De afgelopen jaren is de TU Delft internationaler geworden en is het aantal internationale studenten toegenomen. In 2017 was 20 procent van de TU Delft studenten internationaal. Bij deze verandering hoort ook een visie van ORAS. ORAS is er voor alle actieve en gemotiveerde studenten, dus ook voor de actieve en gemotiveerde internationale student. Onze visie op de internationalisering van de TU Delft ontbrak nog, vandaar dat er begin 2018 een werkgroep is opgericht met de taak deze visie te schrijven. Op dit moment is deze visie bijna klaar. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze visie worden goedgekeurd op de ORAS ALV op 19 maart.

Zodra deze visie is goedgekeurd, is het werk nog niet klaar. Deze visie moet namelijk ook in praktijk gebracht worden. Daarom zal er een meerjarenplan over internationalisering geschreven gaan worden. Hierin zal staan hoe de komende jaren gehandeld zal moeten worden om de, volgens ORAS, ideale situatie op het gebied van internationalisering te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe de integratie tussen Nederlanders en niet-Nederlands goed zal verlopen, zowel binnen als buiten de studie, maar ook hoe de huisvestiging voor internationale studenten goed verzorgd kan worden. Dit om ervoor te zorgen dat alle actieve en gemotiveerde studenten een zo waardevol, en leuk mogelijke studententijd kunnen hebben.

en_GBEN

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!