Minors

General Summary 

De minor mogelijkheden in Delft liggen binnen de studie (verdieping of verbreding), maar ook daarbuiten in de vorm van een ondernemerschap-, stage-, of buitenlandminor. Studenten kunnen daarnaast ook een minor zelf samenstellen met een vrije minor buiten of binnen de TU. Dit moet wel een samenhangend vakkenpakket zijn. Voor de meeste studies in Delft is er voor een minor programma een ruimte van 30 punten voor, met de studie Klinische Technologie als enige uitzondering. De minors die de TU zelf aanbiedt vallen alleen in het eerste semester. Rond april organiseert de TU een centraal voorlichtingsevenement en verder is er veel online informatie te vinden over de minors. In april is het eerste inschrijfmoment voor de minor, waarbij studenten een top 5 kunnen opgeven. In dit inschrijfmoment kan de student zich opgeven voor de selectieminors. In mei is een tweede inschrijfmoment voor de niet-selectie minors.

Dankzij ORAS is er ook de mogelijkheid om een van de LDE Minors te doen, een samenhangend vakkenpakket van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast wordt er in de eerste inschrijfronde capaciteit vrijgehouden voor Delftse studenten bij minors die volledig worden georganiseerd door de Universiteit Leiden of de Erasmus Universiteit Rotterdam.

History 

In februari 2004 verscheen de definitieve versie van het Sectorplan Wetenschap en Technologie waarin een groot aantal plannen ontvouwd worden om een vergroting van de instroom te bereiken. Een van die plannen behelst het flexibiliseren en verbreden van de bacheloropleidingen door middel van de invoering van een major-minor systeem. Daarnaast komt de ingenieur uit Delft vaak in een discipline terecht waar hij niet voor opgeleid is. Reden voor de TU om aandacht te besteden aan verbreding middels een minor in een andere discipline of verdieping in eigen vakgebied. Verdieping van je vakgebied is nooit de bedoeling geweest van de invoer van major-minor.

Status 

Sinds 2018/2019 is het mogelijk voor studenten om zich voor 5 verschillende minors aan de TU Delft op te geven.

Ideale situatie 

De minor vormt een goede mogelijkheid voor actieve en gemotiveerde studenten om zich te ontplooien. Het maakt de universitaire opleiding persoonlijker, beïnvloedt de motivatie en door vrije keuzeruimte is er sprake van academische vorming. De achterliggende gedachte van de minor is om de opleiding te verbreden en flexibiliseren. ORAS deelt deze mening. Studenten moeten daarom genoeg keuzevrijheid hebben in de minor. Ze moeten de keuze hebben om te verbreden of verdiepen, in Delft en daarbuiten. Capaciteitsproblemen bij populaire en unieke minors moeten daarom worden aangepakt.

Bij overwegingen of de minor verkort kan worden, is ORAS van mening dat de minor in de huidige vorm (30EC) moet blijven bestaan. Een kleinere minor zal niet voldoende verbreding kunnen waarborgen. Verder geeft dit de mogelijkheid om een minor bij andere Nederlandse universiteiten te volgen of een half jaar te studeren in het buitenland.

Meer weten over onze visie op dit onderwerp? Bekijk ons position papier over Minors!

en_GBEN

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!