2017_06_12_IO open facebook

Deze periode is het gelukt om een faculteit in een weekend tijdens de tentamenperiode open te stellen. In het weekend van 24 en 25 juni zal namelijk de faculteit, met meer dan 600 studieplekken en 400 vaste computers tussen 9:00 en 22:00 geopend zijn.  Wil je meer weten over dit onderwerp?

Waarom is het dit weekend geworden?

Dit was een zeer moeilijke keuze, wij zouden ideaal zien dat er meer openstelling is in de laatste 3 weekenden van de periode. Wij hebben in maart onderzoek gedaan onder meer dan 1000 studenten (link) wanneer ze in het weekend op de campus zouden willen studeren. Hieruit volgde dat minimaal 50% van de studenten aangaf te willen studeren op de campus in de drie weekenden aan het einde van de periode. Het weekend tussen week 8 en week 9 bleek het meest gewenst. Als je deze weekenden vertaalt naar periode vier, dan is dit het weekend van 24 en 25 juni.Capture

Overzicht van de studieplekken

Overzicht van de studieplekken

De faculteit IO

Het is de faculteit IO geworden, deze ligt dicht bij de UB, biedt veel studieplekken en heeft ook veel computers beschikbaar. Wat kan je precies waar vinden, dat zie je in onderstaande afbeeldingen.

History

In 2013 heeft ORAS een initiatief ingediend om de Aula open te stellen in het weekend. De aanleiding was de drukte in de UB. Er is toen voor de Aula gekozen omdat dit dicht bij de UB ligt en zo als overloop van de UB kan fungeren. Er komen op drukke dagen veel studenten studeren, dus de openstelling van de Aula zal voorlopig blijven. Toch zagen wij dat de Aula niet de volledige oplossing is om te studeren in het weekend. Niet iedereen vindt het een fijne omgeving om te studeren, daarnaast is het op bepaalde dagen ook helemaal vol.

Daarom is ORAS al langere tijd aan het lobby’en voor het openstellen van een faculteit in het weekend. Studieplekken in de UB worden over het algemeen goed gewaardeerd, maar toch geven studenten aan nog liever op de faculteit te studeren. Door beide beschikbaar te stellen heb je nu de keuze om te kiezen waar je liefst studeert: in stilte in de UB, in een rustige ruimte in de Aula, een computer op IO of samen studeren in de hal van IO. Door de groeiende studentenaantallen en de groeiende vraag naar studieplekken op de campus is het nu eindelijk gelukt om openstelling te realiseren voor een weekend in juni. Wij zien dit als een goede eerste stap en hopen dat studenten hier komen en dit gaan waarderen.

Volgend jaar

Natuurlijk kan je van ORAS verwachten dat we het hier niet bij laten. We hebben nog geen toezegging voor welke weekenden er een faculteit opengesteld wordt, maar we gaan deze zomer de jaarkalender doorspreken en op basis daarvan beslissen welke dagen we zien als knelpunten. Als IO goed bezet gaat zijn komend weekend verwachten we meer succes om dit door te zetten volgend jaar. De inzet van een faculteit openen in het weekend zal naar verwachting nog maar 1 jaar nodig zijn. Vanaf september 2018 zal Pulse gerealiseerd zijn. Dit gebouw biedt veel extra studieplekken, met openingstijden die vergelijkbaar zijn met de UB. http://campusdevelopment.tudelft.nl/interview/interview-pulse/

Heb je vragen, opmerking of suggesties dan horen we dat graag, je kunt hiervoor altijd bellen of mailen naar Natalie@oras.nl!

en_GBEN

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!