bestaande Master Kick Off Days uit deze tijd. In collegejaar 2012-2013 is gekeken naar uitloop van het afstuderen die soms wordt veroorzaakt of geinitieerd door afstudeerbegeleiders. Echter was dit een te decentraal probleem om centraal op te pakken. Het jaar daarna heeft vooral de Harde Knip veel gespeeld. Tijdens collegejaar 2014-2015 is weer een begin gemaakt aan wat concretere masteronderwijszaken. Dit jaar hebben we namelijk ingezet op afstuderen waar je zelf wilt, dus ook bijvoorbeeld bij je eigen bedrijf.

Huidige status

Vaak wordt masteronderwijs geëvalueerd per opleiding, via masterdisputen. Echter komt er misschien in collegejaar 2017-2018 een TU centrale masterevaluatie.

Ook zal er volgend jaar weer een alumni-enquete (hiervoor geheten de WO-monitor) afgenomen worden. In deze enquete wordt gevraagd aan alumni wat ze van hun opleiding aan de TU Delft vonden maar vooral worden er ook vragen gesteld waar ze nu mee bezig zijn en hoe ze bijvoorbeeld aan een baan gekomen zijn.

en_GBEN

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!