fbpx

Uitslag OKNJT Capaciteit en Collegetijden

zxllner_29606940.original.large-4-3-800-137-0-2053-1437Begin deze maand is ORAS  twee dagen de campus opgegaan om de meningen van studenten rondom capaciteit en collegetijden te onderzoeken. Per faculteit is onderzocht waar studenten precies capaciteitsproblemen ondervinden en of verruiming van collegetijden een oplossing kan zijn voor het capaciteitsprobleem. Daar was het antwoord eenduidig: Maar 15% van de studenten vindt het invoeren van avondcolleges een goede oplossing. Benieuwd naar de andere resultaten? Lees verder.

De TU groeit. Maar waar merken studenten dat het meest? Met de ORAS Komt Naar Je TU dagen heeft ORAS onderzocht in welke vorm studenten capaciteitsproblemen ervaren. In de enquête  werden een aantal voorbeelden, zoals zelfstudieplekken of 1-op-1 contact met docent, gegeven. De resultaten zijn verwerkt door het inscansysteem van Ans Delft. Per voorbeeld konden de studenten aankruisen of ze capaciteitsproblemen ervaren.

1. Ik ervaar capaciteitsproblemen in de vorm van:

Vraag 1.1

De meeste studenten ervaren het vooral in aantal zelfstudieplekken (70%) en groepswerkplekken (67%), daarnaast werd het aantal vaste computers (43%) en  feedback op opdrachten (41%) ook vaak genoemd. Vaker dan bij andere faculteiten werd toegankelijkheid van studieadviseurs aangegeven door IO studenten (39%). Bij 3mE, dat veel is gegroeid de laatste jaren, vindt maar liefst 87% van de ondervraagden dat er te weinig groepswerkplekken zijn.

Masterstudenten ervaren over het algemeen meer capaciteitsproblemen dan bachelorstudenten. Dit verschil is vooral te zien bij het aantal vaste computers. Waar 59% van de masterstudenten daar capaciteitsprolemen ervaren, doet 39% van de bachelorstudenten dat. Ook was er de mogelijkheid aan te geven of men capaciteitsproblemen op een andere manier ondervindt. Pauzeplekken, afstudeerplekken en stopcontacten werden onder andere genoemd.

De tweede helft van de enquête ging over de mogelijkheid om collegetijden te verruimen om hiermee het capaciteitsprobleem te verminderen. Ook de vraag of het een probleem zou zijn om collegetijden met een uur te verschuiven naar 09:45 tot 18:30 uur werd gesteld.

2. Ik zou het een probleem vinden als collegetijden worden verschoven van 08:45 – 17:30 uur naar 09:45 – 18:30 uur

Vraag 2.1

Masterstudenten waren een stuk positiever over het verschuiven van tijden. Alleen bij bouwkunde vindt een meerderheid van de ondervraagden het geen probleem als colleges een uur later zou beginnen.

3. Met beperkte financiele middelen is het invoeren van avondcolleges een goede oplossing voor het capaciteitsprobleem rondom onderwijszalen.

Vraag 3.1

4. Met beperkte financiele middelen is het invoeren van colleges tijdens de lunch een goede oplossing voor het capaciteitsprobleem rondom onderwijszalen.

Vraag 4.1

Opmerkelijk is dat meer studenten een capaciteitsprobleem ervaren bij vraag 4 dan vraag 3. Dit kan eraan liggen dat veel studenten bij de eerste vraag aangaven dat er te weinig pauze/lunch plekken zijn. Met het invoeren van colleges tijdens de lunch zal dat probleem in ieder geval kunnen worden verholpen.

Benieuwd naar specifieke resultaten of heb je andere vragen? Mail Noortje!

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp